Γλώσσα Γ' Δημοτικού (CD-ROM)

 

Γλώσσα Γ' Δημοτικού - Προσαρμοσμένη έκδοση για την ενίσχυση της προσβασιμότητας με τη μέθοδο easy to read - κείμενο για όλους

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό 

 

Γλώσσα Γ' Δημοτικού - Easy to Read (ZIP)

Γλώσσα Γ' Δημοτικού - Easy to Read(ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ)

Γλώσσα Γ' Δημοτικού - Easy to Read - (ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)

Γλώσσα Γ' Δημοτικού - ΤΕΥΧΟΣ Α' - Easy to Read - (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ)

Γλώσσα Γ' Δημοτικού - ΤΕΥΧΟΣ Β' - Easy to Read - (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ)

Γλώσσα Γ' Δημοτικού - ΤΕΥΧΟΣ Γ' - Easy to Read - (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ)

 

Οδηγίες:

Κάντε λήψη του .zip φακέλου από το παραπάνω link και αποσυμπιέστε το στον υπολογιστή σας. Για την αποσυμπίεση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προγράμματα όπως το Winzip και το 7Zip. Στη συνέχεια μπείτε στον φάκελο "Γλώσσα Γ΄' Δημοτικού", εκτελέστε το αρχείο 'Start' και ακολουθήστε τις οδηγίες.