"Σενάριο Καθημερινής  Επικοινωνίας"
"Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως εναλλακτικού μέσου επικοινωνίας παιδιού με κινητική αναπηρία και δυσκολίες στην εκφορά λόγου μέσα στην τάξη."

Οδηγίες για να τρέξει το λογισμικό:

Λήψη Λογισμικού