Βλέπω και Μαθαίνω.

 

 

Η ανάπτυξη του παρόντος διδακτικού εργαλείου για τη διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) στο νηπιαγωγείο βασίζεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της ΕΝΓ (2004) για το Νηπιαγωγείο. Ακολουθώντας τις αρχές που τίθενται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της ΕΝΓ:


• η ΕΝΓ χρησιμοποιείται χωρίς ταυτόχρονη χρήση προφορικής Ελληνικής Γλώσσας, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει χρήση ελληνικής γραπτής επικουρικά,
• η διδασκαλία του λεξιλογίου αφορά στην κατανόηση της σημασίας ή των πολλαπλών σημασιών του νοήματος, στα συνώνυμα και αντώνυμα, στα υπερώνυμα και υπώνυμα καθώς και στη χρηστικότητά τους,
• η γραμματική διδάσκεται ως αναπόσπαστο μέρος της γλωσσικής διδασκαλίας και βασίζεται στις επικοινωνιακές ανάγκες των μαθητών,
• η σύνδεση λεξιλογίου, γραμματικής και σύνταξης συνιστούν αναπόσπαστα μέρη της γλωσσικής διδασκαλίας στα πλαίσια μιας ολιστικής αντιμετώπισης του γλωσσικού μαθήματος.

Βλέπω και Μαθαίνω (CD-ROM)

Βλέπω και Μαθαίνω (Εγχειρίδιο Χρήσης)

Βλέπω και Μαθαίνω (Βιβλίο Δασκάλου)

Βλέπω και Μαθαίνω (Οδηγίες Εγκατάστασης)


Ενδεικτικά εργαλεία αξιολόγησης γλωσσικής ετοιμότητας για την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Συγγραφή-Επιμέλεια:   Σπυριδούλα Καρίπη, Μ Ed, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής 
  Μούρτου Χριστίνα, M ed, Εκπαιδευτικος Ειδικής Αγωγής
             (Εκπαιδευτικοί στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Κωφών Αργυρουπολης)            

(Λήψη όλων)

- Ενότητα 1η:
"Το Πρόσωπό μου"
- Ενότητα 2η:
"Το σώμα και οι αισθήσεις μου"
- Eνότητα 3η:
"Ντύνομαι"

- Ενότητα 4η:
"Τρέφομαι"

- Ενότητα 5η:
"Κατοικίδια ζώα"
- Ενότητα 6η:
"Ζώα του δάσους και της ζούγκλας"
- Ενότητα 7η:
"Ο καιρός και ο χρόνος
- Ενότητα 8η:
"Στο σχολείο"
- Ενότητα 9η:
"Η οικογένεια"
- Ενότητα 10η:
"Η γειτονιά"
- Ενότητα 11η:
"Κυκλοφορώ με τα μεταφορικά μέσα"
- Ενότητα 12η:
"Το περιβάλλον μου"

Οδηγίες Εγκατάστσης CD-ROM:

Για να διαβάσετε το cd-rom θα πρέπει είτε να το 'κάψετε' σε ένα άδειο cd, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή των Windows ή κάποια εξωτερική (π.χ. τo imgburn), είτε να το ανοίξετε, χωρίς εγγραφή σε cd, με κάποιο πρόγραμμα που διαβάζει αρχεία .iso (π.χ. το dtools lite free)

Για τα Windows 7 μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7