Σας ενημερώνουμε πως στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων όλων των βαθμίδων και συγκεκριμένα στο menu «Παραγγελίες» θα ενεργοποιηθεί την Τετάρτη 1η Σεπτεμβρίου 2021 η καρτέλα «Προσβάσιμα» στην οποία δίνεται η δυνατότητα παραγγελίας του Προσβάσιμου Εκπαιδευτικού Υλικού.

Θα παρακαλούσαμε να ενημερωθούν οι Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητάς σας σχετικά και εφόσον χρειάζονται τα σχετικά βιβλία να προχωρήσουν σε παραγγελία σύμφωνα με τις ανάγκες τους έως την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Μετά την παραγγελία τα βιβλία θα ενσωματωθούν σε Συμπληρωματικές Παραγγελίες και θα καλυφθούν το συντομότερο δυνατόν από τα αρμόδια Κέντρα Διανομής.

Επειδή κατά το παρελθόν υπήρξε σχετική παρερμηνεία, θα θέλαμε να διευκρινιστεί πως το Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό Υλικό δεν είναι το εκπαιδευτικό υλικό που διατίθεται στα τμήματα Τάξεων Υποδοχής και Δομών Προσφύγων, μπορεί όμως φυσικά να διατεθεί εφόσον απαιτείται, εφόσον δηλαδή υπάρχουν μαθητές/τριες με αντίστοιχες Ειδικές Ανάγκες.

Τέλος, όσον αφορά τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, διευκρινίζουμε πως η δυνατότητα παραγγελίας των βιβλίων του Προσβάσιμου Εκπαιδευτικού Υλικού δίνεται μέσω του menu «Παραγγελίες» «Διδακτικών Βιβλίων» επιλέγοντας τη βαθμίδα «Ειδική Αγωγή».

Εκ μέρους της Διεύθυνσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ Διόφαντος

Ιστότοπος: https://publications.cti.gr/

Επικοινωνία: infopublications@cti.gr

 Οδηγοί Εκπαιδευτικών και Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό Υλικό για όλες τις αναπηρίες

Τίτλος

Βαθμίδα

Οδηγός εκπαιδευτικού για την ευαισθητοποίηση σε θέματα αποδοχής της αναπηρίας και της διαφορετικότητας και την ανάπτυξη ενταξιακής κουλτούρας στο σχολείο.

Πρωτοβάθμια γενική και ειδική εκπαίδευση

Oδηγός εκπαιδευτικού για την ανάπτυξη κοινωνικών, συναισθηματικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και αυτόνομης διαβίωσης για μαθητές με αναπηρία μέσω Κοινωνικών Ιστοριών.  Πρωτοβάθμια γενική και ειδική εκπαίδευση, ΕΕΕΕΚ
Εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Καλές πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη.  Πρωτοβάθμια γενική και ειδική εκπαίδευση-Αυτισμός
Εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης: Καλές πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη  Πρωτοβάθμια γενική και ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με κινητική αναπηρία: ψηφιακές εφαρμογές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την κοινωνική ζωή και την αυτόνομη διαβίωση.  Πρωτοβάθμια γενική και ειδική εκπαίδευση, ΕΕΕΕΚ-Κινητική αναπηρία
Η αξιοποίηση των εικαστικών στην εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με αναπηρία.  Πρωτοβάθμια γενική και ειδική εκπαίδευση, ΕΕΕΕΚ
Μαθηματικά Ε΄ τάξης δημοτικού, προσαρμοσμένα για μαθητές και μαθήτριες με αναπηρία (Οδηγός).  Πρωτοβάθμια γενική και ειδική - easy to read 
 - Οδηγός εκπαιδευτικού για την εκπαίδευση στο ανάγλυφο σύστημα γραφής και ανάγνωσης braille. 
Συνοδευτικό τεύχος
Γραμματοσειρά simbrl
 Πρωτοβάθμια γενική και ειδική - τύφλωση
Εκπαίδευση τυφλών μαθητών και μαθητριών στην κινητικότητα, στον προσανατολισμό και σε δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης.
Διαδικτυακή Εφαρμογή
 Πρωτοβάθμια γενική και ειδική - τύφλωση
Εκπαίδευση τυφλοκωφών μαθητών μέσω της απτικής νοηματικής επικοινωνίας.

Ειδική αγωγή - τυφλοκώφωση - πολλαπλές αναπηρίες

Εργαλεία παιδαγωγικής αξιολόγησης των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να συντάσσουν το εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης Πρωτοβάθμια γενική και ειδική εκπαίδευση, ΕΕΕΕΚ
Η διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ως πρώτη γλώσσα για την Γ' Δημοτικού
Διαδικτυακή Εφαρμογή
 Πρωτοβάθμια γενική και ειδική - κώφωση
Η διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ως πρώτη γλώσσα για την Δ' Δημοτικού
Διαδικτυακή Εφαρμογή

Πρωτοβάθμια γενική και ειδική - κώφωση

Εγχειρίδιο για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας όσον αφορά τις στρατηγικές αυτορρύθμισης της μάθησης κι ενεργητικής εμπλοκής του/της μαθητή/-ήτριας στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας, στη βάση διαστάσεων του ψηφιοποιημένου υλικού για την Γ΄ Δημοτικού (Π.1). Γ' Δημοτικού - easy to read 
Εγχειρίδιο με βήμα προς βήμα οδηγίες για την εφαρμογή του ψηφιοποιημένου υλικού από τα προσαρμοσμένα βιβλία (Ανθολόγιο, Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Θρησκευτικά) της Γ΄ Δημοτικού (Π.2). Γ' Δημοτικού - easy to read 
Εγχειρίδιο για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας όσον αφορά τις στρατηγικές αυτορρύθμισης της μάθησης κι ενεργητικής εμπλοκής του/της μαθητή/-ήτριας στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας, στη βάση διαστάσεων του ψηφιοποιημένου υλικού για την Δ΄ Δημοτικού (Π.10). Δ' Δημοτικού - easy to read 
Εγχειρίδιο με βήμα προς βήμα οδηγίες για την εφαρμογή του ψηφιοποιημένου υλικού από τα προσαρμοσμένα βιβλία (Ανθολόγιο, Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Θρησκευτικά) της Δ΄ Δημοτικού (Π.11). Δ' Δημοτικού - easy to read 

 

 

«Δεν φοβόμαστε – Προστατευόμαστε Ασπίδα μας, η γνώση»

GR/EN

https://www.hopkinsmedicine.org

 Εδώ θα βρείτε προσβάσιμες πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και πολίτες).

Το υλικό είναι σε απόλυτη συνάρτηση με τη βάση πληροφοριών και ενημέρωσης του Υπουργείου Υγείας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Σε συνέχεια της ενημέρωσης από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προχώρησε στην έκδοση 8 Οδηγιών και 19 Ερωτήσεων-Απαντήσεων για τη νόσο COVID-19.

 • Στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα με υπότιτλους

 - 8 Οδηγίες 8 οδηγίες και
 - 19 Ερωτήσεις-Απαντήσεις 8 οδηγίες

 Σε μεγέθυνση για προβολή και εκτύπωση

 - Έκδοση μεγεθυμένης γραμματοσειράς 18B - 19 Ερωτήσεις - Απαντήσεις

 - Έκδοση μεγεθυμένης γραμματοσειράς 18B - 8 Χρήσιμες Οδηγίες 

 - Έκδοση μεγεθυμένης γραμματοσειράς 28Β - 19 Ερωτήσεις - Απαντήσεις

 - Έκδοση μεγεθυμένης γραμματοσειράς 28B - 8 Χρήσιμες Οδηγίες

 • Έκδοση σε BRAILLE READY

 - 19 Ερωτήσεις - Απαντήσεις, Plain text (έτοιμο για μεταtροπή σε braille)

 - 19 Ερωτήσεις - Απαντήσεις, Εκτυπώσιμο braille με τη χρήση του λογισμικού DBT 

 - 8 Οδηγίες, Brailly Ready

 - 8 Οδηγίες Plain Text

 - 8 Οδηγίες, Εκτυπώσιμο braille με τη χρήση του λογισμικού DBT

 • Σε Ηχητική μορφή

 - 19 Ερωτήσεις - Απαντήσεις, Κείμενο σε audio (με χρήση T-t-S)

 - 8 Οδηγίες, Κείμενο σε audio (με χρήση T-t-S)

Συντελεστές
Ευχαριστούμε όλους τους εμπειρογνώμονες του «Προσβάσιμου» και του «Sign Links» που συνέβαλαν στην ανάπτυξη του παρόντος προσβάσιμου υλικού.

«Δεν φοβόμαστε – Προστατευόμαστε Ασπίδα μας, η γνώση»

Ποδαρικό μας έκανε το άρθρο του 2020: Zhang et al. (2020). Accessibility within open educational resources and practices for disabled learners: a systematic literature review. Smart Learning Environments 7:1  https://doi.org/10.1186/s40561-019-0113-2 

Το άρθρο ανασκόπησε συστηματικά 31 δημοσιευμένα σε επιστημονικά περιοδικά άρθρα, παγκοσμίως, για να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργική ποικιλομορφία των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources, OER) και των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Open Educational Practices, OEP).

Δύο εξ αυτών είναι δικά μας και αφορούν το "Προσβάσιμο":

        Kourbetis, V., & Boukouras, K. (2014). Accessible open educational resources for students with disabilities in Greece: They are open to the deaf. In C. Stephanidis & M. Antona (Eds.), Universal Access in Human-Computer Interaction. Universal access to information and knowledge. UAHCI 2014. Lecture notes in computer science (Vol. 8514). Cham: Springer.

       Kourbetis, V., Boukouras, K. & Gelastopoulou, M.(2016). Multimodal Accessibility for Deaf Students Using Interactive Video, Digital Repository and Hybrid Books. In C. Stephanidis and M. Antona (Eds.) Universal Access in Human-Computer Interaction. Users and Context Diversity, Part III , Lecture Notes In Computer Science  9739, pp. 93–102. Springer International Publishing Switzerland. 

Το άρθρο επισημαίνει ότι η προσβασιμότητα εξακολουθεί να είναι στα αρχικά στάδια του στο πλαίσιο των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων  και των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών και ότι οι ερευνητές θα πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο στην εξέταση των τεσσάρων αρχών προσβασιμότητας: αντιληπτών, λειτουργικών, κατανοητών και ισχυρών (perceivable, operable, understandable and robust)- Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων, δηλαδή τις βασικές αρχές του «Προσβάσιμου». 

[pb_row ][pb_column span="span12"][pb_accordion el_title="ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» ΜIS 5001313" initial_open="0" multi_open="no" filter="no" appearing_animation="0" ][pb_accordion_item heading="Αναστασιάδου Ουρανία - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ για την Κώφωση τη Νοηματική Γλώσσα + την Εικαστική Παραγωγή Κωφών Καλλιτεχνών" icon="" tag="" ]

[/pb_accordion_item][pb_accordion_item heading="Αναστασιάδου Ουρανία - Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο με Εικαστικές Δραστηριότητες, Ασκήσεις & Projects από τη Γ΄ έως τη ΣΤ΄ Τάξη Δημοτικού για Μαθητές/-τριες με Αναπηρία" icon="" tag="" ]

[/pb_accordion_item][pb_accordion_item heading="ΑΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΌ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΠΡΌΣΑΝΑΤΌΛΙΣΜΌΥ ΚΑΙ ΔΕΞΙΌΤΗΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ" icon="" tag="" ]

[/pb_accordion_item][pb_accordion_item heading="ΒΓΑΓΚΕΣ ΣΤΕΛΙΟΣ - Εκπαιδευτικό υλικό δραστηριοτήτων αποδοχής της διαφορετικότητας για μαθητές και ενήλικες καθώς και για την ανάπτυξη ενταξιακής κουλτούρας μέσω του θεάτρου" icon="" tag="" ]

[/pb_accordion_item][pb_accordion_item heading="ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - Παιδαγωγική της ένταξης μαθητών με ΔΑΦ: Καλές πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη" icon="" tag="" ]

[/pb_accordion_item][pb_accordion_item heading="ΓΕΛΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - Εκπαιδευτικό υλικό για την ευαισθητοποίηση σε θέματα αποδοχής της αναπηρίας και της διαφορετικότητας καθώς και για την ανάπτυξη ενταξιακής κουλτούρας στο σχολείο" icon="" tag="" ]

[/pb_accordion_item][pb_accordion_item heading="ΓΕΛΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - Εκπαιδευτικό υλικό για την ανάπτυξη κοινωνικών, συναισθηματικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και αυτόνομης διαβίωσης για μαθητές με αναπηρία" icon="" tag="" ]

[/pb_accordion_item][pb_accordion_item heading="ΓΚΥΡΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - Ανάπτυξη καθολικά σχεδιασμένου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλι-κούγια τα μαθηματικά της Ε’ τάξης Δημοτικού, για μαθητές γενικής και ειδικής εκπαίδευσης" icon="" tag="" ]

[/pb_accordion_item][pb_accordion_item heading="ΔΑΝΤΗ ΑΘΗΝΑ - Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού" icon="" tag="" ]

[/pb_accordion_item][pb_accordion_item heading="ΖΕΖΑ ΜΑΡΙΑ - Ανάπτυξη απτικής νοηματικής επικοινωνίας για μαθητές με τύφλωση και πολλαπλές αναπηρίες και τυφλοκώφωση" icon="" tag="" ]

[/pb_accordion_item][pb_accordion_item heading="ΚΑΛΟΓΡΙΔΗ ΒΑΛΙΑ - Ευαισθητοποίηση σε θέματα αναπηρίας και αποδοχή της διαφορετικότητας μέσα απόβιωματικές δραστηριότητες" icon="" tag="" ]

[/pb_accordion_item][pb_accordion_item heading="ΚΑΡΙΠΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ - Συνθέτοντας το πάζλ της γλώσσας μου: α πό το Νόημα στην φράση, α πό τη φράση στο κείμενο" icon="" tag="" ]

[/pb_accordion_item][pb_accordion_item heading="ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - Ανάπτυξη υλικού για την εκπαίδευση στην ανάγνωση και γραφή της braille" icon="" tag="" ]

Λήψη παρουσίασης σε μορφή prezi-windows (εκτελέσιμο αρχείο των windows)

[/pb_accordion_item][pb_accordion_item heading="ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - Ανάπτυξη καθολικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες στο γενικό και ειδικό σχολείο" icon="" tag="" ]

[/pb_accordion_item][pb_accordion_item heading="ΛΥΤΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ - Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό που αφορά Μελέτες Περίπτωσης μαθητών του Δημοτικού με ΔΕΠΥ" icon="" tag="" ]

[/pb_accordion_item][pb_accordion_item heading="ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - Εκπαιδευτικό περιεχόμενο για την εφαρμογή με κατηγορίες δραστηριοτήτων για την Γ’ έως ΣΤ΄ Δημοτικού" icon="" tag="" ]

[/pb_accordion_item][pb_accordion_item heading="ΜΠΟΥΣΔΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Εκπαιδευτικό περιεχόμενο για την κοινωνική ζωή και την εξερεύνηση του περιβάλλοντος μαθητών με κινητική αναπηρία" icon="" tag="" ]

[/pb_accordion_item][pb_accordion_item heading="ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Οι κοινωνικές ιστορίες στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία για την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη, τη διαχείριση κρίσεων και την αυτόνομη διαβίωσή τους." icon="" tag="" ]

[/pb_accordion_item][pb_accordion_item heading="ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Οδηγός εκπαίδευσης για τους μαθητές με προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης" icon="" tag="" ]

[/pb_accordion_item][pb_accordion_item heading="ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ - Ευαισθητοποίηση σε θέματα αναπηρίας και αποδοχή της διαφορετικότητας μέσα από τη μουσική" icon="" tag="" ]

[/pb_accordion_item][/pb_accordion][/pb_column][/pb_row]

Ανακοινώσεις  

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» - Οριζόντια Πράξη και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313, ΣΑΕ 2016ΣΕ34510090, Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 8485/07-11-2016 Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 (ΑΔΑ:ΨΗΟ7ΟΞΛΔ-ΡΡΝ) και ειδικότερα τη Δράση 5 «Επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής» και το ΠΕ5.1 προβλέπεται η υλοποίηση είκοσι έξι (26) ενδοσχολικών επιμορφωτικών ημερίδων εντός και εκτός Αθηνών.

Οι ενδοσχολικές επιμορφωτικές ημερίδες στην Αττική και στις πόλεις εκτός Αττικής, θα λάβουν χώρα στις εξής σχολικές μονάδες, οι οποίες επελέγησαν μετά από δημοσίευση-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

                      

Α/Α

Σχολική Μονάδα

Βαθμίδα Εκπαίδευσης

Ημερομηνία Διεξαγωγής

1

4ο Δ.Σ. Χαϊδαρίου

Α/θμια

16/01/2019

2

11ο Δ.Σ. Πειραιά

Α/θμια

07/02/2019

3

1ο Δ.Σ. Νέου Ψυχικού

Α/θμια

13/12/2018

4

6ο Δ.Σ. Αγίας Παρασκευής

Α/θμια

28/02/2019

5

123ο Δ.Σ. Αθηνών

90ο Δ.Σ Αθηνών

Α/θμια

17/01/2019

6

11ο Δ.Σ. Ελευσίνας

Α/θμια

31/01/2019

7

2ο Δ.Σ. Νεμέας

Α/θμια

13/02/2019

8

 

Δ.Σ. Ερατεινής

Α/θμια

28/02/2019

9

16Ο Δ.Σ. Δράμας

Α/θμια

22/02/2019

10

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Αγρινίου

Β/θμια

24/01/2019

11

1ο 5/Θ Ειδικό Δ.Σ. Κομοτηνής

Α/θμια

21/02/2019

12

Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο Κωφών και Βαρήκοων Θεσσαλονίκης

Β/θμια

04/03/2019

13

Ειδικό Δ.Σ. Κωφών και Βαρήκοων Πάτρας

Α/θμια

04/02/2019

14

10ο Νηπιαγωγείο Νεάπολης Θεσσαλονίκης

Α/θμια

23/01/2019

15

2ο Δ.Σ. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης

Α/θμια

22/01/2019

16

1ο 12/Θ Δ.Σ. Αρχανών Ηρακλείου

Α/θμια

07/03/2019

 

Ο χαρακτήρας των Ενδοσχολικών Ημερίδων είναι επιμορφωτικός.

Στόχος είναι αφενός, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των παραπάνω σχολικών μονάδων και η παρουσίαση του υλικού των Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων που εκπονείται στο πλαίσιο της Πράξης, στα στελέχη της εκπαίδευσης και στους/στις εκπαιδευτικούς και αφετέρου η πιλοτική εφαρμογή του υλικού με σκοπό την ανατροφοδότηση των Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων, ώστε να διαμορφωθεί η τελική βέλτιστη μορφή των παραδοτέων.

Επισημαίνεται ότι στις ενδοσχολικές επιμορφωτικές ημερίδες θα συμμετάσχουν οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω σχολικών μονάδων, που δήλωσαν συμμετοχή.

Οι ενδοσχολικές επιμορφωτικές ημερίδες διοργανώνονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διεθνές Συνέδριο για τη διδασκαλία Ευρωπαϊκών Νοηματικών Γλωσσών

Παρασκευή 28 και Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην αίθουσα "Ζακλίν ντε Ρομιγί"

Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

 

Δελτίο Τύπου  |  Αφίσα  | Πρόγραμμα Συνεδρίου  | Πρόγραμμα Σχολείων

Δηλώσεις συμμετοχής: https://goo.gl/forms/hdpd2YhshLzjSjl83

 Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), στο πλαίσιο των Στρατηγικών Συμπράξεων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+, υλοποιεί το έργο «Teaching European Signed Languages as a First Language» με τίτλο: “SIGN FIRST” (Διδασκαλία Ευρωπαϊκών Νοηματικών Γλωσσών ως πρώτη γλώσσα). Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+ το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (I.K.Y.).

Το SIGN FIRST αποσκοπεί στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την εφαρμογή προγραμμάτων διδασκαλίας νοηματικών γλωσσών και την καλλιέργεια της δίγλωσσης εγγραμματοσύνης των Κωφών και Βαρήκοων μαθητών. Κύριος στόχος του SIGN FIRST είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος με το  κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό προκειμένου οι εκπαιδευτικοί με τη σειρά τους να συμβάλλουν, εφαρμόζοντάς το, στην ανάπτυξη και βελτίωση των γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των Κωφών και Βαρήκοων μαθητών.

Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών που διδάσκουν Ευρωπαϊκές Νοηματικές Γλώσσες σε μαθητές με προβλήματα ακοής ως πρώτη γλώσσα περιλαμβάνει ενδοσχολικές επιμορφώσεις καθώς και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην κάθε χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα (Ολλανδία, Ελβετία, Κύπρο και Ελλάδα).

Βασικό εργαλείο για τη διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ως πρώτη γλώσσα για τις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου βρίσκεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://www.sign1st.eu/el/ και εμπλουτίζεται συνεχώς.

Συνδιοργάνωση: Εταίροι του προγράμματος Sign First:

 • Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
 • Ειδικό Νηπιαγωγείο Κωφών & Βαρηκόων Αργυρούπολης
 • Ειδικό Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Σχολείο Κωφών και Βαρηκόων Λυκόβρυσης-Πεύκης
 • HABILIS

Ο χαρακτήρας του Διεθνούς Συνεδρίου είναι επιμορφωτικός και ενημερωτικός. Στόχος είναι να παρουσιαστεί το θεωρητικό πλαίσιο για την διδασκαλία Νοηματικών Γλωσσών και η πληθώρα των δράσεων που υλοποιούνται μέσω του Έργου. Η ομάδα των ειδικών επιστημόνων-εμπειρογνωμόνων του Έργου, διακεκριμένοι επιστήμονες από τις Η.Π.Α. και την Ευρώπη θα ενημερώσουν τα στελέχη της εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς και τους εν γένει ενδιαφερόμενους (γονείς, μέλη της Κοινότητας των Κωφών, χρήστες της ΕΝΓ, Διερμηνείς, φοιτητές κλπ.) για τη σκοπιμότητα και τα οφέλη από την υλοποίηση του Έργου μέσα από ομιλίες και διαδραστικές, βιωματικές δραστηριότητες. Επιπλέον, στόχος του Διεθνούς Συνεδρίου είναι η υποστήριξη της υλοποίησης της Υ.Α. 2103/2017, με την οποία  εντάσσεται η διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και η εκμάθηση αυτής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των κωφών και βαρηκόων μαθητών.

Δεν υπάρχει κανένα κόστος για τη συμμετοχή.

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης από το ΙΕΠ ηλεκτρονικά και για το λόγο αυτό απαιτείται η ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής.

Στη δήλωση συμμετοχής, επίσης, δηλώνονται και οι ανάγκες προσβασιμότητας των συμμετεχόντων, ώστε να καλυφθούν έγκαιρα και πλήρως.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος:

Βασίλης Κουρμπέτης
Σύμβουλος A του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Συντονιστής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Αν. Τσόχα 36, 115 21 Αθήνα

Τηλ.: (+30)213 1335 301 (κ. Κουρμπέτης)  213 1335 412 (κ. Γελαστοπούλου)
Κινητό: (+30) 6936121784 (κ. Κουρμπέτης)
URL:  http://www.iep.edu.gr , http://www.sign1st.eu/el/
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   ή Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
skype: vassilis.kourbetis

Δελτίο τύπου
Νέα Κυκλοφορία παιδικού βιβλίου
«Το κορίτσι με τα μπαλόνια»
Πόσο αγαπούσε η Νίκη τα μπαλόνια της! Και πόσο απολάμβανε ο Ζώης τη ζωγραφική, το παιχνίδι με τα αυτοκινητάκια του και τα πολύχρωμα λουλούδια που είχε στο μπαλκόνι του! Δυο παιδιά που ζούσαν σε αντικριστά διαμερίσματα και δεν είχαν επικοινωνήσει ποτέ. Ώσπου ο Ζώης, ένα πρωί, αποφάσισε να φωνάξει με όλη του τη δύναμη: «Πώς σε λένεεεε;». Η Νίκη, όμως, αντί να του απαντήσει έκανε διάφορα σηματάκια με τα χέρια της. Κι αφού ο Ζώης δεν καταλάβαινε τα νοήματά της, εκείνη αποφάσισε να του ζωγραφίσει ένα γαλάζιο χαμόγελο σ’ ένα κατάλευκο μπαλόνι…
Μπορούν άραγε δυο παιδιά να γίνουν φίλοι απλά και μόνο ζωγραφίζοντας μπαλόνια;
 
Ένα βιβλίο για τη φιλία, την αποδοχή στη διαφορετικότητα και τη δύναμη της μη λεκτικής επικοινωνίας.
 
Ένα δίγλωσσο βιβλίο (ελληνική γραπτή γλώσσα κι ελληνική νοηματική γλώσσα) γραμμένο από τα παιδιά του Ειδικού Νηπιαγωγείου Κωφών και Βαρηκόων Αργυρούπολης και του 1ου Νηπιαγωγείου Ελληνικού, που δημιουργήθηκε μέσα από το παιχνίδι της δημιουργικής γραφής με την επιμέλεια και καθοδήγηση της συγγραφέως Λιλής Γάτη, στα πλαίσια του προγράμματος συνεκπαίδευσης των δύο σχολείων. Ενώ πριν γίνει βιβλίο ταξίδευε στη δίγλωσση εφημερίδα των σχολείων "ΣχολειάΖΩ".
 
Μέρος των εσόδων του βιβλίου θα διατεθεί στον ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Περιέχει DVD με το παραμύθι στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ)

http://webtv.ert.gr/ert1/themata/ena-paidiko-vivlio-se-dyo-glosses/

[pb_row][pb_column span="span12"][pb_text el_title="ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ." width_unit="%" enable_dropcap="no" appearing_animation="0" ]

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ:

[/pb_text][/pb_column][/pb_row]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διοργάνωση Ενδοσχολικών Επιμορφωτικών Ημερίδων

 

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» - Οριζόντια Πράξη και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313, ΣΑΕ 2016ΣΕ34510090, Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς πόρους.

Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 8485/07-11-2016 Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 (ΑΔΑ:ΨΗΟ7ΟΞΛΔ-ΡΡΝ) και ειδικότερα τη Δράση 5 «Επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής» και το ΠΕ5.1 προβλέπεται η υλοποίηση είκοσι έξι (26) ενδοσχολικών επιμορφωτικών ημερίδων εντός και εκτός Αθηνών.

Οι ενδοσχολικές επιμορφωτικές ημερίδες στην Αθήνα, θα λάβουν χώρα στις εξής σχολικές μονάδες, οι οποίες επελέγησαν μετά από δημοσίευση-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

 

 • Ειδικό Δ.Σ. Πειραιά για παιδιά με Αυτισμό: 18/06/2018
 • 4ο Δ.Σ. Ελληνικού: 18/06/2018
 • 15ο Δ.Σ. Καλλιθέας: 19/06/2018
 • 1ο Δ.Σ. Πεντέλης και 2ο Δ.Σ. Πεντέλης: 19/06/2018
 • 1ο Δ.Σ. Χολαργού: 20/06/2018
 • 41ο Δ.Σ. Πειραιά: 20/06/2018
 • Ειδικό Δ.Σ. Τυφλών, Ειδικό Δ.Σ Τυφλών και Τυφλοκωφών και Ειδικό Νηπιαγωγείο Τυφλών Καλλιθέας: 20/06/2018
 • 12ο Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου, 3ο Νηπιαγωγείο Βριλησσίων και 9ο Νηπιαγωγείο Ν. Ηρακλείου: 21/06/2018
 • Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ν. Ηρακλείου: 26/06/2018
 • Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πειραιά: 27/06/2018

 

Ο χαρακτήρας των Ενδοσχολικών Ημερίδων είναι επιμορφωτικός.

Στόχος είναι αφενός, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των παραπάνω σχολικών μονάδων και η παρουσίαση του υλικού των Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων που εκπονείται στο πλαίσιο της Πράξης, στα στελέχη της εκπαίδευσης και στους/στις εκπαιδευτικούς και αφετέρου η πιλοτική εφαρμογή του υλικού με σκοπό την ανατροφοδότηση των Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων, ώστε να διαμορφωθεί η τελική βέλτιστη μορφή των παραδοτέων.

Οι ενδοσχολικές επιμορφωτικές ημερίδες διοργανώνονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΥΠ.Π.Ε.Θ.