Εναλλακτικές μορφές Επικοινωνίας

 

Σημείωση:

Στο βίντεο αναφέρεται ότι απώτερος στόχος της διδακτικής προσέγγισης είναι να γίνει ο υπολογιστής η «χαμένη» φωνή του παιδιού.

Αυτό μετά από μήνες δουλειάς αποδεικνύεται μέχρι τώρα δύσκολο έως ανέφικτο και χρειάζονται άλλες  μέθοδοι διδασκαλίας για αυτή την προσέγγιση.

Εναλλακτικές μορφές Επικοινωνίας lightbox[videos1 640 360]Εναλλακτικές μορφές Επικοινωνίας

Λήψη Υλικού