Η ιστοσελίδα έχει ενημερωθεί με νέα βιβλία για αμβλύωπες
(τελευταία ενημέρωση: 10/10/2018)

 

Φόρμα αξιολόγησης βιβλίων αμβλυώπων


Το Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την Oμάδα Εργασίας (Ο.Ε.) έχει δημιουργήσει ηλεκτρονική μορφή των εγχειριδίων Δημοτικού και Γυμνασίου, κατάσταση των οποίων εμφανίζεται παρακάτω. Από τον Σεπτέμβρη του 2016 τα βιβλία διασκευάζονται και προσαρμόζονται από το ΙΤΕ Διόφαντος και ελέγχονται και εγκρίνονται από τη μονάδα Ειδικής Αγωγής του ΙΕΠ.


Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τον πλήρη κατάλογο με τα διαθέσιμα βιβλία.

Τα περιεχόμενα του παρακάτω πίνακα ενημερώνονται, αν κάποιο βιβλίο δεν είναι διαθέσιμο ακόμα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας να σας το στείλουμε.

Δημοτικό: Ά Δημοτικού Β' Δημοτικού Γ' Δημοτικού Δ' Δημοτικού Ε' Δημοτικού ΣΤ' Δημοτικού
Γυμνάσιο: Ά Γυμνασίου Β΄ Γυμνασιου Γ' Γυμνασίου
Λύκειο: Ά Λυκείου Β' Λυκείου Γ' Λυκείου

 Βιβλία για αμβλύωπες ανά σχολική τάξη αναρτημένα στο διαδίκτυο.

 

Η Ο.Ε. χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες και, από τα ηλεκτρονικά διδακτικά βιβλία των βλεπόντων μαθητών, δημιουργεί νέα βιβλία, με μεγεθυσμένους χαρακτήρες (σε μεγέθη από 18 έως 38 στιγμές), προσβάσιμα στους μαθητές με μειωμένη όραση (μ.ό.) (Χρησιμοποιούνται επίσης και οι όροι «Μαθητές με χαμηλή όραση», «Μερικώς βλέποντες» ή «Αμβλύωπες μαθητές»).

Στο προσαρμοσμένο υλικό χρησιμοποιούνται σε έντονη κυρίως μορφή (bold) γραμματοσειρές Sans Serif, των οποίων οι χαρακτήρες είναι ευδιάκριτοι από τους μαθητές με μ.ό., όπως Arial, Verdana, Tahoma κ.λπ. Η μεγέθυνση της γραμματοσειράς συνεπάγεται αύξηση του όγκου του υλικού. Γι’ αυτό κάθε παραγόμενο βιβλίο, για να είναι εύχρηστο, χωρίζεται κατά την προσαρμογή του σε τόμους των 120-150 σελίδων. Για κάθε μαθητή με μ.ό. καταβάλλεται προσπάθεια ώστε το υλικό που παράγεται να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο προσαρμοσμένο στις δυνατότητές του. Έτσι, τα διδακτικά βιβλία καθενός μαθητή με μ.ό. περιλαμβάνονται σε 30-50 ή και περισσότερους τέτοιους τόμους.

Το αίτημα για το υλικό έρχεται στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Π.Ι. μέσω του σχολείου του μαθητή. Προηγουμένως έχει γίνει εκτίμηση της οπτικής οξύτητας του μαθητή (συνήθως από τους γονείς ή τους εκπαιδευτικούς) προκειμένου να επιλεγεί η κατάλληλη γι’ αυτόν γραμματοσειρά. Στη συνέχεια, το αίτημα διαβιβάζεται προς την Ο.Ε., η οποία εκτυπώνει το διδακτικό υλικό της αντίστοιχης τάξης σε βιβλία και το αποστέλλει στο σχολείο του μαθητή. Μετά την ανάρτησή του, σε ηλεκτρονική μορφή στην παρούσα ιστοσελίδα, η πρόσβαση σ’ αυτό είναι εύκολη και γρήγορη από όποιον το χρειάζεται.

Ύστερα από σχετική ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προς όλα τα σχολεία της επικράτειας, έχουν απευθυνθεί στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Π.Ι περισσότεροι από 270 φορείς (εκπαιδευτικές μονάδες, σχολικοί σύμβουλοι κ.ά.) και αρκετοί γονείς.

Μέχρι τώρα (Ιανουάριος 2010) έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία ενός τουλάχιστον αντιτύπου σχεδόν από κάθε βιβλίο του Δημοτικού και των τάξεων Α΄ και Β΄ Γυμνασίου, καθώς και πολλών της Γ΄, ενώ τα περισσότερα από αυτά είναι διαθέσιμα σε περισσότερα από ένα μεγέθη γραμματοσειράς (18Β, 28Β, 33, 36Β…).

Το έργο θα συνεχιστεί μέχρι να προσαρμοστούν όλα τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού και του Γυμνασίου σε δύο ή τρία διαφορετικά μεγέθη γραμματοσειράς, ενώ στους στόχους της Ο.Ε.είναι να προσαρμοστούν και βιβλία του Λυκείου.

Επειδή το κόστος της εκτύπωσης των βιβλίων είναι μεγάλο (700-2.000€ - ανάλογα με την τάξη), οι περισσότεροι από τους ενδιαφερόμενους μαθητές, κατά τα σχολικά έτη 2006-07 και 2007-08, δεν είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν με δικά τους έξοδα τα παραγόμενα βιβλία σε έντυπη μορφή. Γι’ αυτό η Ο.Ε. προσφέρθηκε να αναλάβει, παράλληλα με το έργο της προσαρμογής, την εκτύπωση των βιβλίων και την αποστολή τους προς τα σχολεία όλης της χώρας, παρότι το ήδη κοπιώδες έργο της θα επιβαρυνόταν ακόμα περισσότερο. Την πρόθεσή της αυτή έκανε γνωστή προς το αρμόδιο Υπουργείο παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και έτσι, αφού διατέθηκε το απαιτούμενο ποσό, άρχισε η διάθεση των βιβλίων σε όλους τους ενδιαφερόμενους μαθητές. Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται ο αριθμός των διαθέσιμων βιβλίων μέχρι σήμερα (10/10/2018).

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΜΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

104 432 53.862
ΓΥΜΝΑΣΙΟ

72

500 63.489
ΛΥΚΕΙΟ 98 655 87.136
ΣΥΝΟΛΟ 274 1587 204.487

* Η διάθεση των βιβλίων Λυκείου ξεκίνησε το Σχολ. Έτος 2010-11

Σημαντική βοήθεια στην όλη προσπάθεια, προσέφερε η χορήγηση από τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων (Ο.Σ.Κ.) του ενός από τους εκτυπωτές, των υπολογιστών, καθώς και άλλου υλικού που χρησιμοποιείται στις εργασίες.

Τα μέλη της Ο.Ε.δεν εισπράττουν κάποια πρόσθετη αμοιβή, πέραν του μισθού τους, αλλά απαλλάσσονται από τα διδακτικά τους καθήκοντα και ασχολούνται με το έργο της προσαρμογής.

Παρά τις όποιες δυσκολίες, ως αποτέλεσμα του όλου εγχειρήματος, βρίσκεται ήδη στα χέρια πολλών μαθητών σε όλη τη χώρα προσαρμοσμένο και προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό. Το ότι είναι διαθέσιμο σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή (με τη χρήση εφαρμογών επεξεργασίας κειμένου π.χ. MS Word) δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται όχι μόνο από τους μαθητές με μ.ό., αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, όπως στην ενισχυτική διδασκαλία ή μέσω του υπολογιστή από μαθητές με κινητικά προβλήματα ή με ήπια νοητική στέρηση. Τα ενθαρρυντικά μηνύματα που καταφθάνουν στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και στην Ομάδα Εργασίας από γονείς και εκπαιδευτικούς, μαρτυρούν την αξία του έργου και την καθοριστική συμβολή του στην ενταξιακή διαδικασία. Οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός ή γονέας χρειάζεται το υλικό μπορεί να το μεταφορτώσει (download) με τη χρήση των συνδέσμων που βρίσκονται στη σελίδα αυτή ή μπορεί να απευθύνεται στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Π.Ι., προκειμένου να το προμηθευτεί σε οπτικό δίσκο (cd ή dvd).

Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων που επιθυμούν να προμηθευτούν το υλικό σε έντυπη μορφή για τους αμβλύωπες μαθητές τους θα πρέπει να συμπληρώσουν κατάλληλη φόρμα επιλέγοντας εδώ και να ακολουθήσουν τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτή.

Βουγιουκλίδης Γιώργος

Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,

Συντονιστής της Ο.Ε.

Χρήσιμα στοιχεία

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Βασίλης Κουρμπέτης
(Υπεύθυνος της Ο.Ε.)
vk[at]iep.edu.gr  
Μαρία Γελαστοπούλου
(Συντονίστρια της Ο.Ε.)
gelm[at]iep.edu.gr 210-3312406 εσωτ. 607
Κώστας Γκυρτής
(Συντονιστής της Ο.Ε.)
kgirtis[at]iep.edu.gr  
Κώστας Μπούκουρας
(Ανάρτηση Υλικού στο Διαδίκτυο - Τεχνική υποστήριξη)
kboukouras[at]iep.edu.gr 210-3312406 εσωτ. 600
Γιώργος Βουγιουκλίδης
(Συντονιστής της Αρχικής Ομάδας Εργασίας)
vougior[at]sch.gr  

 

Οι ενότητες των μαθημάτων είναι σε επεξεργάσιμη μορφή και σε συμπιεσμένη μορφή . Για να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας κάποια ενότητα επιλέξτε το αντίστοιχο εικονίδιο.
Η ενημέρωση της κατάστασης με νέα βιβλία γίνεται σε εβδομαδιαία βάση.