Υπουργική απόφαση για την «Εκτύπωση και διανομή Εκπαιδευτικού Υλικού Προσβάσιμα σχολικά εγχειρίδια μαθητή και δασκάλου από το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) –“Διόφαντος”», για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του σχολικού έτους 2023-2024»

Λήψη PDF

Υπουργική απόφαση για την «Εκτύπωση και διανομή Εκπαιδευτικού Υλικού Προσβάσιμα σχολικά εγχειρίδια μαθητή και δασκάλου από το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) –“Διόφαντος”», για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του σχολικού έτους 2023-2024»

Λήψη PDF

IEPX

Ανακοίνωση παράτασης περιόδου επιμόρφωσης για την ειδική και ενταξιακή εκπαίδευση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης επιμόρφωσης, iepX, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Σχετικά με την προθεσμία για την ολοκλήρωση παρακολούθησης των μαθημάτων της α΄, β΄ και γ΄ φάσης επιμόρφωσης στο πλαίσιο της ασύγχρονης επιμόρφωσης για την ειδική και ενταξιακή εκπαίδευση της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313, μέσω της πλατφόρμας iepX του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σας ενημερώνουμε ότι η εν λόγω πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή για τους/τις επιμορφούμενους/ες μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2022.

IEPX

Ανακοίνωση εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων στο πλαίσιο της γ΄ φάσης ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης μέσω ανοικτών διαδικτυακών μαθήματων (ΜOOCS) που πρόκειται να υλοποιηθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο της Δράσης 5 «επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής» της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5001313

Σε συνέχεια της από 18-02-2022 ανακοίνωσης (http://www.iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/oocs-5-s-5001314 ) για την εγγραφή και δήλωση μαθημάτων στο πλαίσιο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης που υλοποιεί το ΙΕΠ βάσει της υπ΄αρ. 21659 10/12/2021 Πρόσκλησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση μέσω ανοικτών διαδικτυακών μαθήματων (ΜOOCS) που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 5 «επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής» της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5001313, σας ενημερώνουμε πως οι εγγραφές για τη γ΄ φάση επιμόρφωσης θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 13-04-2022 και η γ΄ φάση επιμόρφωσης θα υλοποιηθεί από 16-05-2022 έως 03-07-22

Σημειώνεται πως η επιμόρφωση δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα.

Για την παρακολούθηση των μαθημάτων στη γ΄ φάση επιμόρφωσης δεν απαιτείται να έχετε παρακολουθήσει την α΄ και β΄ φάση επιμόρφωσης.

 1. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1.1. Ομάδα στόχου

Στην εξ αποστάσεως ασύγχρονη επιμόρφωση, σύμφωνα με την ως άνω αναφερόμενη επιμόρφωση, καλούνται να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί ειδικής και γενικής εκπαίδευσης, Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού έργου, στελέχη εκπαίδευσης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό των σχολικών μονάδων Γενικής και Ειδικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και γονείς μαθητών/τριών με αναπηρία.

1.2. Τα διαθέσιμα ανοικτά online μαθήματα που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα είναι τα

εξής:

 1. Ευαισθητοποίηση μαθητών και ενηλίκων σε θέματα αποδοχής της αναπηρίας και της διαφορετικότητας και ανάπτυξη ενταξιακής κουλτούρας στο σχολείο
 2. Ανάπτυξη κοινωνικών, συναισθηματικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων ζωής και αυτόνομης διαβίωσης για μαθητές/τριες με αναπηρία μέσω Κοινωνικών Ιστοριών
 3. Εκπαίδευση μαθητών/τριών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Καλές πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη
 4. Εκπαίδευση μαθητών/τριών με προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης - Καλές πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη
 5. Η εκπαίδευση μαθητών/τριών με κινητική αναπηρία: ψηφιακές εφαρμογές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την κοινωνική ζωή και την αυτόνομη διαβίωση
 6. Η αξιοποίηση των εικαστικών στην εκπαίδευση μαθητών/τριών με αναπηρία Γ΄ έως ΣΤ΄ Δημοτικού
 7. Εκπαίδευση τυφλών μαθητών/τριών στην κινητικότητα, στον προσανατολισμό και σε δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης
 8. Προσαρμοσμένα μαθηματικά Ε΄ τάξης δημοτικού για μαθητές με αναπηρία
 9. Εκπαίδευση τυφλοκωφών μαθητών/τριών μέσω της απτικής νοηματικής επικοινωνίας
 10. Η διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ως πρώτη γλώσσα για την Γ΄ Δημοτικού
 11. Η διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ως πρώτη γλώσσα για την Δ΄ Δημοτικού
 12. Εκπαίδευση στη διδασκαλία για την ανάγνωση και γραφή Braille
 13. Η παιδαγωγική αξιολόγηση στο πλαίσιο της ειδικής και ενταξιακής εκπαίδευσης
 14. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ IEPX

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την παρακολούθηση των διαδικτυακών μαθημάτων καλούνται:

 1. i) να κάνουν εγγραφή μέσω του Μητρώου του ΙΕΠ ακολουθώντας τις κάτωθι οδηγίες,
 2. ii) να δηλώσουν το/τα μάθημα/ήματα που επιθυμούν μέσω του Μητρώου του ΙΕΠ.

Οδηγίες Εγγραφής/ Εισόδου/και δήλωσης μαθημάτων στο Μητρώο του ΙΕΠ

 1. Θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στο Μητρώο του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php). Αν δεν είστε εγγεγραμμένοι/ες στο Μητρώο του Ι.Ε.Π., θα πρέπει πρώτα να πραγματοποιήσετε την εγγραφή επιλέγοντας το πεδίο Εγγραφή μέσω ΓΓΠΣ που εμφανίζεται στον παραπάνω σύνδεσμο (το βήμα αυτό παρακάμπτεται από τους ήδη εγγεγραμμένους)
 2. Στη συνέχεια, μέσα από το Μητρώο, επιλέξτε Αιτήσεις από το αρχικό μενού και στη συνέχεια την επιλογή: «Είδος Αίτησης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΩ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΜOOCS) ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΠ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 5 «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5001313 (Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ)
 3. Επιλέξτε την αντίστοιχη αίτηση για το/τα μάθημα/ήματα που σας ενδιαφέρουν (έως και τέσσερα. Τα μαθήματα που είχε δηλώσει ο/η καθένας/μία από εσάς σε μία από τις προηγούμενες φάσεις επιμόρφωσης δε θα εμφανίζονται ως επιλογή στη γ΄ φάση εγγραφών. Όσοι/ες δεν είχατε καταφέρει να ολοκληρώσετε τις ενότητες των μαθημάτων που είχατε επιλέξει στην α΄ και β΄ φάση, έχετε τη δυνατότητα να τα ολοκληρώσετε και μετά την έναρξη της γ΄ φάσης έως και τις 10 Ιουλίου 2022
 4. Κατόπιν επιλέξτε την ιδιότητά σας και κάντε αποδοχή: α) των όρων χρήσης της παρούσας πρόσκλησης β) της τήρησης αρχείου προσωπικών δεδομένων, στο αρχείο του ΙΕΠ και γ) του κώδικα ηθικής και δεοντολογίας. Η αποδοχή του κώδικα ηθικής και δεοντολογίας συνεπάγεται αυτόματα αποδοχή και των συνεπειών μη τήρησης αυτού (όσοι/ες έχουν κάνει ήδη εγγραφή δεν είναι απαραίτητο να επιλέξουν πάλι ιδιότητα εκτός των περιπτώσεων επικαιροποίησης, ωστόσο είναι απαραίτητη η επιλογή του πεδίου αποδοχή του κώδικα ηθικής και δεοντολογίας)
 1. Τέλος επιλέξτε Υποβολή Αίτησης.

Σημείωση: Με την παρούσα αίτηση διασφαλίζετε την αυτόματη εγγραφή σας στην πλατφόρμα iepx του ΙΕΠ και αποτελεί προαπαιτούμενη ενέργεια για την παρακολούθηση των μαθημάτων σε μεταγενέστερο χρόνο και όπως ορίζεται στην παρούσα ανακοίνωση.

Επισημαίνεται πως ο κάθε ενδιαφερόμενος/η δε μπορεί να δηλώσει ταυτόχρονα πάνω από τέσσερα (4) μαθήματα

Προσοχή: Δε χρειάζεται να κάνετε εγγραφή ή δήλωση μαθημάτων και στην πλατφόρμα iepx. Κατά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μάθημα και να το παρακολουθήσετε χωρίς άλλη απαιτούμενη ενέργεια.

2.1. ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε πως η έναρξη γ΄ φάσης εγγραφών και δήλωσης μαθημάτων θα γίνει την Τετάρτη 13-04-22 και ώρα 13:00.

Ημερομηνία λήξης γ΄ φάσης εγγραφών και δήλωσης μαθημάτων ορίζεται η Τετάρτη 11-05-2022 και ώρα 13:00

 1. ΦΑΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η εν λόγω επιμόρφωση προβλέπεται να υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της α΄ και β΄ φάσης θα ακολουθήσει η γ΄ φάση επιμόρφωσης από 16-05-2022 έως 03-07-22

Σε κάθε φάση ο/η κάθε συμμετέχοντας/ουσα μπορεί να παρακολουθήσει, κατόπιν εγγραφής στο Μητρώο του ΙΕΠ και στη συνέχεια δήλωσης μαθημάτων στην πλατφόρμα του ΙΕΠ, έως και τέσσερα (4) μαθήματα ταυτόχρονα και όχι περισσότερα. Με την ολοκλήρωση των τριών (3) φάσεων παρέχεται η δυνατότητα σε όλους/ες να παρακολουθήσουν, εφόσον το επιθυμούν, το σύνολο των μαθημάτων που καλύπτουν σφαιρικά τα βασικά αντικείμενα της ειδικής και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ IEPX ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Επισημαίνεται ότι η είσοδος στην πλατφόρμα iepx.edu.gr θα είναι δυνατή στο σύνδεσμο https://iepx.iep.edu.gr

Η έναρξη της παρακολούθησης των μαθημάτων της γ΄ φάσης επιμόρφωσης θα γίνει τη Δευτέρα 16-05-2022. Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλούμε να ενημερώνεστε από τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ (http://www.iep.edu.gr/el/anakoinoseis-top), της Πράξης (https://prosvasimo.iep.edu.gr/el/) και της πλατφόρμας iepx.iep.edu.gr (https://iepx.iep.edu.gr/).

Για την είσοδό σας στην πλατφόρμα iepx.edu.gr θα χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία εισόδου στο Μητρώο του ΙΕΠ

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι ενότητες κάθε μαθήματος θα εμφανίζονται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση. Κάθε μάθημα ολοκληρώνεται με διαφορετικό αριθμό θεματικών/εβδομαδιαίων ενοτήτων. Για την ενημέρωσή σας συμβουλευτείτε το πρόγραμμα από τις ανακοινώσεις και τον οδηγό χρήσης. Για τη μετάβαση σε μία ενότητα απαιτείται η μελέτη της προηγούμενης. Η συμπλήρωση των ερωτήσεων αξιολόγησης θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της μελέτης της ενότητας με την οποία συνδέονται. Το ερωτηματολόγιο αποτίμησης θα είναι διαθέσιμο μετά την ολοκλήρωση και της τελευταίας ενότητας κάθε μαθήματος και η συνολική πρόοδος του μαθήματος θα είναι αυτή που εμφανίζεται μετά την ολοκλήρωση όλων των ενοτήτων του κάθε μαθήματος. Η συμπλήρωσή του είναι απαραίτητη για την ανατροφοδότησή σας σχετικά με το κάθε μάθημα αλλά και για την έκδοση της βεβαίωσης.

 1. ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Η έκδοση των βεβαιώσεων θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της δράσης. Στο εν λόγω έγγραφο θα βεβαιώνεται η παρακολούθηση του/των μαθήματος/ων και δε συνδέεται με συγκεκριμένο αριθμό ωρών παρακολούθησης. Στο πλαίσιο τήρησης του κώδικα ηθικής και δεοντολογίας επισημαίνεται πως στην περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε ενέργειας που αντίκειται στους όρους χρήσης και στον κώδικα ηθικής και δεοντολογίας θα γίνεται αυτόματα διακοπή της παρακολούθησης του/των μαθήματος/ων που έχει επιλέξει ο/η ενδιαφερόμενος/η και ως εκ τούτου το ΙΕΠ δε θα εκδώσει βεβαίωση.

Σημείωση

Για την ενημέρωσή σας θα υπάρχουν συνεχείς ανακοινώσεις και διευκρινιστικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ (http://www.iep.edu.gr/el/anakoinoseis-top), της Πράξης (https://prosvasimo.iep.edu.gr/el/) και της πλατφόρμας iepx.iep.edu.gr (https://iepx.iep.edu.gr/).

IEPX
 • Ανακοίνωση εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων στο πλαίσιο της β΄ φάσης ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης μέσω ανοικτών διαδικτυακών μαθήματων (ΜOOCS) που πρόκειται να υλοποιηθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο της Δράσης 5 «επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής» της Πράξης «καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5001313

  Σε συνέχεια της από 18-01-2022 ανακοίνωσης ( http://www.iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/oocs-5-s-5001313) για την εγγραφή και δήλωση μαθημάτων στο πλαίσιο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης που υλοποιεί το ΙΕΠ βάσει της υπ΄αρ. 21659 10/12/2021 Πρόσκλησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση μέσω ανοικτών διαδικτυακών μαθήματων (ΜOOCS) που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 5 «επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής» της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5001313, σας ενημερώνουμε πως η β΄ φάση επιμόρφωσης θα υλοποιηθεί από 28-3-2022 έως 15-05-2022 και οι εγγραφές θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 21-02-2022 και ώρα 13:00.

  Σημειώνεται πως η επιμόρφωση δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα.

  1. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  1.1. Ομάδα στόχου
  Στην εξ αποστάσεως ασύγχρονη επιμόρφωση, σύμφωνα με την ως άνω αναφερόμενη επιμόρφωση, καλούνται να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί ειδικής και γενικής εκπαίδευσης, Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού έργου, στελέχη εκπαίδευσης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό των σχολικών μονάδων Γενικής και Ειδικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και γονείς μαθητών/τριών με αναπηρία.

  1.2. Τα διαθέσιμα ανοικτά online μαθήματα που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα είναι τα εξής:
  1. Ευαισθητοποίηση μαθητών και ενηλίκων σε θέματα αποδοχής της αναπηρίας και της διαφορετικότητας και ανάπτυξη ενταξιακής κουλτούρας στο σχολείο
  2. Ανάπτυξη κοινωνικών, συναισθηματικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων ζωής και αυτόνομης διαβίωσης για μαθητές/τριες με αναπηρία μέσω Κοινωνικών Ιστοριών
  3. Εκπαίδευση μαθητών/τριών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Καλές πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη
  4. Εκπαίδευση μαθητών/τριών με προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης - Καλές πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη
  5. Η εκπαίδευση μαθητών/τριών με κινητική αναπηρία: ψηφιακές εφαρμογές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την κοινωνική ζωή και την αυτόνομη διαβίωση
  6. Η αξιοποίηση των εικαστικών στην εκπαίδευση μαθητών/τριών με αναπηρία Γ΄ έως ΣΤ΄ Δημοτικού
  7. Εκπαίδευση τυφλών μαθητών/τριών στην κινητικότητα, στον προσανατολισμό και σε δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης
  8. Προσαρμοσμένα μαθηματικά Ε΄ τάξης δημοτικού για μαθητές με αναπηρία
  9. Εκπαίδευση τυφλοκωφών μαθητών/τριών μέσω της απτικής νοηματικής επικοινωνίας
  10. Η διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ως πρώτη γλώσσα για την Γ΄ Δημοτικού
  11. Η διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ως πρώτη γλώσσα για την Δ΄ Δημοτικού
  12. Εκπαίδευση στη διδασκαλία για την ανάγνωση και γραφή Braille
  13. Η παιδαγωγική αξιολόγηση στο πλαίσιο της ειδικής και ενταξιακής εκπαίδευσης

  2. ΦΑΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

  Η εν λόγω επιμόρφωση προβλέπεται να υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις.

  Μετά την ολοκλήρωση της α΄ φάσης θα ακολουθήσει η β΄ φάση επιμόρφωσης από 28-03-2022 έως 15-05-2022

  Η γ΄ φάση επιμόρφωσης προβλέπεται να υλοποιηθεί από το 2ο δεκαήμερο Μάϊου έως 1ο δεκαήμερο Ιουλίου 2022 και θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση
  Σε κάθε φάση ο/η κάθε συμμετέχοντας/ουσα μπορεί να παρακολουθήσει, κατόπιν εγγραφής στο Μητρώο του ΙΕΠ και στη συνέχεια δήλωσης μαθημάτων στην πλατφόρμα του ΙΕΠ, έως και τέσσερα (4) μαθήματα ταυτόχρονα και όχι περισσότερα. Με την ολοκλήρωση των τριών (3) φάσεων παρέχεται η δυνατότητα σε όλους/ες να παρακολουθήσουν, εφόσον το επιθυμούν, το σύνολο των μαθημάτων που καλύπτουν σφαιρικά τα βασικά αντικείμενα της ειδικής και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.

  3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ IEPX

  Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την παρακολούθηση των διαδικτυακών μαθημάτων καλούνται:

  i) να κάνουν εγγραφή μέσω του Μητρώου του ΙΕΠ ακολουθώντας τις κάτωθι οδηγίες,
  ii) να δηλώσουν το/τα μάθημα/ήματα που επιθυμούν μέσω του Μητρώου του ΙΕΠ.

  Οδηγίες Εγγραφής/ Εισόδου/και δήλωσης μαθημάτων στο Μητρώο του ΙΕΠ

  1. Θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στο Μητρώο του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php).

  Αν δεν είστε εγγεγραμμένοι/ες στο Μητρώο του Ι.Ε.Π., θα πρέπει πρώτα να πραγματοποιήσετε την εγγραφή επιλέγοντας το πεδίο Εγγραφή μέσω ΓΓΠΣ που εμφανίζεται στον παραπάνω σύνδεσμο (το βήμα αυτό παρακάμπτεται από τους ήδη εγγεγραμμένους)

  2. Στη συνέχεια, μέσα από το Μητρώο, επιλέξτε Αιτήσεις από το αρχικό μενού και στη συνέχεια την επιλογή: «Είδος Αίτησης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΩ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΜOOCS) ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΠ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 5 «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5001313 (Β΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ)

  3. Επιλέξτε την αντίστοιχη αίτηση για το/τα μάθημα/ήματα που σας ενδιαφέρουν (έως και τέσσερα). Τα μαθήματα που είχε δηλώσει ο/η καθένας/μία από εσάς δε θα εμφανίζονται ως επιλογή στη β΄ φάση εγγραφών. Όσοι/ες δεν είχατε καταφέρει να ολοκληρώσετε τις ενότητες των μαθημάτων που είχατε επιλέξει στην α΄ φάση, έχετε τη δυνατότητα να τα ολοκληρώσετε και μετά την έναρξη της β΄ φάσης

  4. Κατόπιν επιλέξτε την ιδιότητά σας και κάντε αποδοχή: α) των όρων χρήσης της παρούσας πρόσκλησης β) της τήρησης αρχείου προσωπικών δεδομένων, στο αρχείο του ΙΕΠ και γ) του κώδικα ηθικής και δεοντολογίας. Η αποδοχή του κώδικα ηθικής και δεοντολογίας συνεπάγεται αυτόματα αποδοχή και των συνεπειών μη τήρησης αυτού (όσοι/ες έχουν κάνει ήδη εγγραφή δεν είναι απαραίτητο να επιλέξουν πάλι ιδιότητα εκτός των περιπτώσεων επικαιροποίησης, ωστόσο είναι απαραίτητη η επιλογή του πεδίου αποδοχή του κώδικα ηθικής και δεοντολογίας)

  5. Τέλος επιλέξτε Υποβολή Αίτησης.

  Σημείωση: Με την παρούσα αίτηση διασφαλίζετε την αυτόματη εγγραφή σας στην πλατφόρμα iepx του ΙΕΠ και αποτελεί προαπαιτούμενη ενέργεια για την παρακολούθηση των μαθημάτων σε μεταγενέστερο χρόνο και όπως ορίζεται στην παρούσα ανακοίνωση.

  Επισημαίνεται πως ο κάθε ενδιαφερόμενος/η δε μπορεί να δηλώσει ταυτόχρονα πάνω από τέσσερα (4) μαθήματα

  Προσοχή: Δε χρειάζεται να κάνετε εγγραφή ή δήλωση μαθημάτων και στην πλατφόρμα iepx. Κατά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μάθημα και να το παρακολουθήσετε χωρίς άλλη απαιτούμενη ενέργεια.

  3.1. ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  Σας ενημερώνουμε πως η έναρξη β΄ φάσης εγγραφών και δήλωσης μαθημάτων θα γίνει τη Δευτέρα 21-02-2022 και ώρα 13:00.
  Ημερομηνία λήξης β΄ φάσης εγγραφών και δήλωσης μαθημάτων ορίζεται η Τετάρτη 23-03-2022 και ώρα 13:00

  Για τη γ΄ φάση επιμόρφωσης θα προηγείται ένα εύλογο χρονικό διάστημα εγγραφών και δηλώσεων μαθημάτων και θα ενημερωθείτε με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ (http://www.iep.edu.gr/el/anakoinoseis-top) της Πράξης (http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/) και της iepx.iep.edu.gr (https://iepx.iep.edu.gr/).

  4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ IEPX ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  Επισημαίνεται ότι η είσοδος στην πλατφόρμα iepx.edu.gr θα είναι δυνατή στο σύνδεσμο https://iepx.iep.edu.gr.
  Η έναρξη της παρακολούθησης των μαθημάτων της β΄ φάσης επιμόρφωσης θα γίνει τη Δευτέρα 28-03-2022 και ώρα 13:00. Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλούμε να ενημερώνεστε από τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ (http://www.iep.edu.gr/el/anakoinoseis-top), της Πράξης (http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/) και της πλατφόρμας iepx.iep.edu.gr (https://iepx.iep.edu.gr/).

  Για την εισοδό σας στην εν λόγω πλατφόρμα θα χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία εισόδου στο Μητρώο του ΙΕΠ

  5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  Οι ενότητες κάθε μαθήματος θα εμφανίζονται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση. Κάθε μάθημα ολοκληρώνεται με διαφορετικό αριθμό θεματικών/εβδομαδιαίων ενοτήτων. Για την ενημέρωσή σας συμβουλευτείτε το πρόγραμμα από τις ανακοινώσεις και τον οδηγό χρήσης. Για τη μετάβαση σε μία ενότητα απαιτείται η μελέτη της προηγούμενης. Η συμπλήρωση των ερωτήσεων αξιολόγησης θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της μελέτης της ενότητας με την οποία συνδέονται. Το ερωτηματολόγιο αποτίμησης θα είναι διαθέσιμο μετά την ολοκλήρωση και της τελευταίας ενότητας κάθε μαθήματος. Η συμπλήρωσή του είναι απαραίτητη για την ανατροφοδότησή σας σχετικά με το κάθε μάθημα αλλά και για την έκδοση της βεβαίωσης.

  6. ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

  Η έκδοση των βεβαιώσεων θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της δράσης. Στο εν λόγω έγγραφο θα βεβαιώνεται η παρακολούθηση του/των μαθήματος/ων και δε συνδέεται με συγκεκριμένο αριθμό ωρών παρακολούθησης. Στο πλαίσιο τήρησης του κώδικα ηθικής και δεοντολογίας επισημαίνεται πως στην περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε ενέργειας που αντίκειται στους όρους χρήσης και στον κώδικα ηθικής και δεοντολογίας θα γίνεται αυτόματα διακοπή της παρακολούθησης του/των μαθήματος/ων που έχει επιλέξει ο/η ενδιαφερόμενος/η και ως εκ τούτου το ΙΕΠ δε θα εκδώσει βεβαίωση.

  Σημείωση
  Για την ενημέρωσή σας θα υπάρχουν συνεχείς ανακοινώσεις και διευκρινιστικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ, (http://www.iep.edu.gr/el/anakoinoseis-top), της Πράξης (http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/) και της iepx.iep.edu.gr (https://iepx.iep.edu.gr/).

IEPX

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Ν.Π.Ι.Δ., το οποίο εποπτεύεται από την Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες της Πράξης: «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313 απευθύνει πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση μέσω ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων (ΜOOCS) που πρόκειται να υλοποιηθεί από το ΙΕΠ στο πλαίσιο της Δράσης 5 «Επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής» της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313.

Υποβολή αιτήσεων στο μητρώο του Ι.Ε.Π. για την πρώτη φάση των εγγραφών, https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/, από Δευτέρα 13-12-2021 και ώρα 13:00 έως και Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:00.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 02-12-2021  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 03-12-2021 ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΥΟ (2) ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 6 «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5001313

 

Σας ενημερώνουμε πως δόθηκε παράταση στην ημερομηνία λήξης των εγγραφών για την παρακολούθηση της 2ης ημερίδας που θα διεξαχθεί από το ΙΕΠ εξ αποστάσεως στις 03-12-2021 και αφορά στην Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης συμμέτοχης σε δυο (2) εξ αποστάσεως ημερίδες επιμόρφωσης/ενημέρωσης που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Δράσης 6 «Δημοσιότητα – προβολή της Πράξης» της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5001313.

Δεδομένου πως η 1η ημερίδα έχει υλοποιηθεί η δήλωση αφορά ΜΟΝΟ στη 2η ημερίδα την οποία και θα επιλέξετε κατά τη δήλωσή σας.

 

Α. Οδηγίες Εγγραφής

 1. Θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στο Μητρώο του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php). Αν δεν είστε εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του Ι.Ε.Π., θα πρέπει πρώτα να πραγματοποιήσετε την εγγραφή επιλέγοντας το πεδίο Εγγραφή μέσω ΓΓΠΣπου εμφανίζεται στον παραπάνω σύνδεσμο.
  2. Στη συνέχεια, μέσα από το Μητρώο, επιλέξτεΑιτήσεις από το αρχικό μενού και στη συνέχεια την επιλογή: «Είδος Αίτησης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΥΟ (2) ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 6 «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5001313»
  3. Κατόπιν επιλέξτε την ιδιότητά σας και κάντε αποδοχή: α) Των όρων χρήσης της παρούσας πρόσκλησης και β) Της τήρησης αρχείου προσωπικών δεδομένων, στο αρχείο του ΙΕΠ.
  4. Τέλος επιλέξτε Υποβολή Αίτησης.

Β. Οδηγίες για την παρακολούθηση της Ημερίδας

 1. Για την παρακολούθηση της ημερίδας απαιτείται η εγγραφή μέσω του μητρώου του Ι.Ε.Π. όπως περιγράφεται παραπάνω.
  2. Ο σύνδεσμος για την πρόσβαση στην ημερίδα:
  α) θα εμφανιστεί στη σελίδα του μητρώου του Ι.Ε.Π., κατόπιν εισόδου σας σε αυτό την ημέρα των ημερίδων και
  β) θα είναι διαθέσιμος από τις 14:45. Η ημερίδα θα ξεκινήσει στις 15:00.

Γ. Βεβαίωση παρακολούθησης των Ημερίδων

 1. Βεβαιώσεις παρακολούθησης των δύο (2) Ημερίδων θα λάβουν μόνο όσοι έχουν κάνει εγγραφή μέσω του μητρώου του Ι.Ε.Π. μετά το πέρας των 2 ημερίδων

 

Α. Οδηγίες Εγγραφής

 1. Θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στο Μητρώο του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php).
  Αν δεν είστε εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του Ι.Ε.Π., θα πρέπει πρώτα να πραγματοποιήσετε την εγγραφή επιλέγοντας το πεδίο Εγγραφή μέσω ΓΓΠΣ που εμφανίζεται στον παραπάνω σύνδεσμο.
 2. Στη συνέχεια, μέσα από το Μητρώο, επιλέξτε Αιτήσεις από το αρχικό μενού και στη συνέχεια την επιλογή:
  «Είδος Αίτησης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΥΟ (2) ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 6 «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5001313»
 3. Κατόπιν επιλέξτε την ιδιότητά σας και κάντε αποδοχή: α) Των όρων χρήσης της παρούσας πρόσκλησης και β) Της τήρησης αρχείου προσωπικών δεδομένων, στο αρχείο του ΙΕΠ.
 4. Τέλος επιλέξτε Υποβολή Αίτησης.

Β. Οδηγίες για την παρακολούθηση των Ημερίδων

 1. Για την παρακολούθηση των ημερίδων απαιτείται η εγγραφή μέσω του μητρώου του Ι.Ε.Π. όπως περιγράφεται παραπάνω.
 2. Ο σύνδεσμος για την πρόσβαση στην ημερίδα:
  α) θα εμφανιστεί στη σελίδα του μητρώου του Ι.Ε.Π., κατόπιν εισόδου σας σε αυτό την ημέρα των ημερίδων και
  β) θα είναι διαθέσιμος από τις 14:45. Οι ημερίδες θα ξεκινήσουν στις 15:00.

 

Γ. Βεβαίωση παρακολούθησης των Ημερίδων

 1. Βεβαιώσεις παρακολούθησης των Ημερίδων θα λάβουν μόνο όσοι έχουν κάνει εγγραφή μέσω του μητρώου του Ι.Ε.Π.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) θα υλοποιήσει δύο (2) εξ αποστάσεως ημερίδες επιμόρφωσης/ενημέρωσης την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021 και την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021, που αφορούν στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιαστεί προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό για τους/τις εν λόγω μαθητές/-τριες, καθώς και η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης iepΧ μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης δωρεάν μαθημάτων σε αντικείμενα που αφορούν στην ειδική και ενταξιακή εκπαίδευση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/ , εντός της αποκλειστικής προθεσμίας, που αρχίζει από την Τετάρτη 03 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 13:00 έως και Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την πρόσκληση εδώ