Μελέτη Περιβάλλοντος Γ' Δημοτικού - Προσαρμοσμένη έκδοση για την ενίσχυση της προσβασιμότητας με τη μέθοδο easy to read - κείμενο για όλους (ZIP)

 

Μελέτη Περιβάλλοντος Γ' Δημοτικού - Προσαρμοσμένη έκδοση για την ενίσχυση της προσβασιμότητας με τη μέθοδο easy to read - κείμενο για όλους

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό 

 

Μελέτη Περιβάλλοντος Γ' Δημοτικού - Easy to Read (ZIP)

Μελέτη Περιβάλλοντος Γ' Δημοτικού - Easy to Read(ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ)

Μελέτη Περιβάλλοντος Γ' Δημοτικού - Easy to Read - (ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)

Μελέτη Περιβάλλοντος Γ' Δημοτικού - Easy to Read - (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ)

Μελέτη Περιβάλλοντος Γ' Δημοτικού - (ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔOY ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ)

 

Οδηγίες:

Κάντε λήψη του .zip φακέλου από το παραπάνω link και αποσυμπιέστε το στον υπολογιστή σας. Για την αποσυμπίεση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προγράμματα όπως το Winzip και το 7Zip. Στη συνέχεια μπείτε στον φάκελο "Μελέτη Περιβάλλοντος Γ' Δημοτικού", εκτελέστε το αρχείο 'Start' και ακολουθήστε τις οδηγίες.