H εργασία με τίτλο "Διαδραστικό video και ψηφιακό αποθετήριο στην υπηρεσία της εκπαίδευσης κωφών μαθητών", με συγγραφείς τον κ. Κωνσταντίνο Μπούκουρα, Ειδικό Πληροφορικής, την κα. Μαρία Γελαστοπούλου Επιστήμονα-Εμπειρογνώμονα της Πράξης και τον κ. Βασίλειο Κουρμπέτη Επιστημονικό Υπεύθυνο της Πράξης, που παρουσιάστηκε στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, το οποίο διοργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Ρέθυμνο από τις 3 έως 15 Οκτωβρίου 2014, βραβεύτηκε ως η καλύτερη εργασία εκπαιδευτικών Α'βαθμιας και Β'βάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Βράβευση του έργου

Το Έργο "Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Εκπαιδευτικού και Εποπτικού Υλικού για Μαθητές με Αναπηρίες" βραβεύτηκε με την σφραγίδα καλής πρακτικής για την πρόταση «Εκπαιδευτικό υλικό προσβάσιμο για μαθητές με αναπηρίες με χρήση διαδικτυακών μέσων και ανοικτών κοινοτήτων», μεταξύ των 20 καλύτερων πρακτικών από τις 91 υποβληθείσες στο πλαίσιο της δράσης “Μάθηση 2.0 plus”http://www.mathisi20.gr σε σχέση με καινοτομικές πρωτοβουλίες νέων και καλές πρακτικές για την αξιοποίηση των διαδικτυακών εργαλείων και κοινοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης.

    Η σχετική ανακοίνωση του ιστότοπου του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.edulll.gr/?p=17988

Στους παρακάτω Συνδέσμους μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητες και δράσεις της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Προσβασιμότητα και την Ηλεκτρονική Ένταξη:

 1. Στις 8 Οκτωβρίου 2011, έγινε παρουσίαση με τίτλο: Ανάπτυξη Προσβάσιμου Εκπαιδευτικού και Εποπτικού Υλικού για Μαθητές με Αναπηρίες στο διεθνές συνέδριο: 3rd Conference on Informatics in Education, Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

 2. Στις 22 Σεπτεμβρίου 2011, έγινε παρουσίαση με τίτλο: Design and Development of Accessible Educational and Teaching Aids for Students with Disability στο διεθνές συνέδριο eRA – 6 The SynEnergy Forum, στο ΤΕΙ Πειραιώς, 19-24/9/2011.

 3. Στις 1 και 2/07/2011 έγινε παρουσίαση με τίτλο: Documenting Greek Sign Language, “The development of specialized and accessible educational material project”. Στο The 2nd Symposium in Applied Sign Linguistics 30/06/2011 – 03/07/2011, Centre for Deaf Studies, University of Bristol, Bristol στην Αγγλία.

 4. Στις 28 Μαΐου 2011 έγινε παρουσίαση: «Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για Κωφούς μαθητές από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο» στην ημερίδα «Κωφοί/ Βαρήκοοι Μαθητές και Σύγχρονο Σχολείο: Από την Γλώσσα της Φωνής στην Γλώσσα των Χεριών με την βοήθεια των Νέων τεχνολογιών» στο Ειδικό Γυμνάσιο- Λύκειο Κωφών και Βαρηκόων Αργυρούπολης .

 5. Στις 20-1-2011 έγινε αποστολήπαρουσίασης του προγράμματος σε στρογγυλό τραπέζι στο : 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Σύρος 6, 7, 8 Μαΐου 2011 και έγινε η παρουσίαση του προγράμματος στην Σύρος στις 7 Μαΐου 2011.

 6. Στις 25-29/1/2011 πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση: Παιδαγωγική και Διδακτική Αξιοποίηση Προσβάσιμου Εκπαιδευτικού και Εποπτικού Υλικού για Μαθητές με Αναπηρίες, στο Επιμορφωτικό σεμινάριο Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και στελεχών ΚΕΔΔΥ, ΥΠΔΜΘ, στην Αθήνα.

 7. Στις 22-1-2011 πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του προγράμματος στο Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. στις 22 και 23 Ιανουαρίου 2011 στην Παιδαγωγική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 8. Στις 09-1-2011 έγινε παρουσίαση του προγράμματος στην Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος.

 9. Στην 1/12/2010 έγινε παρουσίαση του προγράμματος στο ΕΚΠΑ, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΠΜΣ Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Ειδική Αγωγή.

 10. Στις 25/11/2010 έγινε παρουσίαση στην ΗΜΕΡΙΔΑ ONLINE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ Α.Μ.Ε.Α. Σχόλια και παρατηρήσεις στο στρογγυλό τραπέζι: «LDV ENFORA Project: “Innovation Transfer of DEDALOS project, for Teaching English as a second language to Deaf people, whose first Language is the Sign Language, via e-Learning tools» για το πρόγραμμα.

 11. Την δεύτερη μέρα μετά την ένταξη του προγράμματος (02-11-2010) έγινε η πρώτη παρουσίαση του προγράμματος στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Ι.Π.Τ. / TELECOMS LAB – NET MEDIA LAB.

 

 


Περιγραφή του Έργου στην Ελληνική Νοηματική

 

 

 

Η Ιστοσελίδα του Έργου σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και διαχειρίζεται από την Ομάδα Έργου. Χρησιμοποιείται εφαρμογή διαχείρισης περιεχομένου (CMS) Ανοιχτού Λογισμικού και είναι συμβατή με τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας.

Οι πληροφορίες που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα αφορούν την προβολή των δράσεων και της προόδου του Έργου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, παρατήρηση και σχολιασμό της Ιστοσελίδας επικοινωνείστε μέσω email:

kboukouras[at]iep.edu.gr

kourbeti[at]iep.edu.gr