Μαθημτατικά Α' και Β' Δημοτικου Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό - Προσαρμοσμένη έκδοση για την ενίσχυση της προσβασιμότητας με τη μέθοδο easy to read - κείμενο για όλους

Μαθηματικά Α' και Β' Δημοτικου
Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό - Προσαρμοσμένη έκδοση για την ενίσχυση της προσβασιμότητας
με τη μέθοδο easy to read - κείμενο για όλους 

Μαθηματικά Α&Β Δημοτικού - Προσαρμοσμένη Έκδοση  easy to read - κείμενο για όλους (CD-ROM)

Μαθηματικά Α&Β Δημοτικού - Προσαρμοσμένη Έκδοση  easy to read - κείμενο για όλους (Οδηγίες Εγκατάστασης)

Μαθηματικά Α&Β Δημοτικού - Προσαρμοσμένη Έκδοση  easy to read - κείμενο για όλους (Εγχειρίδιο Χρήσης)

Μαθηματικά Α&Β Δημοτικού - Προσαρμοσμένη Έκδοση  easy to read - κείμενο για όλους (Τετράδιο εργασιών Α' Μέρος )

Μαθηματικά Α&Β Δημοτικού - Προσαρμοσμένη Έκδοση  easy to read - κείμενο για όλους (Τετράδιο Εργασιών Β' Μέρος)

Μαθηματικά Α&Β Δημοτικού - Προσαρμοσμένη Έκδοση  easy to read - κείμενο για όλους (Βιβλίο Μαθητή Α' Μέρος )

Μαθηματικά Α&Β Δημοτικού - Προσαρμοσμένη Έκδοση  easy to read - κείμενο για όλους (Βιβλίο Μαθητή Β' Μέρος )

Μαθηματικά Α&Β Δημοτικού - Προσαρμοσμένη Έκδοση  easy to read - κείμενο για όλους (Βιβλίο Δασκάλου)

 

Οδηγίες:

Για να διαβάσετε το cd-rom θα πρέπει είτε να το 'κάψετε' σε ένα άδειο cd, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή των Windows ή κάποια εξωτερική (π.χ. τo imgburn), είτε να το ανοίξετε, χωρίς εγγραφή σε cd, με κάποιο πρόγραμμα που διαβάζει αρχεία .iso (π.χ. το dtools lite free)

Για τα Windows 7 μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7