Οδηγοί Εκπαιδευτικών και Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό Υλικό για όλες τις αναπηρίες

Τίτλος

Βαθμίδα

Οδηγός εκπαιδευτικού για την ευαισθητοποίηση σε θέματα αποδοχής της αναπηρίας και της διαφορετικότητας και την ανάπτυξη ενταξιακής κουλτούρας στο σχολείο.

Πρωτοβάθμια γενική και ειδική εκπαίδευση

Oδηγός εκπαιδευτικού για την ανάπτυξη κοινωνικών, συναισθηματικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και αυτόνομης διαβίωσης για μαθητές με αναπηρία μέσω Κοινωνικών Ιστοριών.  Πρωτοβάθμια γενική και ειδική εκπαίδευση, ΕΕΕΕΚ
Εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Καλές πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη.  Πρωτοβάθμια γενική και ειδική εκπαίδευση-Αυτισμός
Εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης: Καλές πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη  Πρωτοβάθμια γενική και ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με κινητική αναπηρία: ψηφιακές εφαρμογές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την κοινωνική ζωή και την αυτόνομη διαβίωση.  Πρωτοβάθμια γενική και ειδική εκπαίδευση, ΕΕΕΕΚ-Κινητική αναπηρία
Η αξιοποίηση των εικαστικών στην εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με αναπηρία.  Πρωτοβάθμια γενική και ειδική εκπαίδευση, ΕΕΕΕΚ
Μαθηματικά Ε΄ τάξης δημοτικού, προσαρμοσμένα για μαθητές και μαθήτριες με αναπηρία (Οδηγός).  Πρωτοβάθμια γενική και ειδική - easy to read 
 - Οδηγός εκπαιδευτικού για την εκπαίδευση στο ανάγλυφο σύστημα γραφής και ανάγνωσης braille. 
Συνοδευτικό τεύχος
Γραμματοσειρά simbrl
 Πρωτοβάθμια γενική και ειδική - τύφλωση
Εκπαίδευση τυφλών μαθητών και μαθητριών στην κινητικότητα, στον προσανατολισμό και σε δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης.
Διαδικτυακή Εφαρμογή
 Πρωτοβάθμια γενική και ειδική - τύφλωση
Εκπαίδευση τυφλοκωφών μαθητών μέσω της απτικής νοηματικής επικοινωνίας.

Ειδική αγωγή - τυφλοκώφωση - πολλαπλές αναπηρίες

Εργαλεία παιδαγωγικής αξιολόγησης των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να συντάσσουν το εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης Πρωτοβάθμια γενική και ειδική εκπαίδευση, ΕΕΕΕΚ
Η διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ως πρώτη γλώσσα για την Γ' Δημοτικού
Διαδικτυακή Εφαρμογή
 Πρωτοβάθμια γενική και ειδική - κώφωση
Η διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ως πρώτη γλώσσα για την Δ' Δημοτικού
Διαδικτυακή Εφαρμογή

Πρωτοβάθμια γενική και ειδική - κώφωση

Εγχειρίδιο για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας όσον αφορά τις στρατηγικές αυτορρύθμισης της μάθησης κι ενεργητικής εμπλοκής του/της μαθητή/-ήτριας στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας, στη βάση διαστάσεων του ψηφιοποιημένου υλικού για την Γ΄ Δημοτικού (Π.1). Γ' Δημοτικού - easy to read 
Εγχειρίδιο με βήμα προς βήμα οδηγίες για την εφαρμογή του ψηφιοποιημένου υλικού από τα προσαρμοσμένα βιβλία (Ανθολόγιο, Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Θρησκευτικά) της Γ΄ Δημοτικού (Π.2). Γ' Δημοτικού - easy to read 
Εγχειρίδιο για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας όσον αφορά τις στρατηγικές αυτορρύθμισης της μάθησης κι ενεργητικής εμπλοκής του/της μαθητή/-ήτριας στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας, στη βάση διαστάσεων του ψηφιοποιημένου υλικού για την Δ΄ Δημοτικού (Π.10). Δ' Δημοτικού - easy to read 
Εγχειρίδιο με βήμα προς βήμα οδηγίες για την εφαρμογή του ψηφιοποιημένου υλικού από τα προσαρμοσμένα βιβλία (Ανθολόγιο, Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Θρησκευτικά) της Δ΄ Δημοτικού (Π.11). Δ' Δημοτικού - easy to read 

 

 

Ποδαρικό μας έκανε το άρθρο του 2020: Zhang et al. (2020). Accessibility within open educational resources and practices for disabled learners: a systematic literature review. Smart Learning Environments 7:1  https://doi.org/10.1186/s40561-019-0113-2 

Το άρθρο ανασκόπησε συστηματικά 31 δημοσιευμένα σε επιστημονικά περιοδικά άρθρα, παγκοσμίως, για να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργική ποικιλομορφία των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources, OER) και των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Open Educational Practices, OEP).

Δύο εξ αυτών είναι δικά μας και αφορούν το "Προσβάσιμο":

        Kourbetis, V., & Boukouras, K. (2014). Accessible open educational resources for students with disabilities in Greece: They are open to the deaf. In C. Stephanidis & M. Antona (Eds.), Universal Access in Human-Computer Interaction. Universal access to information and knowledge. UAHCI 2014. Lecture notes in computer science (Vol. 8514). Cham: Springer.

       Kourbetis, V., Boukouras, K. & Gelastopoulou, M.(2016). Multimodal Accessibility for Deaf Students Using Interactive Video, Digital Repository and Hybrid Books. In C. Stephanidis and M. Antona (Eds.) Universal Access in Human-Computer Interaction. Users and Context Diversity, Part III , Lecture Notes In Computer Science  9739, pp. 93–102. Springer International Publishing Switzerland. 

Το άρθρο επισημαίνει ότι η προσβασιμότητα εξακολουθεί να είναι στα αρχικά στάδια του στο πλαίσιο των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων  και των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών και ότι οι ερευνητές θα πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο στην εξέταση των τεσσάρων αρχών προσβασιμότητας: αντιληπτών, λειτουργικών, κατανοητών και ισχυρών (perceivable, operable, understandable and robust)- Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων, δηλαδή τις βασικές αρχές του «Προσβάσιμου». 

Υποκατηγορίες