Από τη Δραχμή στο Ευρώ

 

 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Από τη Δραχμή στο Ευρώ» είναι ένα πολυμεσικό εργαλείο που παρουσιάζει ιστορικά τη μετάβαση από τη δραχμή στο ευρώ για μαθητές της Δ΄ Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού. Στο λογισμικό περιέχονται επίσης σημαντικές πληροφορίες για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και πληροφορίες για τον υπολογισμό της μετατροπής των δύο νομισμάτων. Η παρουσίαση των πληροφοριών γίνεται με ήχο, εικόνες, σκίτσα, χάρτες, πραγματικές φωτογραφίες, κείμενο και βίντεο στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το βίντεο της ΕΝΓ σε συνδυασμό με το κείμενο ή τον ήχο, ή καθένα από αυτά ξεχωριστά, και μπορεί να σταματήσει την παρουσίαση (κείμενο, ήχο, βίντεο) σε όποιο σημείο επιθυμεί, ανάλογα με το πού θέλει να επικεντρώσει την προσοχή του.

Από τη Δραχμή στο Ευρώ(CD-ROM)

Οδηγίες:

Για να διαβάσετε το cd-rom θα πρέπει είτε να το 'κάψετε' σε ένα άδειο cd, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή των Windows ή κάποια εξωτερική (π.χ. τo imgburn), είτε να το ανοίξετε, χωρίς εγγραφή σε cd, με κάποιο πρόγραμμα που διαβάζει αρχεία .iso (π.χ. το dtools lite free)

Για τα Windows 7 μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7