ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «Σχε­­­­διασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού & εποπτικού υλικού για μα­­θητές με αναπηρίες – Οριζόντια Πράξη», διοργανώνει Επιμορφωτική Ημε­ρί­δα με τίτλο «Ημερίδα Ενημέρωσης για την Πρόσβαση στην Εκ­παί­δευ­ση».


Ταυτότητα Ημερίδας

Ο χαρακτήρας της Ημερίδας είναι επιμορφωτικός. Στόχος είναι να πα­ρου­σια­στεί η πληθώρα των δράσεων που υλοποιούνται ή/και υλοποιήθηκαν μέσω του Έργου. Η ομάδα των ειδικών επιστημόνων-εμπειρογνωμόνων του Έργου θα ενη­­με­­ρώσει τα στε­λέχη της εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς και τους εν γένει εν­δια­φε­ρό­με­νους (γονείς, μαθητές κλπ.) για τη σκοπιμότητα και τα οφέλη από την υλο­ποίηση του Έργου μέσα από ομιλίες και διαδραστικές, βιωματικές δραστηριότητες.


Θεματικοί άξονες

Η Ημερίδα θα εστιάσει στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών που πα­ρου­σιάζουν:

  • Προβλήματα όρασης
  • Προβλήματα ακοής
  • Κινητικά προβλήματα των άνω άκρων
  • Μέτρια και ελαφριά νοητική αναπηρία
  • Αυτισμό
  • Προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης

Το Πρόγραμμα της Ημερίδας είναι διαθέσιμο εδώ.


Τόπος διεξαγωγής της Ημερίδας

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Κεντρικό
Κτίριο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ­­νας & Θρησκευμάτων
(Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι), στην Αίθουσα Jacqueline de Romilly,
το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 09.30 - 14.30.


Συμμετοχή

Δεν υπάρχει κανένα κόστος για τη συμμετοχή σας. Όσοι επιθυμείτε να συμ­με­τάσχετε στην ημερίδα θα πρέπει να δη­λώ­σετε συμμετοχή ηλε­κτρο­νικά στην ιστοσελίδα:

https://docs.google.com/forms/d/1X_kbVQklWweu15cGZ0tSghs8oSJ-yeZom51hjBSrxjE/viewform

Επιπλέον, όσοι έχετε ανάγκες προσβασιμότητας, όπως διερμηνέα ΕΝΓ, συ­νοδό κ.ά., παρακαλούμε να το δηλώσετε στην ηλεκτρονική φόρμα συμμε­το­χής, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.