Το "ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ" ανάμεσα στα έργα που προβάλλονται σε συρμούς του ΜΕΤΡΟ στο το πλαίσιο της πανευρωπαϊκής καμπάνιας Europe in my region , η οποία διοργανώνεται από τη ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και μέσω της οποίας τα Κ-Μ της ΕΕ προχωρούν σε δράσεις προβολής και επικοινωνίας συγχρηματοδοτούμενων πράξεών τους.

Οι συρμοί είναι σε κυκλοφορία από 9 Μαΐου και θα συνεχίσουν να είναι «ντυμένοι» με τις μακέτες πράξεων ΕΣΠΑ μέχρι 5 Ιουνίου. 

Επιπλέον στο σταθμό του Συντάγματος μέχρι και την Παρασκευή 20.5.2016 υπάρχει μια μικρή έκθεση φωτογραφιών που προβάλλει εκδηλώσεις των περιφερειών στο πλαίσιο της καμπάνιας Europe in my Region.

Europe in my region Το νέο "ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ" ανάμεσα στα έργα που προβάλλονται σε συρμούς του ΜΕΤΡΟ

  

«Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό και Εποπτικό Υλικό για Μαθητές με Αναπηρίες»,
Δρ. Βασίλης Κουρμπέτης   

«Εκπαιδευτικό Υλικό και Εφαρμογές για Μαθητές με Αναπηρία»,
Κ. Μπούκουρας – Κ. Γκυρτής

«Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό και Εποπτικό Υλικό για Αμβλύωπες Μαθητές»,
Γκυρτής Κωνσταντίνος PhD, Καθηγητής Πληροφορικής     

«Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό και Εποπτικό Υλικό για αμβλύωπες Μαθητές»
Βουγιουκλίδης Γιώργος, Δάσκαλος ΠΕ70 – Δ/ντής του Δημ. Σχ. Αγγελοκάστρου Αγρινίου

«Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό και Εποπτικό Υλικό για Μαθητές με Ελαφριά και Μέτρια Νοητική Αναπηρία: η περίπτωση των σχολικών εγχειριδίων Α΄ και Β΄ Δημοτικού»
Γελαστοπούλου Μαρία, Μ.ed Ειδικής Αγωγής

«Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό και Εποπτικό Υλικό για Μαθητές με Aυτισμό»,
Βασιλείου Ελένη Ιωάννα - Δεφίγγου Γεωργία

«Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό και Εποπτικό Υλικό για Κωφούς και Βαρήκοους Μαθητές»,
Βάλια Καλογρίδη Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής Med, Σπυριδούλα Καρίπη Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής Med 

«Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό και Εποπτικό Υλικό για Κωφούς και Βαρήκοους Μαθητές»
Δρ. Χατζοπούλου Μαριάννα, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, PhD Κατάκτηση Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

«Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό και Εποπτικό Υλικό για τα Αγγλικά σε Μαθητές με Προβλήματα Όρασης Α’ & Β’ Δημοτικού», 
Δρ. Αθανασία Ευσταθίου 

«Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό και Εποπτικό Υλικό για Μαθητές με αναπηρία στην όραση»
Φίλιππος Κατσούλης, Διευθυντής του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τυφλών Καλλιθέας

«Λογισμικό εξάσκησης της Προσοχής και της Συγκέντρωσης για Παιδιά Πρώτης Σχολικής Ηλικίας», 
Χρήστος Σκαλούμπακας Ειδικός Παιδαγωγός M. Ed., Στέφανος Κούτρας Σύμβουλος ΙΕΠ – Δρ Ειδικής Αγωγής

«Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό και Εποπτικό Υλικό για Μαθητές με Προβλήματα Κινητικότητας, Προσανατολισμού και Καθημερινής Διαβίωσης», 
Παναγιώτης Τζουβελέκης, Καλλιόπη Λάππα

 

Δεκαπενθήμερο Ενημέρωσης για την Πρόσβαση στην Εκπαίδευση


 


    

Το έργο συμπεριλαμβάνεται στις Καλές Πρακτικές του ΕΠΕΔΒΜ 2007 - 2013.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «Σχε­­­­διασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού & εποπτικού υλικού για μα­­θητές με αναπηρίες – Οριζόντια Πράξη», διοργανώνει Επιμορφωτική Ημε­ρί­δα με τίτλο «Ημερίδα Ενημέρωσης για την Πρόσβαση στην Εκ­παί­δευ­ση».


Ταυτότητα Ημερίδας

Ο χαρακτήρας της Ημερίδας είναι επιμορφωτικός. Στόχος είναι να πα­ρου­σια­στεί η πληθώρα των δράσεων που υλοποιούνται ή/και υλοποιήθηκαν μέσω του Έργου. Η ομάδα των ειδικών επιστημόνων-εμπειρογνωμόνων του Έργου θα ενη­­με­­ρώσει τα στε­λέχη της εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς και τους εν γένει εν­δια­φε­ρό­με­νους (γονείς, μαθητές κλπ.) για τη σκοπιμότητα και τα οφέλη από την υλο­ποίηση του Έργου μέσα από ομιλίες και διαδραστικές, βιωματικές δραστηριότητες.


Θεματικοί άξονες

Η Ημερίδα θα εστιάσει στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών που πα­ρου­σιάζουν:

 • Προβλήματα όρασης
 • Προβλήματα ακοής
 • Κινητικά προβλήματα των άνω άκρων
 • Μέτρια και ελαφριά νοητική αναπηρία
 • Αυτισμό
 • Προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης

Το Πρόγραμμα της Ημερίδας είναι διαθέσιμο εδώ.


Τόπος διεξαγωγής της Ημερίδας

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Κεντρικό
Κτίριο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ­­νας & Θρησκευμάτων
(Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι), στην Αίθουσα Jacqueline de Romilly,
το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 09.30 - 14.30.


Συμμετοχή

Δεν υπάρχει κανένα κόστος για τη συμμετοχή σας. Όσοι επιθυμείτε να συμ­με­τάσχετε στην ημερίδα θα πρέπει να δη­λώ­σετε συμμετοχή ηλε­κτρο­νικά στην ιστοσελίδα:

https://docs.google.com/forms/d/1X_kbVQklWweu15cGZ0tSghs8oSJ-yeZom51hjBSrxjE/viewform

Επιπλέον, όσοι έχετε ανάγκες προσβασιμότητας, όπως διερμηνέα ΕΝΓ, συ­νοδό κ.ά., παρακαλούμε να το δηλώσετε στην ηλεκτρονική φόρμα συμμε­το­χής, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού & εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες – Οριζόντια Πράξη», διοργανώσε Επιμορφωτικά Σεμινάρια με τίτλο «Δεκαπενθήμερο Ενημέρωσης για την Πρόσβαση στην Εκπαίδευση».


Επιλέξτε εδώ για να δείτε τις παρουσιάσεις.


Ταυτότητα Σεμιναρίων

Ο χαρακτήρας των Σεμιναρίων είναι επιμορφωτικός. Στόχος είναι να παρουσιαστεί η πληθώρα των δράσεων που υλοποιούνται ή/και υλοποιήθηκαν μέσω του Έργου. Η ομάδα των ειδικών επιστημόνων-εμπειρογνωμόνων του Έργου θα ενημερώσει τα στελέχη της εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς και τους εν γένει ενδιαφερόμενους (γονείς, μαθητές κλπ.) για τη σκοπιμότητα και τα οφέλη από την υλοποίηση του Έργου μέσα από ομιλίες και διαδραστικές, βιωματικές δραστηριότητες.

Τα Σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν σε τέσσερις πόλεις της χώρας, με απώτερο στόχο μια στοχευμένη αποκεντρωμένη επιμορφωτική διαδικασία.

Θεματικοί άξονες

Τα Σεμινάρια θα εστιάσουν στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών που παρουσιάζουν:
- Προβλήματα όρασης
- Προβλήματα ακοής
- Κινητικά προβλήματα των άνω άκρων
- Μέτρια και ελαφριά νοητική αναπηρία
- Αυτισμό
- Προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης

Τόπος διεξαγωγής των σεμιναρίων
Τα Σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν σε τέσσερις πόλεις της χώρας.
- Ιωάννινα, 12 Οκτωβρίου 2015 Συνεδριακό Κέντρο «Κάρολος Παπούλιας», Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- Βόλος, 15 Οκτωβρίου 2015 Αμφιθέατρο «Ι. Κορδάτος», Συγκρότημα Παπαστράτου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Αλεξανδρούπολη, 19 Οκτωβρίου 2015 Επιμελητήριο Έβρου, Λεωφ. Δημοκρατίας 307
- Ρόδος 24 Οκτωβρίου 2015 Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, Κτίριο Κλεόβουλος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πρόγραμμα των σεμιναρίων (κάντε κλικ στις παρακάτω πόλεις για να δείτε τα αντίστοιχα προγράμματα)
- Πρόγραμμα - Ιωάννινα
- Πρόγραμμα - Βόλος
- Πρόγραμμα - Αλεξανδρούπολη
- Πρόγραμμα - Ρόδος

Συμμετοχή
Δεν υπήρχε κανένα κόστος για τη συμμετοχή.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:
Στέφανος Γ. Κούτρας - Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Τηλ.: 210 3310283 (εσωτερικό 405) e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

H εταιρεία Hyper Systems Πληροφορική παραχώρησε άδεια στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την ελεύθερη διάθεση λογισμικού της μέσω της ηλεκτρονικής του ιστοσελίδας. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την επιστολή.

H εταιρεία ΩΜΕGA TECHNOLOGY παραχώρησε άδεια στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την ελεύθερη διάθεση λογισμικού της μέσω της ηλεκτρονικής του ιστοσελίδας. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την επιστολή.

H εταιρεία INTERLEARN παραχώρησε άδεια στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την ελεύθερη διάθεση λογισμικού της μέσω της ηλεκτρονικής του ιστοσελίδας. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την επιστολή.

H εταιρεία ΚΟΡΥΜΒΟΣ παραχώρησε άδεια στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την ελεύθερη διάθεση λογισμικού της μέσω της ηλεκτρονικής του ιστοσελίδας. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την επιστολή.

H εταιρεία ΑΘΗΝΑ παραχώρησε άδεια στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την ελεύθερη διάθεση λογισμικού της μέσω της ηλεκτρονικής του ιστοσελίδας. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την επιστολή.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) στο πλαίσιο της Πράξης «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού & εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες» παρέλαβε το πρώτο πλήρως προσβάσιμο βιβλίο για Κωφούς και βαρήκoους μαθητές: Το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων της Α’ και Β’ Δημοτικού. Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε το δελτίο τύπου.

1. Declaration on Promoting citizenship and the common values of freedom, tolerance and non-discrimination through education:

2. Overview of Education Policy Developments following the Paris Declaration:

Συγχαρητήρια Επιστολή της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος:

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) στο πλαίσιο της Πράξης «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού & εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες» υλοποίησε την απαίτηση του Άρθρου 49 της Σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο το κείμενο της Σύμβασης θα πρέπει να καταστεί διαθέσιμο σε προσιτές μορφές.

Η Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία είναι πλέον προσιτή στις παρακάτω μορφές:

 1. Στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ)
 2. Σε Ακουστική μορφή από φυσικό ομιλητή
 3. Σε διαφορετικά μεγέθη γραμματοσειρών
 4. Σε έντυπη μορφή με τον Ελληνικό Κώδικα Braille
 5. Σε ηλεκτρονική μορφή με δυνατότητα εκτύπωσης από εκτυπωτές Braille.
 6. Σε Κείμενο για όλους (EasytoRead)
 7. Η μορφή της Σύμβασης σε Κείμενο για όλους (EasytoRead) είναι επίσης διαθέσιμη στις υπόλοιπες προσιτές μορφές, όπως στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, σε Ακουστική μορφή, σε διαφορετικά μεγέθη γραμματοσειρών, σε έντυπη μορφή με τον Ελληνικό Κώδικα Braille και σε ηλεκτρονική μορφή με δυνατότητα εκτύπωσης από εκτυπωτές Braille.

Ο Πρόεδρος του ΙΕΠ κ. Σωτήρης Γκλαβάς δήλωσε: «Η ηλεκτρονική προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία είναι βασικός άξονας της εκπαιδευτικής πολιτικής και η παραγωγή της Σύμβασης σε προσιτές μορφές αποτελεί έμπρακτο δείγμα εφαρμογής αυτής της πολιτικής ».

Ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων κ. Ευάγγελος Ζαχαράκης ανέφερε: «Ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού & εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες είναι μέρος της Εθνικής Πολιτικής για το Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και υποστηρίζεται από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΕΥΔ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013), στον Άξονα Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος: “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”»

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Πράξης κ. Βασίλης Κουρμπέτης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η ανάπτυξη της Σύμβασης σε προσιτές μορφές βασίστηκε στις προδιαγραφές για την ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και θα είναι έτοιμο για την επόμενη σχολική χρονιά (2015-2016)». Βασική προδιαγραφή του έργου είναι η εφαρμογή της αρχής του αναπηρικού κινήματος «Τίποτα για μας χωρίς εμάς». Για τον λόγο αυτό, η ακουστική μορφή, όλες οι μορφές Braille και όλη η απόδοση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα έγινε από φορείς, όπως τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών και Κωφούς φυσικούς νοηματιστές της ΕΝΓ.

Η Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία σε όλες τις προσιτές μορφές είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του έργου http://prosvasimo.gr/el/symvasi-ohe

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Πράξης, κ. Βασίλη Κουρμπέτη στα τηλέφωνα: 210 3319726 – 28 Χ 605 ή 6936121784 ή στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..