ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διοργάνωση Ενδοσχολικών Επιμορφωτικών Ημερίδων

 

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» - Οριζόντια Πράξη και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313, ΣΑΕ 2016ΣΕ34510090, Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς πόρους.

Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 8485/07-11-2016 Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 (ΑΔΑ:ΨΗΟ7ΟΞΛΔ-ΡΡΝ) και ειδικότερα τη Δράση 5 «Επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής» και το ΠΕ5.1 προβλέπεται η υλοποίηση είκοσι έξι (26) ενδοσχολικών επιμορφωτικών ημερίδων εντός και εκτός Αθηνών.

Οι ενδοσχολικές επιμορφωτικές ημερίδες στην Αθήνα, θα λάβουν χώρα στις εξής σχολικές μονάδες, οι οποίες επελέγησαν μετά από δημοσίευση-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

 

  • Ειδικό Δ.Σ. Πειραιά για παιδιά με Αυτισμό: 18/06/2018
  • 4ο Δ.Σ. Ελληνικού: 18/06/2018
  • 15ο Δ.Σ. Καλλιθέας: 19/06/2018
  • 1ο Δ.Σ. Πεντέλης και 2ο Δ.Σ. Πεντέλης: 19/06/2018
  • 1ο Δ.Σ. Χολαργού: 20/06/2018
  • 41ο Δ.Σ. Πειραιά: 20/06/2018
  • Ειδικό Δ.Σ. Τυφλών, Ειδικό Δ.Σ Τυφλών και Τυφλοκωφών και Ειδικό Νηπιαγωγείο Τυφλών Καλλιθέας: 20/06/2018
  • 12ο Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου, 3ο Νηπιαγωγείο Βριλησσίων και 9ο Νηπιαγωγείο Ν. Ηρακλείου: 21/06/2018
  • Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ν. Ηρακλείου: 26/06/2018
  • Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πειραιά: 27/06/2018

 

Ο χαρακτήρας των Ενδοσχολικών Ημερίδων είναι επιμορφωτικός.

Στόχος είναι αφενός, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των παραπάνω σχολικών μονάδων και η παρουσίαση του υλικού των Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων που εκπονείται στο πλαίσιο της Πράξης, στα στελέχη της εκπαίδευσης και στους/στις εκπαιδευτικούς και αφετέρου η πιλοτική εφαρμογή του υλικού με σκοπό την ανατροφοδότηση των Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων, ώστε να διαμορφωθεί η τελική βέλτιστη μορφή των παραδοτέων.

Οι ενδοσχολικές επιμορφωτικές ημερίδες διοργανώνονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

[pb_row ][pb_column span="span12"][pb_promobox el_title="Ημερίδα 23-02-2018" pb_title="Promotion Box Title" pb_button_title="Button Title" link_type="url" pb_button_url="http://" pb_button_open_in="current_browser" pb_bg_value="#ffffff" pb_bg_color="#ffffff" pb_border_top="1" pb_border_right="1" pb_border_bottom="1" pb_border_left="1" pb_border_value="#1f0d94" pb_border_color="#1f0d94" pb_show_drop="yes" elements="content__#__ " title_font="inherit" pb_button_size="default" pb_button_color="btn-default" appearing_animation="0" ]

Ημερίδα για τη διδασκαλία Ευρωπαϊκών Νοηματικών Γλωσσών
Σάββατο, 10 Μαρτίου , 2018 


Yπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
στην αίθουσα “Ζακλίν ντε Ρομιγί” Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

Δελτίο Τύπου Αφίσα

Ημερίδα 10-03-2018

[/pb_promobox][/pb_column][/pb_row]

[pb_row ][pb_column span="span12"][pb_promobox el_title="Ημερίδα 23-02-2018" pb_title="Promotion Box Title" pb_button_title="Button Title" link_type="url" pb_button_url="http://" pb_button_open_in="current_browser" pb_bg_value="#ffffff" pb_bg_color="#ffffff" pb_border_top="1" pb_border_right="1" pb_border_bottom="1" pb_border_left="1" pb_border_value="#1f0d94" pb_border_color="#1f0d94" pb_show_drop="yes" elements="content__#__ " title_font="inherit" pb_button_size="default" pb_button_color="btn-default" appearing_animation="0" ]

Tο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο του Έργου «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού και εκπαιδευτικού υλικού» διοργανώνει επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Ενημέρωση για την Πρόσβαση στην Εκπαίδευση».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Μεγάλη Αίθουσα του Δημοτικού Ωδείου Δράμας στις 23 Φεβρουαρίου 2018 από τις 16:30μ.μ. έως 21:00μ.μ.

Η ημερίδα θα μεταδοθεί και σε Ζωντανή Μετάδοση από τον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://video.sch.gr/live/scheduled

Ημερίδα στη Δράμα, 23-02-2018

[/pb_promobox][/pb_column][/pb_row]