Καταγραφή εκπαιδευτικού υλικού για τη νοητική αναπηρία:
(κάντε κλικ εδώ για να το κατεβάσετε)