Επιστημονική Υπεύθυνη:

Γελαστοπούλου Μαρία
Σύμβουλος A,  Ι.Ε.Π.

gelm[at]iep.edu.gr
Τηλ: 213- 1335-107

 

Την επιστημονική υποστήριξη της Πράξης αναλαμβάνει η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων (Πράξη 18/15-04-2021, ΑΔΑ: ΨΦΧΞΟΞΛΔ-Δ62) που αποτελείται από τέσσερα μέλη.

 Μαρία Γελαστοπούλου Med, PhD,  Σύμβουλος Α΄ Ειδικής και ενταξιακής Εκπαίδευσης, Ι.Ε.Π.

 Μαρία Γελαστοπούλου  Βιογραφικό

Η Μαρία Γελαστοπούλου είναι Σύμβουλος Α΄ Ειδικής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Είναι Διδάκτορας Ειδικής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης του τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με κατεύθυνση την Ειδική Αγωγή και κατέχει Δίπλωμα Διετούς Μετεκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή από το Μαράσλειο Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Αθήνας, τίτλο εξειδίκευσης στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Εταιρείας ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου Αθηνών. Έλαβε την πιστοποίηση γνώσης της γραφής Braille από το Κέντρο Αποκατάστασης Τυφλών Αθήνας. Από το 2011 έως το 2018 ήταν υπεύθυνη για το έργο προσαρμογής των σχολικών βιβλίων δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου για μαθητές με μειωμένη όραση και έχει αναλάβει την επιστημονική ευθύνη για την υλοποίηση των έργων για την «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» και «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού». Συμμετείχε σε ευρωπαϊκά προγράμματα του ΙΕΠ, όπως «Teaching European Sign Languages as a First Language», ‘‘SIGN FIRST’ και «Ηγεσία στην Εκπαίδευση –ΕPNoSL». Συμμετείχε ως επιμορφώτρια σε επιμορφωτικές δράσεις του ΥΠΑΙΘ και του ΙΕΠ αναφορικά με την ένταξη μαθητών/τριών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο. Συμμετείχε με εισηγήσεις σε πολλά πανελλήνια και διεθνή συνέδρια αναφορικά με την εκπαίδευση ατόμων με και χωρίς αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και δημοσίευσε σχετικά άρθρα και κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους ατομικά, αλλά και σε συνεργασία με άλλους ερευνητές και είναι μέλος συγγραφικών ομάδων για τη συγγραφή οδηγών για τους εκπαιδευτικού και εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Email: gelm[at]iep.edu.gr

Τηλ:
213- 1335-107

 
Βασίλειος Κουρμπέτης, Ph.D, Σύμβουλος Α΄ Υ.ΠΑΙ.Θ

 Βασίλειος Κουρμπέτης

Βιογραφικό

O Βασίλης Κουρμπέτης είναι δάσκαλος από το 1979, με Master of Education στην Εκπαίδευση Κωφών το 1982 και Doctor of Education στην Εφαρμοσμένη Ψυχογλωσσολογία και Κώφωση το 1987 από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης. Από τον Φεβρουάριο του 2012 μέχρι σήμερα είναι Σύμβουλος A του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2018 ήταν Συντονιστής της Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΙΕΠ. Από το 2000 μέχρι το 2012 ήταν Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Έχει πλήθος δημοσιεύσεων σε ελληνικά και ξένα περιοδικά και βιβλία, 4 μονογραφίες και πλήθος παρουσιάσεων σε ελληνικά και ξένα συνέδρια. Έχει δημιουργήσει Εκπαιδευτικά Εργαλεία, για την εκπαίδευση και επικοινωνία Κωφών και ακουόντων με την χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ως Επιστημονικός Υπεύθυνος ερευνητικών προγραμμάτων: https://prosvasimo.iep.edu.gr/el/ και https://www.sign1st.eu/en/ όπως και την εκπαιδευτική πλατφόρμα του Sign Links httpss://signlinks.eu/. Το κύριο ερευνητικό του ενδιαφέρον είναι η εκπαίδευση και η κοινότητα των Κωφών και η δομή, διδασκαλία και χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.

Email: vkourmpetis[at]minedu.gov.gr

 Παναγιώτης Πήλιουρας, Ph.D, Σύμβουλος Α’, Ι.Ε.Π.

 Παναγιώτης Πήλιουρας Βιογραφικό

Σύμβουλος Α΄ του ΙΕΠ, στη θέση «Αξιολόγηση και Επιμόρφωση». Δάσκαλος, μαθηματικός, κάτοχος μεταπτυχιακού με θέμα: «Εκπαίδευση στις ΦΕ» και διδακτορικού με θέμα «Η συνεργατική διερεύνηση στο μάθημα των ΦΕ. Μια προσέγγιση προσανατολισμένη στο λόγο». Μέλος συγγραφικών ομάδων διδακτικών εγχειριδίων και λογισμικών με εμπειρία στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών και στην ανάπτυξη και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: συνεργατική διερεύνηση και μελέτη των ρόλων των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, επιμόρφωση εκπαιδευτικών μέσω ενεργητικών και αναστοχαστικών προσεγγίσεων, όπως η έρευνα δράσης, αξιοποίηση της Ιστορίας και της Φιλοσοφίας των ΦΕ στη διδασκαλία των ΦΕ, χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Email: ppiliouras[at]iep.edu.gr

 
 

Άννα Αφεντουλίδου, MSc, Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός ΠΕ02

 Άννα Αφεντουλίδου  Βιογραφικό

Είναι απόφοιτος του Φιλολογικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ, με ειδίκευση Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών και μεταπτυχιακές σπουδές στον υπερρεαλισμό, την κυπριακή λογοτεχνία και τη Δημιουργική Γραφή. Από το 2017 εργάζεται στο Ι.Ε.Π. Έχει διατελέσει για το χρονικό διάστημα 2018-2020 μέλος της Κριτικής Επιτροπής των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας του Υπουργείου Πολιτισμού. Είναι εκλεγμένο μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Συγκριτικής Γραμματολογίας, του Κύκλου Ποιητών και μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας Συγγραφέων. Είναι συγγραφέας έξι ατομικών βιβλίων (Βραχεία λίστα Πρωτοεμφανιζόμενου/ης συγγραφέα Διαβάζω 2011, Βραχεία λίστα Κρατικού Βραβείου Ποίησης 2014), έχει συμμετάσχει σε πολλούς συλλογικούς τόμους, είναι συντάκτης δοκιμίων και άρθρων σε αντίστοιχου περιεχομένου περιοδικά, έχει παρουσία σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και επιστημονικές ημερίδες με ισάριθμες ανακοινώσεις και έχει διατελέσει ως «τυφλός κριτής» πρακτικών επιστημονικών συνεδρίων. Για τη βιβλιογραφία και κριτικογραφία της βλ. ενδεικτικά εδώ .

Email: afentoulidou[at]iep.edu.gr

 

Τεχνική Υποστήριξη: 

Κωνσταντίνος Μπούκουρας

Email: kboukouras[at]iep.edu.gr