[pb_row][pb_column span="span12"][pb_promobox el_title="Promotion Box 1" pb_title="Promotion Box Title" pb_button_title="Button Title" link_type="url" pb_button_url="http://" pb_button_open_in="current_browser" pb_bg_value="#F6F6F6" pb_bg_color="#F6F6F6" pb_border_top="1" pb_border_right="1" pb_border_bottom="1" pb_border_left="1" pb_border_value="#4e7ecc" pb_border_color="#4e7ecc" pb_show_drop="yes" elements="content__#__ " title_font="inherit" pb_button_size="default" pb_button_color="btn-default" appearing_animation="0" ]

[Η ανακοίνωση σε pdf] - [Δηλώσεις συμμετοχής]

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» - Οριζόντια Πράξη με MIS 5001313 και ΣΑΕ 2016ΣΕ34510090, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9. Η Πράξη εντάχθηκε στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με την υπ’ αρ. 12160/28-09-2016 (ΑΔΑ:ΨΑΙΚ4653Ο7-Σ9Κ) Απόφαση Ένταξης και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Κ.Τ).

 

Η Πράξη προβλέπει, μεταξύ άλλων, ενδοσχολικές επιμορφωτικές ημερίδες σε σχολικές μονάδες ειδικής και γενικής αγωγής και εκπαίδευσης όλων των Περιφερειών της χώρας.

 

Δια ζώσης ενδοσχολικές επιμορφωτικές ημερίδες

 

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 8485/07-11-2016 (ΑΔΑ: ΨΗΟ7ΟΞΛΔ-ΡΡΝ) Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 26 ενδοσχολικές επιμορφωτικές ημερίδες. Οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν εντός και εκτός Αττικής, ώστε να εφαρμοστεί πιλοτικά το υλικό σε σχολικές μονάδες. Οι Ειδικοί Επιστήμονες/Εμπειρογνώμονες, θα συμμετέχουν ως επιμορφωτές/-ώτριες στις επιμορφωτικές ημερίδες.

 

Στις 26 ενδοσχολικές επιμορφωτικές ημερίδες θα συμμετέχουν μέλη από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και οι Ειδικοί Επιστήμονες/Εμπειρογνώμονες της Πράξης ως επιμορφωτές/-ώτριες, ανάλογα με τις ανάγκες των σχολείων και σε συνεννόηση με τους/τις Σχολικούς/-ές Συμβούλους ή και άλλους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία, προκειμένου να παρουσιαστεί στην εκπαιδευτική κοινότητα το προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό που εκπονείται από τους/τις Ειδικούς/-ές Επιστήμονες/Εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο των Δράσεων της Πράξης.

 

Τα θεματικά πεδία του προγράμματος είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την ευαισθητοποίηση και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν ημερίδες επιμόρφωσης ανά σχολική μονάδα στις παρακάτω Θεματικές Ενότητες, συνδυαστικά μέχρι 2 ενότητες:

 

 1. Κώφωση - Διδασκαλία ΕΝΓ
 2. Τύφλωση - Τυφλοκώφωση
 3. Κινητικές αναπηρίες
 4. Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος-Κοινωνικές Ιστορίες
 5. Ευαισθητοποίηση σε θέματα αναπηρίας και αποδοχή της διαφορετικότητας μέσα από τα παραμύθια, τη μουσική, το θεατρικό παιχνίδι και βιωματικές δραστηριότητες
 6. ΔΕΠΥ
 7. Εικαστικά
 8. Καθολικά σχεδιασμένα Μαθηματικά Ε’ Δημοτικού

 

Οι ενδοσχολικές επιμορφωτικές ημερίδες θα είναι συνολικής διάρκειας 12 ωρών (6 ώρες δια ζώσης και 6 εξ αποστάσεως υποστήριξη). Θα συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί ανά θεματική ενότητα σε τμήματα των 20 έως 25 ατόμων. Προτεραιότητα θα δοθεί σε σχολικές μονάδες οι οποίες θα συγκεντρώσουν το σύνολο των εκπαιδευτικών τους (ενδοσχολική επιμόρφωση) και μόνο στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνεται ο απαραίτητος αριθμός (20) σε μια σχολική μονάδα θα μπορούν να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί και από άλλες σχολικές μονάδες.

Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων που δηλώσουν ενδιαφέρον δεν επαρκούν για να δημιουργηθεί ομάδα 20-25 ατόμων ή 10-15 ατόμων για τα Νηπιαγωγεία, οι διευθυντές/-ύντριες των σχολικών μονάδων μπορούν να συνεργαστούν με όμορες σχολικές μονάδες προκειμένου να εξασφαλίσουν τον απαιτούμενο αριθμό για τη διεξαγωγή των επιμορφωτικών ημερίδων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβληθεί μια κοινή αίτηση των σχολικών μονάδων που θα συνεργαστούν για να συμμετάσχουν στις εν λόγω επιμορφωτικές ημερίδες, στην οποία θα αναφέρονται οι σχολικές μονάδες που θα συνεργαστούν καθώς και σε ποια σχολική μονάδα θα διεξαχθεί η επιμορφωτική ημερίδα.

Οι επιμορφωτικές ημερίδες θα πραγματοποιηθούν μέχρι τον Δεκέμβριο 2018 ή όπως άλλως καθοριστεί από το ΙΕΠ.

Οι ενδοσχολικές επιμορφωτικές ημερίδες θα πραγματοποιούνται εκτός σχολικού ωραρίου. Δύναται να πραγματοποιούνται και εντός σχολικού ωραρίου με την σύμφωνη γνώμη και τις ενέργειες του/της αρμόδιου/-ας Σχολικού/-ής Συμβούλου της σχολικής μονάδας.

 

Με την παρούσα ανακοινώνουμε την διοργάνωση των ενδοσχολικών επιμορφωτικών ημερίδων και προσκαλούμε τις σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και τα Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) που ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή τους σ’ αυτά να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα με  τα παρακάτω:

 

Διαδικασία υποβολής αίτησης

 • Οι σχολικές μονάδες που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στις επιμορφωτικές ημερίδες θα πρέπει να αποστέλλουν, αποκλειστικά και μόνο, ηλεκτρονικά συμπληρωμένη την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία υπάρχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ www.iep.edu.gr και στην ιστοσελίδα του έργου http://www.prosvasimo.gr/el/anakoinoseis)

 

Τυχόν πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται από τον κ. Στέφανο Κούτρα, Σύμβουλο Β’ του Ι.Ε.Π.,  στο τηλέφωνο 213 1335304 ή στην ηλεκτρονική  διεύθυνση: skoutras@iep.edu.gr

 

 • Για την επιλογή των σχολικών μονάδων πέραν των γενικών και ειδικών κριτηρίων (βλ. παρακάτω) λαμβάνονται υπόψη και γεωγραφικά κριτήρια με στόχο να υπάρξει διασπορά σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Ομοίως θα λαμβάνεται υπόψη η βαθμίδα εκπαίδευσης και ο τύπος (Γενικής ή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) της σχολικής μονάδας ανάλογα με την θεματική ενότητα.

 

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τη δημοσίευση της παρούσης ανακοίνωσης – πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π έως 21 Μαΐου 2018, ώρα 12.00 μ.μ.

 

 1. Κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών μονάδων

 

Κριτήρια για την επιλογή των σχολικών μονάδων θα είναι:

 

 • Γενικά:
  • Επαρκής υλικοτεχνική υποδομή για την υλοποίηση των επιμορφωτικών ημερίδων. Η σχολική μονάδα θα πρέπει να διαθέτει προβολέα, έναν Η/Υ και αίθουσα διεξαγωγής της επιμορφωτικής ημερίδας.
  • Μη συμμετοχή σε πρόσφατες ενδοσχολικές επιμορφωτικές ημερίδες στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Εξαίρεση αποτελούν οι ΣΜΕΑΕ.

 

 

 • Ειδικά:
  • Θα επιλέγονται κατά προτεραιότητα σχολικές μονάδες που συγκεντρώνουν τα περισσότερα από τα γενικά ή ειδικά κριτήρια.
  • Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Α/θμιας εκπαίδευσης και ΕΕΕΕΚ.
  • Σχολικές μονάδες Α/θμιας εκπαίδευσης που λειτουργεί Τμήμα Ένταξης και καλύπτει τις διαγνωσμένες εκπαιδευτικές ανάγκες από ΚΕΔΔΥ ή ΙΠΚ πάνω από 12 μαθητές/-ήτριες.
  • Νηπιαγωγεία που λειτουργεί Τμήμα Ένταξης και καλύπτει τις διαγνωσμένες εκπαιδευτικές ανάγκες από ΚΕΔΔΥ ή ΙΠΚ πάνω από 3 μαθητές/-ήτριες στο καθένα.
  • Σχολικές μονάδες Α/θμιας εκπαίδευσης στις οποίες δεν λειτουργεί Τμήμα Ένταξης που να καλύπτει τις διαγνωσμένες εκπαιδευτικές ανάγκες από ΚΕΔΔΥ ή ΙΠΚ τουλάχιστον 8 μαθητών/-τριών.
  • Προηγούμενη συμμετοχή της σχολικής μονάδας σε ευρωπαϊκά, εθνικά προγράμματα ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

 

Θα επιλεγούν τουλάχιστον 26 σχολικές μονάδες. Ανάλογα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος δύναται να αυξηθεί ο αριθμός των σχολικών μονάδων οι οποίες θα χαρακτηρισθούν ως επιλαχούσες.

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω κριτήρια πληρούνται ομοίως σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες στην ίδια ή διαφορετική γεωγραφική περιοχή, τότε θα διεξαχθεί κλήρωση από το ΙΕΠ σε ημερομηνία και τόπο όπου θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην οικεία ιστοσελίδα του ΙΕΠ, προκειμένου να παραστούν οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες, εάν το επιθυμούν.

Ο πίνακας με τις σχολικές μονάδες που θα επιλεγούν θα αναρτηθεί στην οικεία ιστοσελίδα του ΙΕΠ.

 

 

Βεβαιώσεις  Επιμόρφωσης

 

Ο φορέας που έχει την ευθύνη για την βεβαίωση παρακολούθησης των ενδοσχολικών επιμορφωτικών ημερίδων είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Οι βεβαιώσεις θα είναι ηλεκτρονικές.

Δικαίωμα απόκτησης Βεβαίωσης θα έχουν οι εκπαιδευτικοί που θα έχουν παρακολουθήσει τις 6 ώρες των δια ζώσης ενδοσχολικών επιμορφώσεων. Οι εξ αποστάσεως δραστηριότητες υποστήριξης είναι προαιρετικές και δεν βεβαιώνονται.

 

Μετά την ολοκλήρωση των ενδοσχολικών επιμορφωτικών ημερίδων και την πιλοτική εφαρμογή του υλικού στις σχολικές μονάδες, θα πρέπει να αποσταλεί στο ΙΕΠ μια συλλογική έκθεση ανατροφοδότησης, η οποία θα υπογράφεται από όλους τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι επιμορφώθηκαν και τον/την Διευθυντή/-ύντρια της σχολικής μονάδας. Η εν λόγω έκθεση θα ληφθεί υπόψη από τους/τις Ειδικούς/-ές Επιστήμονες/ Εμπειρογνώμονες για τυχόν επαναδιαμόρφωση του Παραδοτέου τους, ώστε να ενσωματώσουν όλες τις απαραίτητες βελτιώσεις.

[Η ανακοίνωση σε pdf] - [Δηλώσεις συμμετοχής]

[/pb_promobox][/pb_column][/pb_row]

[pb_row][pb_column span="span12"][pb_promobox el_title="Promotion Box 1" pb_title="Promotion Box Title" pb_button_title="Button Title" link_type="url" pb_button_url="http://" pb_button_open_in="current_browser" pb_bg_value="#F6F6F6" pb_bg_color="#F6F6F6" pb_border_top="1" pb_border_right="1" pb_border_bottom="1" pb_border_left="1" pb_border_value="#4e7ecc" pb_border_color="#4e7ecc" pb_show_drop="yes" elements="content__#__ " title_font="inherit" pb_button_size="default" pb_button_color="btn-default" appearing_animation="0" ]

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ του ΙΕΠ για την Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές με προβλήματα ακοής με την χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας για την Γ’ Δημοτικού (Αρ. Διακήρυξης: 02/2018) του Υποέργου 8 της Πράξης «ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ» με MIS 5001313 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί η Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές με προβλήματα ακοής με την χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας για την Γ’ Δημοτικού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ 240.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 193.548,39€, ΦΠΑ : 46.451,61€).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 29/03/2018

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού – ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 04/04/2018

Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 54887

 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 2. ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 3. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
 4. ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

[/pb_promobox][/pb_column][/pb_row]

[pb_row][pb_column span="span12"][pb_promobox el_title="Promotion Box 1" pb_title="Promotion Box Title" pb_button_title="Button Title" link_type="url" pb_button_url="http://" pb_button_open_in="current_browser" pb_bg_value="#F6F6F6" pb_bg_color="#F6F6F6" pb_border_top="1" pb_border_right="1" pb_border_bottom="1" pb_border_left="1" pb_border_value="#4e7ecc" pb_border_color="#4e7ecc" pb_show_drop="yes" elements="content__#__ " title_font="inherit" pb_button_size="default" pb_button_color="btn-default" appearing_animation="0" ]

Γλώσσα...χωρίς εξαιρέσεις!: Η διδασκαλία της νέας ελληνικής σε άτομα με μαθησιακές ιδιαιτερότητες 

[/pb_promobox][/pb_column][/pb_row]

[pb_row][pb_column span="span12"][pb_text el_title="Άρθρο 2: Σύνταξη Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος Διδασκαλίας Ειδικών Δημοτικών Σχολείων και Ειδικών Νηπιαγωγείων" width_unit="%" enable_dropcap="no" appearing_animation="0" ]

Άρθρο 2: Σύνταξη Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος Διδασκαλίας Ειδικών Δημοτικών Σχολείων και Ειδικών Νηπιαγωγείων:

[/pb_text][/pb_column][/pb_row]

[pb_row ][pb_column span="span12"][pb_promobox el_title="Ημερίδα 23-02-2018" pb_title="Promotion Box Title" pb_button_title="Button Title" link_type="url" pb_button_url="http://" pb_button_open_in="current_browser" pb_bg_value="#ffffff" pb_bg_color="#ffffff" pb_border_top="1" pb_border_right="1" pb_border_bottom="1" pb_border_left="1" pb_border_value="#1f0d94" pb_border_color="#1f0d94" pb_show_drop="yes" elements="content__#__ " title_font="inherit" pb_button_size="default" pb_button_color="btn-default" appearing_animation="0" ]

Ημερίδα για τη διδασκαλία Ευρωπαϊκών Νοηματικών Γλωσσών
Σάββατο, 10 Μαρτίου , 2018 


Yπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
στην αίθουσα “Ζακλίν ντε Ρομιγί” Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

Δελτίο Τύπου Αφίσα

Ημερίδα 10-03-2018

[/pb_promobox][/pb_column][/pb_row]

[pb_row ][pb_column span="span12"][pb_promobox el_title="Ημερίδα 23-02-2018" pb_title="Promotion Box Title" pb_button_title="Button Title" link_type="url" pb_button_url="http://" pb_button_open_in="current_browser" pb_bg_value="#ffffff" pb_bg_color="#ffffff" pb_border_top="1" pb_border_right="1" pb_border_bottom="1" pb_border_left="1" pb_border_value="#1f0d94" pb_border_color="#1f0d94" pb_show_drop="yes" elements="content__#__ " title_font="inherit" pb_button_size="default" pb_button_color="btn-default" appearing_animation="0" ]

Tο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο του Έργου «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού και εκπαιδευτικού υλικού» διοργανώνει επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Ενημέρωση για την Πρόσβαση στην Εκπαίδευση».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Μεγάλη Αίθουσα του Δημοτικού Ωδείου Δράμας στις 23 Φεβρουαρίου 2018 από τις 16:30μ.μ. έως 21:00μ.μ.

Η ημερίδα θα μεταδοθεί και σε Ζωντανή Μετάδοση από τον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://video.sch.gr/live/scheduled

Ημερίδα στη Δράμα, 23-02-2018

[/pb_promobox][/pb_column][/pb_row]

[pb_row ][pb_column span="span12"][pb_promobox el_title="Νέα διδακτικά βιβλία στη γραφή Μπράιγ" pb_title="Νέα διδακτικά βιβλία στη γραφή Μπράιγ" pb_button_title="Button Title" link_type="url" pb_button_url="http://" pb_button_open_in="current_browser" pb_bg_value="#F6F6F6" pb_bg_color="#F6F6F6" pb_border_top="1" pb_border_right="1" pb_border_bottom="1" pb_border_left="1" pb_border_value="#4e78cc" pb_border_color="#4e78cc" pb_show_drop="yes" elements="content__#__ " title_font="inherit" pb_button_size="default" pb_button_color="btn-default" appearing_animation="0" ]

Το αυτονόητο δικαίωμα των μαθητών με προβλήματα όρασης να έχουν βιβλία εναρμονισμένα με τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών, υπογραμμίζει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τυφλών Καλλιθέας, Φίλιππος Κατσούλης, ο οποίος συμμετέχει στην ομάδα εργασίας για την προσαρμογή και μεταγραφή των νέων διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη γραφή Braille (Μπράιγ), σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Παιδείας που υπέγραψε την περασμένη εβδομάδα ο Κώστας Γαβρόγλου.

«Το έργο της ομάδας μας είναι δύσκολο», σημειώνει ο κ. Κατσούλης, «γιατί καλούμαστε να καλύψουμε ένα κενό στις δομές που αφορούν στα βιβλία γραφής Braille».

«Η Επιτροπή όλα αυτά τα χρόνια, κάθε χρόνο ανανεώνει τη λειτουργία της. Πέρυσι, δεν λειτούργησε γιατί δεν έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες. Φέτος, με την απόφαση του υπουργού, ξανασυγκροτήθηκε, κυρίως με μέλη που ήταν στην ομάδα και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και με ένα νέο μέλος», εξηγεί ο κ. Κατσούλης, ο οποίος έχει οριστεί συντονιστής του έργου της ομάδας και συνεργάζεται με τον υπεύθυνο του τυπογραφείου του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ).

Αν και η εκτύπωση και διανομή των σχολικών βιβλίων είναι αρμοδιότητα του Διόφαντου (Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων), ωστόσο την αντίστοιχη τεχνογνωσία για βιβλία γραφής Braille έχει το ΚΕΑΤ, οπότε η ομάδα εργασίας έρχεται να συμπληρώσει το κενό για την επεξεργασία και προσαρμογή των βιβλίων.

«Είναι μία διαδικασία ιδιαίτερα απαιτητική, που χρειάζεται να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό», αναφέρει ο κ. Κατσούλης και επαναλαμβάνει ότι το πρόβλημα δε λύνεται με περιστασιακές λύσεις. «Χρειάζονται άνθρωποι που θα ασχολούνται με το συγκεκριμένο ζήτημα σε μόνιμη βάση. Μία μόνιμη δομή θα παρέχει και καλύτερες υπηρεσίες και εν τέλει η δουλειά θα γίνεται καλύτερα», λέει.

Με τη δεδομένη κατάσταση, με κάθε νέο πρόγραμμα σπουδών, θα πρέπει να συστήνεται μία νέα ομάδα εργασίας, κάτι που πιθανώς να σημάνει άτομα που δεν έχουν μεγάλη διδακτική εμπειρία, αλλά και χάσιμο πολύτιμου χρόνου μέχρι την εκτύπωση των βιβλίων.

Η μεταγραφή των διδακτικών βιβλίων δεν σημαίνει μία απλή… μετάφραση. Το αντίθετο μάλιστα. «Τα νέα βιβλία έχουν πολλές εικόνες, άρα, οι προσαρμογές που πρέπει να γίνουν, είναι πολλές. Τα μαθήματα θα πρέπει να διδάσκονται χωρίς προβλήματα και με βασικό στόχο η εκπαιδευτική εμπειρία να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερη με εκείνη που έχουν οι βλέποντες μαθητές», αναφέρει.

Η επεξεργασία των βιβλίων γίνεται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και εντάσσεται σε ένα γενικότερο πρόγραμμα σχεδιασμού και ανάπτυξης προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές με ειδικές ανάγκες.

«Σχεδιάζουμε βιβλία για όλους. Είναι μία συνεχής διαδικασία, αφού αλλάζουν και τα ψηφιακά μέσα που υπάρχουν στη διάθεσή μας», σχολιάζει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Βασίλης Κουρμπέτης, εκ μέρους του ΙΕΠ.

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι ανηρτημένο στο prosvasimo.gr και αποτελείται από βιβλία νηπιαγωγείου για παιδιά με προβλήματα ακοής, βιβλία δημοτικού και γυμνασίου για παιδιά με προβλήματα ακοής, προβλήματα όρασης, κινητικά προβλήματα, αλλά και μέτρια και ελαφριά νοητική καθυστέρηση. Ακόμη, το ΙΕΠ έχει αναπτύξει και εκπαιδευτικό λογισμικό και γενικό υλικό για παιδιά με προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης καθώς και για παιδιά με αυτισμό.

Αθηνά Καστρινάκη
(ΑΠΕ ΜΠΕ)

Αναπαραγωγή της είδησης  στα παρακάτω Μέσα.

[/pb_promobox][/pb_column][/pb_row]

Νέος νόμος Ν. 4488/2017 (Μέρος Δ') που αφορά την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων για την εξειδίκευση και προσαρμογή της Σύμβασης σε εθνικό επίπεδο:

Συμμετοχή του επιστημονικού υπεύθυνου της Πράξης κ. Κουρμπέτη Βασίλη στην εκπομπή 'Γνώση και τεχνολογία για μιά κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς' του καναλιού της Βουλής:
 
https://www.youtube.com/watch?v=IJrrHbgzVog&feature=youtu.be

Ψηφιακό Αποθετήριο Ιστοριών στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι διαθέσιμη μέσω της παρακάτω διεύθυνσης:

http://multimedia-library.prosvasimo.iep.edu.gr

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας. 

Λήψη Οδηγιών