Ομάδα Διαχείρισης Έργου  - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Αν. Τσόχα 36
11521 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

213 1335 107EMAIL:   
 

gelm[at]iep.edu.gr

kboukouras[at]iep.edu.gr