Γλώσσα Α'-Γ' Δημοτικού για μαθητές με προβλήματα όρασης

Γλώσσα Α'-Γ' Δημοτικού για μαθητές με προβλήματα όρασης

Γλώσσα / Γενική Αγωγή

Ειδική Εκπαιδευτική Ανάγκη: Προβλήματα Όρασης

Εφαρμογή ειδικά σχεδιασμένη για να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας της Γλώσσας Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού σε μαθητές με τύφλωση ή προβλήματα όρασης. Οι δεξιότητες στη γλώσσα περιλαμβάνουν έξι θεματικές ενότητες ανά τάξη. Η πρώτη θεματική ενότητα ασχολείται με την ανάπτυξη του προφορικού λόγου. Η δεύτερη θεματική ενότητα περιλαμβάνει τη γνωριμία των μαθητών με τα εργαλεία γραφής στον υπολογιστή και ειδικότερα με γράμματα, με συλλαβές (ΣΦ) με λέξεις και προτάσεις. Η τρίτη θεματική ενότητα ασχολείται με τη γραφή και την ανάγνωση συλλαβών του τύπου ΣΣΦ, με λέξεις και προτάσεις. Η τέταρτη θεματική ενότητα στοχεύει στην κατανόηση γραμματικών κανόνων. Η πέμπτη θεματική ενότητα εισάγει τον μαθητή στην ανάγνωση κειμένου (5-6 σειρών) και στην κατανόηση ερωτήσεων που αφορά το περιεχόμενο του κειμένου. Η έκτη θεματική ενότητα περιλαμβάνει ασκήσεις με το αλφάβητο. Στο τέλος των δραστηριοτήτων εμφανίζεται ο αριθμός των σωστών απαντήσεων καθώς και των λανθασμένων ή αναπάντητων ερωτήσεων. Ο δάσκαλος μπορεί μέσω του εργαλείου δασκάλου να δει και τον αριθμός της δεύτερης και της τρίτης προσπάθειας.

Γλώσσα Α'-Γ' Δημοτικού για μαθητές με προβλήματα όρασης (CD-ROM)

Γλώσσα Α'-Γ' Δημοτικού για μαθητές με προβλήματα όρασης (ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ)

Γλώσσα Α'-Γ' Δημοτικού για μαθητές με προβλήματα όρασης (ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ)


Γλώσσα Α'-Γ' Δημοτικού για μαθητές με προβλήματα όρασης

Οδηγίες:

Για να διαβάσετε το cd-rom θα πρέπει είτε να το 'κάψετε' σε ένα άδειο cd, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή των Windows ή κάποια εξωτερική (π.χ. τo imgburn), είτε να το ανοίξετε, χωρίς εγγραφή σε cd, με κάποιο πρόγραμμα που διαβάζει αρχεία .iso (π.χ. το dtools lite free)

Για τα Windows 7 μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7