Εκπαιδευτικό περιεχόμενο για την Αγωγή Κινητικότητας Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης τυφλών μαθητών

Παραδοτέο Π.1 του Έργου «Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές/-ήτριες με προβλήματα όρασης»
της Πράξης «ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ» MIS: 5001313 Υποέργο 5


Ανάδοχος: Inte*Learn, ΕΠΕ
ΕΣΠΑ 2014-2020