«Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό και Εποπτικό Υλικό για Μαθητές με Αναπηρίες»,
Δρ. Βασίλης Κουρμπέτης   

«Εκπαιδευτικό Υλικό και Εφαρμογές για Μαθητές με Αναπηρία»,
Κ. Μπούκουρας – Κ. Γκυρτής

«Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό και Εποπτικό Υλικό για Αμβλύωπες Μαθητές»,
Γκυρτής Κωνσταντίνος PhD, Καθηγητής Πληροφορικής     

«Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό και Εποπτικό Υλικό για αμβλύωπες Μαθητές»
Βουγιουκλίδης Γιώργος, Δάσκαλος ΠΕ70 – Δ/ντής του Δημ. Σχ. Αγγελοκάστρου Αγρινίου

«Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό και Εποπτικό Υλικό για Μαθητές με Ελαφριά και Μέτρια Νοητική Αναπηρία: η περίπτωση των σχολικών εγχειριδίων Α΄ και Β΄ Δημοτικού»
Γελαστοπούλου Μαρία, Μ.ed Ειδικής Αγωγής

«Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό και Εποπτικό Υλικό για Μαθητές με Aυτισμό»,
Βασιλείου Ελένη Ιωάννα - Δεφίγγου Γεωργία

«Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό και Εποπτικό Υλικό για Κωφούς και Βαρήκοους Μαθητές»,
Βάλια Καλογρίδη Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής Med, Σπυριδούλα Καρίπη Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής Med 

«Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό και Εποπτικό Υλικό για Κωφούς και Βαρήκοους Μαθητές»
Δρ. Χατζοπούλου Μαριάννα, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, PhD Κατάκτηση Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

«Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό και Εποπτικό Υλικό για τα Αγγλικά σε Μαθητές με Προβλήματα Όρασης Α’ & Β’ Δημοτικού», 
Δρ. Αθανασία Ευσταθίου 

«Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό και Εποπτικό Υλικό για Μαθητές με αναπηρία στην όραση»
Φίλιππος Κατσούλης, Διευθυντής του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τυφλών Καλλιθέας

«Λογισμικό εξάσκησης της Προσοχής και της Συγκέντρωσης για Παιδιά Πρώτης Σχολικής Ηλικίας», 
Χρήστος Σκαλούμπακας Ειδικός Παιδαγωγός M. Ed., Στέφανος Κούτρας Σύμβουλος ΙΕΠ – Δρ Ειδικής Αγωγής

«Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό και Εποπτικό Υλικό για Μαθητές με Προβλήματα Κινητικότητας, Προσανατολισμού και Καθημερινής Διαβίωσης», 
Παναγιώτης Τζουβελέκης, Καλλιόπη Λάππα

 

Δεκαπενθήμερο Ενημέρωσης για την Πρόσβαση στην Εκπαίδευση