Για χρήση στην προσαρμογή των διδακτικών εγχειριδίων της Α΄ Δημοτικού για αμβλύωπες μαθητές και την γενική εκπαίδευση Η κύρια γραμματοσειρά που επιλέχτηκε να χρησιμοποιηθεί για την προσαρμογή των διδακτικών εγχειριδίων των αμβλύωπων μαθητών είναι η Arial σε έντονη μορφή. Οι κυριότεροι λόγοι είναι ότι είναι εγκατεστημένη σε όλους τους υπολογιστές που χρησιμοποιούν ως λειτουργικό σύστημα το γραφικό περιβάλλον Microsoft Windows και επίσης ότι ανήκει στις γραμματοσειρές Sans Serif και κατά συνέπεια οι χαρακτήρες της διακρίνονται καλύτερα από τους μαθητές με προβλήματα όρασης.

Όμως η συγκεκριμένη γραμματοσειρά (αλλά και οποιαδήποτε άλλη εγκατεστημένη στους υπολογιστές που χρησιμοποιούν ως λειτουργικό σύστημα το γραφικό περιβάλλον Microsoft Windows) δεν μπορεί να απεικονίσει ακριβώς τους πεζούς χαρακτήρες (α, β, γ, η, θ, ι, λ, μ, ξ, τ, χ και του αριθμού 7) όπως αυτοί εμφανίζονται στην έντυπη μορφή των εγχειριδίων των μαθημάτων της Γλώσσας και των Μαθηματικών της Α΄ Δημοτικού, καθώς και στις οδηγίες που δίνονται για τον τρόπο γραφής τους με το μολύβι. Ο συνδυασμός 2 ή περισσότερων γραμματοσειρών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα κάποιοι χαρακτήρες από άλλες γραμματοσειρές εκτός της Arial (π.χ. Microsoft Sans Serif, Neutraface 2 Text Greek Book, Tahoma), των οποίων τα χαρακτηριστικά να ομοιάζουν με αυτά των προαναφερόμενων χαρακτήρων, δημιουργεί προβλήματα στη γενικότερη μορφή του κειμένου, αφού υπάρχουν διαφορές σε χαρακτηριστικά όπως είναι το μέγεθος των χαρακτήρων και το πάχος της γραμμής τους, το διάστιχο κλπ.

Για τους παραπάνω λόγους κρίθηκε αναγκαία η δημιουργία δύο νέων γραμματοσειρών οι οποίες θα καλύπτουν τις προαναφερόμενες ανάγκες. Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζουν όσοι εκπαιδευτικοί παράγουν καθημερινά υλικό μέσω του υπολογιστή για τους μαθητές της γενικής εκπαίδευσης και ιδιαίτερα για τους μαθητές της Α΄ Δημοτικού, οι γραμματοσειρές αυτές θα μπορούσαν να προσφέρουν μια πολύ καλή λύση. Γι’ αυτό οι νέες γραμματοσειρές, IEP_Sans και IEP Comic, που δημιουργήσαμε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), στο πλαίσιο του προγράμματος «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού & εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες» είναι ελεύθερης χρήσης και διαθέσιμες σε όποιον θέλει να δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό. Δείγμα γραμματοσειράς IEP_Sans μπορείτε να δείτε στο ακόλουθο πάγγραμμα (ένα δείγμα όλων των χαρακτήρων σε μια μικρή πρόταση).

Δείγμα γραμματοσειράς IEP Sans

Δείγμα γραμματοσειράς IEP_ Comic μπορείτε να δείτε στο ακόλουθο πάγγραμμα.

Δείγμα γραμματοσειράς IEP Comic

Δείγματα των γραμματοσειρών σε όλες τις μορφές τους (έντονα, πλάγια, και έντονα πλάγια) και διαφορετικές στιγμές, μπορείτε να δείτε στο αρχείο IEP_Fonts.

Οι γραμματοσειρές IEP_Sans και IEP Comic διατίθενται ελεύθερα σε ηλεκτρονική μορφή και για τη χρήση τους απαιτείται εγκατάστασή τους στον υπολογιστή σας, όπου είναι εγκατεστημένες και όλες οι άλλες γραμματοσειρές.

Για να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας το αρχείο που περιέχει (σε συμπιεσμένη μορφή) τις γραμματοσειρές επιλέξτε εδώ. Για οδηγίες για την προβολή ειδικών των ειδικών συμβόλων κάντε κλικ εδώ.

Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε βοήθεια αλλά και να μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε χρήση των γραμματοσειρών στην εκπαιδευτική σας πρακτική.