ΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ Β' - Γ' Γυμνασίου, Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό  για κωφούς και βαρήκοους μαθητές

ΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ Β' - Γ' Γυμνασίου
Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό  για κωφούς και βαρήκοους μαθητές

Το εκπαιδευτικό λογισμικό ΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ είναι ένα λογισμικό μοναδικό στην Ελλάδα για τη διδασκαλία της Χημείας σε κωφούς μαθητές, το οποίο στοχεύει στην:

  • Παρουσίαση ενοτήτων της Χημείας Γυμνασίου μέσω του δίγλωσσου και διαθεματικού μοντέλου διδασκαλίας, όπως συνάγεται από το Νόμο της Ειδικής Αγωγής (Ν.2817/2000) και το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (παρουσίαση περιεχομένου).
  • Εξοικείωση των εκπαιδευτικών των κωφών και βαρήκοων με το δίγλωσσο μοντέλο διδασκαλίας, πάνω σε ενότητες και πειράματα της Χημείας Γυμνασίου, εισάγοντας ταυτόχρονα την έννοια της διαθεματικότητας (υποδειγματική διδασκαλία).
  • Αξιοποίηση της εφαρμογής ως εκπαιδευτικού εργαλείου στη διδασκαλία των ενοτήτων της Χημείας Γυμνασίου και στην επίδειξη πολλών και πρακτικά δύσκολων πειραμάτων σε κωφούς μαθητές (υποστηρικτική διδασκαλία).
  • Καταγραφή και πρόταση νοημάτων σχετικών με τη χημεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ), με τη μορφή γλωσσαρίου 205 χημικών όρων, με σκοπό: α) τη μεταφορά πληροφοριών σχετικά με τη χημεία από την ελληνική φθογγόγλωσσα στην ΕΝΓ, β) τη χρήση κοινών νοημάτων για τις χημικές έννοιες από τους εκπαιδευτικούς (ακούοντες και κωφούς) και τους μαθητές σε Ειδικά Σχολεία και σε τάξεις και, ως αποτέλεσμα αυτών, γ) την καλύτερη κατανόηση των χημικών εννοιών.


XHMEIA ΜΕ ΝΟΗΜΑ B'-Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(CD-ROM)

XHMEIA ΜΕ ΝΟΗΜΑ B'-Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ)

XHMEIA ΜΕ ΝΟΗΜΑ B'-Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ)

Για την σωστή λειτουργία της εφαρμογής πρέπει να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας πρώτα το QuickTime για Windows:
https://support.apple.com/kb/dl837?locale=en_US


Xhmeia me Nohma back

Οδηγίες:

Για να διαβάσετε το cd-rom θα πρέπει είτε να το 'κάψετε' σε ένα άδειο cd, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή των Windows ή κάποια εξωτερική (π.χ. τo imgburn), είτε να το ανοίξετε, χωρίς εγγραφή σε cd, με κάποιο πρόγραμμα που διαβάζει αρχεία .iso (π.χ. το dtools lite free)

Για τα Windows 7 μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7