Ψηφιακό Αποθετήριο Ιστοριών στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι διαθέσιμη μέσω της παρακάτω διεύθυνσης:

http://multimedia-library.prosvasimo.iep.edu.gr

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας. 

Λήψη Οδηγιών