Επιστήμονες – Εμπειρογνώμονες επιστημονικής και παιδαγωγικής τεκμηρίωσης
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ)
Αλεβίζος Γεώργιος ΔΑΣΚΑΛΟΣ (ΠΕ 70)
Αραμπατζή Αικατερίνη ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (ΠΕ 02), Ph.D.
Γελαστοπούλου Μαρία ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ (ΠΕ 60), MSc
Ζωγράφου Ελένη ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06), MSc
Ζώνιου-Σιδέρη Αθηνά ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, Τ.Ε.Α.Π.Η.
Κουρουπέτρογλου Γεώργιος ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Παπασταυρινίδου Γεωργία ΔΑΣΚΑΛΑ (ΠΕ 70), MSc, Υποψήφια Διδάκτορας
Πολυχρονοπούλου Σταυρούλα ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)
Σκούρας Αθανάσιος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
Σπανάκη Άννα ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ 05), MSc
Χατζοπούλου Μαριάννα ΔΑΣΚΑΛΑ (ΠΕ 70), Ph.D.
Χριστοδούλου-Γκλιάου Νικολέττα ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.Ι./ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
Επιστήμονες – Εμπειρογνώμονες ανάπτυξης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού προσβάσιμου από αμβλύωπες μαθητές
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ)
Βουγιουκλίδης Γεώργιος ΔΑΣΚΑΛΟΣ (ΠΕ 70)
Γκυρτής Κωνσταντίνος ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ 19), Ph.D.
Κατσιγιάννη Ουρανία ΔΑΣΚΑΛΑ (ΠΕ 70)
Κούρτης Δημήτριος ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ 20), MSc
Κυλάφη Σπυριδούλα ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (ΠΕ 02), MSc
Παπαβλάχος Ευστάθιος ΔΑΣΚΑΛΟΣ (ΠΕ 70)
Παπακωνσταντίνου Μαρία-Ελένη ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (ΠΕ 02), MSc
Τραγουλιάς Ηλίας ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ 20)
Χριστοδούλου Παναγιώτα ΔΑΣΚΑΛΑ (ΠΕ 70)
Χαραλαμπάκη Κωνσταντίνα ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ 20)
Επιστήμονες-Εμπειρογνώμονες ανάπτυξης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού προσβάσιμου από τυφλούς μαθητές
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ)
Βαΐτσης Νικόλαος ΔΑΣΚΑΛΟΣ (ΠΕ 70)
Ευσταθίου Αθανασία ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ 06), MSc, Υποψήφια Διδάκτορας
Καραγκιουλέ Άννα ΔΑΣΚΑΛΑ (ΠΕ 70)
Κατσούλης Φίλιππος ΔΑΣΚΑΛΟΣ (ΠΕ 70), Ph.D.
Χριστοπούλου Αθηνά Άννα ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) (ΠΕ 02), MSc, Υποψήφια Διδάκτορας
Τσιάλλιου Ελένη ΔΑΣΚΑΛΑ (ΠΕ 70), MSc
Πράνταλος Γεώργιος ΔΑΣΚΑΛΟΣ (ΠΕ 70)
Κουλούσης Ευάγγελος ΔΑΣΚΑΛΟΣ (ΠΕ 70)