Υπουργική απόφαση για την «Εκτύπωση και διανομή Εκπαιδευτικού Υλικού Προσβάσιμα σχολικά εγχειρίδια μαθητή και δασκάλου από το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) –“Διόφαντος”», για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του σχολικού έτους 2023-2024»

Λήψη PDF

Υπουργική απόφαση για την «Εκτύπωση και διανομή Εκπαιδευτικού Υλικού Προσβάσιμα σχολικά εγχειρίδια μαθητή και δασκάλου από το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) –“Διόφαντος”», για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του σχολικού έτους 2023-2024»

Λήψη PDF