Ταξίδι στο χρόνο με νόημα - Ιστορία


Το «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα - Iστορία», είναι ένα εκπαιδευτικό λογισμικό διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις δυνατότητες των κωφών παιδιών Εκμεταλλεύεται την «οπτική» φύση των κωφών μαθητών, παρέχοντας τους όσο το δυνατό πληρέστερη πρόσβαση στο γνωστικό αντικείμενο και ταυτόχρονα ενισχύει την προσπάθεια κατάκτησης του γνωστικού αντικειμένου της Ιστορίας, την εκμάθηση της ελληνικής γραπτής γλώσσας ως δεύτερης γλώσσας, καθώς και την εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.), βελτιώνοντας ποιοτικά και ποσοτικά τις γνωστικές και γλωσσικές ικανότητες των μαθητών.

Ταξίδι στο χρόνο με νόημα - Ιστορία (CD - ROM)
Ταξίδι στο χρόνο με νόημα - Ιστορία (ΟΔΗΓΙΕΣ)
Ταξίδι στο χρόνο με νόημα - Ιστορία (ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ)

Οδηγίες:

Για να διαβάσετε το cd-rom θα πρέπει είτε να το 'κάψετε' σε ένα άδειο cd, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή των Windows ή κάποια εξωτερική (π.χ. τo imgburn), είτε να το ανοίξετε, χωρίς εγγραφή σε cd, με κάποιο πρόγραμμα που διαβάζει αρχεία .iso (π.χ. το dtools lite free)

Για τα Windows 7 μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7
Οδηγίες εγγραφής για Windows 7
Οδηγίες εγγραφής για Windows 7