Γλώσσα Δ'-ΣΤ' Δημοτικού για μαθητές με προβλήματα όρασης

Γλώσσα Δ'-ΣΤ' Δημοτικού για μαθητές με προβλήματα όρασης

Γλώσσα / Γενική Αγωγή

Ειδική Εκπαιδευτική Ανάγκη: Προβλήματα Όρασης

Εφαρμογή ειδικά σχεδιασμένη για να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας της Γλώσσας Δ’, Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού σε μαθητές με τύφλωση ή προβλήματα όρασης. Η Ενότητα της Γλώσσας για τις Δ-ΣΤ’ τάξεις του Δημοτικό περιλαμβάνει τρεις δραστηριότητες για κάθε τάξη που σκοπεύουν σχετικά με την έκφραση και το λεξιλόγιο στην κατανόηση και χρήση των μεταφορών και των παρομοιώσεων στον προφορικό και γραπτό λόγο, την κατανόηση και χρήση αινιγμάτων, στην σύνδεση μορφασμών του προσώπου και κινήσεων του σώματος με συναισθήματα και επιθυμίες. Σε σχέση με την γραμματική οι σκοποί της δραστηριότητας περιλαμβάνουν την εκμάθηση: των πτώσεων των ουσιαστικών, των φωνών των ρημάτων, τις
οικογένειες των λέξεων και τις μετοχές. Στο τέλος της κάθε δραστηριότητας εμφανίζεται ο αριθμός των σωστών απαντήσεων καθώς και ο αριθμός της δεύτερης και της τρίτης προσπάθειας. Επίσης, δηλώνεται ο αριθμός των αυτοματοποιημένων απαντήσεων και ο αριθμός της σκηνής που έφτασε ο μαθητής. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν διαφορετικούς σκοπούς καθώς και ποικίλους διδακτικούς και διαθεματικούς στόχους.

Γλώσσα Δ'-ΣΤ' Δημοτικού για μαθητές με προβλήματα όρασης (CD-ROM)

Γλώσσα Δ'-ΣΤ' Δημοτικού για μαθητές με προβλήματα όρασης (ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ)

Γλώσσα Δ'-ΣΤ' Δημοτικού για μαθητές με προβλήματα όρασης (ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ)


Γλώσσα Α'-Γ' Δημοτικού για μαθητές με προβλήματα όρασης

Οδηγίες:

Για να διαβάσετε το cd-rom θα πρέπει είτε να το 'κάψετε' σε ένα άδειο cd, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή των Windows ή κάποια εξωτερική (π.χ. τo imgburn), είτε να το ανοίξετε, χωρίς εγγραφή σε cd, με κάποιο πρόγραμμα που διαβάζει αρχεία .iso (π.χ. το dtools lite free)

Για τα Windows 7 μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7