Ποδαρικό μας έκανε το άρθρο του 2020: Zhang et al. (2020). Accessibility within open educational resources and practices for disabled learners: a systematic literature review. Smart Learning Environments 7:1  https://doi.org/10.1186/s40561-019-0113-2 

Το άρθρο ανασκόπησε συστηματικά 31 δημοσιευμένα σε επιστημονικά περιοδικά άρθρα, παγκοσμίως, για να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργική ποικιλομορφία των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources, OER) και των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Open Educational Practices, OEP).

Δύο εξ αυτών είναι δικά μας και αφορούν το "Προσβάσιμο":

        Kourbetis, V., & Boukouras, K. (2014). Accessible open educational resources for students with disabilities in Greece: They are open to the deaf. In C. Stephanidis & M. Antona (Eds.), Universal Access in Human-Computer Interaction. Universal access to information and knowledge. UAHCI 2014. Lecture notes in computer science (Vol. 8514). Cham: Springer.

       Kourbetis, V., Boukouras, K. & Gelastopoulou, M.(2016). Multimodal Accessibility for Deaf Students Using Interactive Video, Digital Repository and Hybrid Books. In C. Stephanidis and M. Antona (Eds.) Universal Access in Human-Computer Interaction. Users and Context Diversity, Part III , Lecture Notes In Computer Science  9739, pp. 93–102. Springer International Publishing Switzerland. 

Το άρθρο επισημαίνει ότι η προσβασιμότητα εξακολουθεί να είναι στα αρχικά στάδια του στο πλαίσιο των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων  και των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών και ότι οι ερευνητές θα πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο στην εξέταση των τεσσάρων αρχών προσβασιμότητας: αντιληπτών, λειτουργικών, κατανοητών και ισχυρών (perceivable, operable, understandable and robust)- Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων, δηλαδή τις βασικές αρχές του «Προσβάσιμου».