Στο πλαίσιο της υλοποίησης της  Πράξης «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες» (ΟΠΣ: 299743), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Β. Κουρμπέτη εντάσσεται και η «Διερεύνηση και καταγραφή υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού Ειδικής Αγωγής» (Υποέργο 1.2.1.) καθώς και προτάσεις αξιοποίησης του. Το εν λόγω υλικό αφορά σε μαθητές με:

Προβλήματα όρασης

Προβλήματα ακοής

Κινητικά προβλήματα των άνω άκρων

Μέτρια και ελαφριά νοητική καθυστέρηση

Αυτισμό

- Προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης

Πιο συγκεκριμένα αφού προηγήθηκε επικοινωνία με όλους τους φορείς που ανέπτυξαν εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό ειδικής αγωγής για λογαριασμό του ΥπΔΒΜΘ ή φορέων άλλων Υπουργείων ή οργανώσεων ή υπήρξε αντικείμενο προμήθειας (οριζόντια ενέργεια στο υποέργο), τους ζητήθηκε να αποστείλουν το σχετικό υλικό. Αυτό καταγράφηκε σε ειδική φόρμα που εκπονήθηκε για το συγκεκριμένο σκοπό. Στη συνέχεια έγιναν προτάσεις παιδαγωγικής του αξιοποίησης από την Ομάδα Έργου. Κατά τη διερεύνηση συλλέχθηκε και υλικό που δεν εντάσσεται στις παραπάνω κατηγορίες. Έτσι στην καταγραφή του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού που αφορά στις παραπάνω κατηγορίες προστέθηκε και το εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό που αφορά σε:

- Μαθητές με Μαθησιακές δυσκολίες

- Αμβλύωπες Μαθητές

- Μαθητές με Πολυαναπηρίες - Τυφλοκώφωση  


Πολυμεσικό Υλικό

- Κάντε κλικ εδώ για το υλικό "Καλές Πρακτικές" 

- Κάντε κλικ εδώ για το υλικό "Υποδειγματικές Διδασκαλίες" 

Οδηγοί

-  Υλικό για ΣΔΕΥ/ΕΔΕΑΥ & ΕΕΠ


Καταγραφή Υλικού

Από την καταγραφή έχει προκύψει το παρακάτω συνολικό εκπαιδευτικό υλικό (κάντε κλικ εδώ για το κατεβάσετε):


Για περαιτέρω πληροφορίες και πρόσβαση στο Εκπαιδευτικό Υλικό ακολουθήστε τον σύνδεσμο.