Νεοελληνική Γλώσσα Α,Β,Γ Γυμνασίου 

Νεοελληνική Γλώσσα / Γενική Αγωγή 

Ειδική Εκπαιδευτική Ανάγκη: Προβλήματα Όρασης

Εφαρμογή ειδικά σχεδιασμένη για να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας Α’,Β’, Γ’ Γυμνασίου σε μαθητές με τύφλωση ή προβλήματα όρασης. Απώτερος στόχος των δραστηριοτήτων του CD-ROM είναι η συνειδητοποίηση και οργάνωση των δομών, λειτουργιών και μηχανισμών της ελληνικής του γλώσσας και τα οποία συγκροτούν τη γλωσσική επικοινωνία, η διεύρυνση, καλλιέργεια και εμπλουτισμός του λόγου του μαθητή, η ανάπτυξη της δημιουργικής ικανότητά του, που συντελείται τόσο με την κατανόηση, επεξεργασία και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, όσο και με τη βαθύτερη σχέση του με τα κείμενα. Η έμφαση στο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων που ακολουθούν είναι στην επικοινωνιακή διάσταση της γλώσσας. Κάθε επιμέρους ενότητα περιλαμβάνει τη διδακτέα ύλη του σχολικού εγχειριδίου σε μια προσπάθεια να εμπλέξει το μαθητή σε ανατροφοδοτικές δραστηριότητες, μέσα στη φιλοσοφία της διαθεματικής προσέγγισης. Ιδιαίτερη μέριμνα έχει δοθεί και στη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης του μαθητή, ώστε να μπορεί μόνος του να οδηγηθεί στη γνώση. Οι προσπάθειες που κάνει ο μαθητής αποθηκεύονται ώστε ο εκπαιδευτικός να έχει γνώση της πορείας του.

Νεοελληνική Γλώσσα Α,Β,Γ Γυμνασίου (CD-ROM)

Νεοελληνική Γλώσσα Α,Β,Γ Γυμνασίου (ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗ)

Νεοελληνική Γλώσσα Α,Β,Γ Γυμνασίου (ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ)

Νεοελληνική Γλώσσα Α,Β,Γ Γυμνασίου

Οδηγίες:

Για να διαβάσετε το cd-rom θα πρέπει είτε να το 'κάψετε' σε ένα άδειο cd, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή των Windows ή κάποια εξωτερική (π.χ. τo imgburn), είτε να το ανοίξετε, χωρίς εγγραφή σε cd, με κάποιο πρόγραμμα που διαβάζει αρχεία .iso (π.χ. το dtools lite free)

Για τα Windows 7 μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7