Το κωφό Δέντρο

Ο Διερμηνέας

Για πρώτη φορά στο Θέατρο