ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Μάθημα Γραμματοσειρά Γραμματοσειρά
Αγγλικά Βιβλίο Μαθητή Γ' Γυμνασίου Arial Bold 18 Arial Bold 28
Αγγλικά Βιβλίο Ασκήσεων Γ' Γυμνασίου Arial Bold 18 Arial Bold 28
Αγγλικά Τετράδιο Εργασιών Γ' Γυμνασίου Arial Bold 18  
Αρριανού Αλεξάνδρου Ανάβασις Arial Bold 18 Arial Bold 28
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ' Γυμνασίου Arial Bold 18 Arial Bold 28
Βιολογία Γ' Γυμνασίου Arial Bold 18 Arial Bold 28
Γραμματική Αρχαίων Γυμνασίου - Λυκείου Arial Bold 18 Arial Bold 28

Δραματική Ποίηση Ευριπίδου Ελένη Γ' Γυμνασίου

Arial Bold 18 Arial Bold 28

Δραματική Ποίηση Αριστοφάνη Όρνιθες Γ' Γυμνασίου 

Arial Bold 18 Arial Bold 28
Θρησκευτικά Γ' Γυμνασίου
Arial Bold 18 Arial Bold 28
Ιστορία Γ' Γυμνασίου
Arial Bold 18 Arial Bold 28
Ιστορία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας Α', Β', Γ' Γυμνασίου
Arial Bold 18 Arial Bold 28
Ιστορία Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας Α', Β', Γ' Γυμνασίου Arial Bold 18 Arial Bold 28
Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ' Γυμνασίου Arial Bold 18 Arial Bold 28

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ' Γυμνασίου

Arial Bold 18 Arial Bold 28
Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου
Arial Bold 18 Arial Bold 28
Νεοελληνική Γλώσσα Γ' Γυμνασίου Arial Bold 18 Arial Bold 28
Πληροφορική A', B', Γ' Γυμνασίου Arial Bold 18 Arial Bold 28
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός Γ' Γυμνασίου Arial Bold 18 Arial Bold 28
Φιλοσοφικά Κείμενα Γ' Γυμνασίου Αrial Bold 18 Arial Bold 28
Φυσική Γ' Γυμνασίου Arial Bold 18 Arial Bold 28
Χημεία Γ' Γυμνασίου Arial Bold 18 Arial Bold 28
Γ' Τάξη Γυμνασίου (Γραμματοσειρές: Arial Bold18, Arial Bold 28)
Γ' Τάξη Γυμνασίου Γραμματοσειρά:Arial Bold  Μέγεθος: 18

 

Αγγλικά Βιβλίο Ασκήσεων Γ' Γυμνασίου (Arial Bold 18)

 
Βιβλίο Ασκήσεων 1ος Τόμος
  2ος Τόμος
  3ος Τόμος

Αρχή

Αγγλικά Βιβλίο Μαθητή Γ' Γυμνασίου (Arial Bold 18)

 
Βιβλίο Μαθητή 1ος Τόμος
  2ος Τόμος
  3ος Τόμος

Αρχή

Αγγλικά Τετράδιο Εργασιών Γ' Γυμνασίου (Arial Bold 18)

 
 Τετράδιο Εργασιών 1ος Τόμος
  2ος Τόμος
  3ος Τόμος

Αρχή

Αρριανού Αλεξάνδρου Ανάβασις (Arial Bold 18)

 
Βιβλίο Μαθητή Σελ. (001-085)

 

Αρχή

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ' Γυμνασίου (Arial Bold 18)

 
Βιβλίο Μαθητή Σελ. (001-079)
  Σελ. (080-135)
Αν δεν εμφανίζεται πλήρως η πολυτονική γραμματοσειρά στα κείμενα χρειάζεται να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας τη νέα έκδοση της γραμματοσειράς Arial. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode)και από το φάκελο (Fonts) που βρίσκεται στον Πίνακα ελέγχου (Control Panel) να σβήσετε τα αρχεία arialbd.ttf, ariali.ttf, arialbi.ttf, arial.ttf. Στη συνέχεια μπορείτε να εγκαταστήσετε τη νέα έκδοση χρησιμοποιώντας τα νέα αρχεία arialbd.ttf, ariali.ttf,arialbi.ttf, arial.ttf. Για να μεταφορτώσετε (download) στον υπολογιστή καθένα από τα νέα αρχεία επιλέξτε το όνομά του ή για τα μεταφορτώσετε όλα μαζί από ένα αρχείο σε συμπιεσμένη μορφή επιλέξτε εδώ.

Αρχή

Βιολογία Γ' Γυμνασίου (Arial Bold 18)

 
Βιβλίο Μαθητή Σελ. (001-070)
  Σελ. (071-140)
Τετράδιο Εργασιών  
Εργαστηριακός Οδηγός      

 

Αρχή

Γραμματική Αρχαίων Γυμνασίου - Λυκείου (Arial Bold 18)

 
  1ος Τόμος
  2ος Τόμος
  3ος Τόμος
  4ος Τόμος
  5ος Τόμος

Αρχή

Δραματική Ποίηση Ευριπίδου Ελένη Γ' Γυμνασίου (Arial Bold 18)

 
Βιβλίο Μαθητή Σελ. (001-059)
  Σελ. (060-116)
  Σελ. (117-146)
Αν δεν εμφανίζεται πλήρως η πολυτονική γραμματοσειρά στα κείμενα χρειάζεται να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας τη νέα έκδοση της γραμματοσειράς Arial. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode)και από το φάκελο (Fonts) που βρίσκεται στον Πίνακα ελέγχου (Control Panel) να σβήσετε τα αρχεία arialbd.ttf, ariali.ttf, arialbi.ttf, arial.ttf. Στη συνέχεια μπορείτε να εγκαταστήσετε τη νέα έκδοση χρησιμοποιώντας τα νέα αρχεία arialbd.ttf, ariali.ttf,arialbi.ttf, arial.ttf. Για να μεταφορτώσετε (download) στον υπολογιστή καθένα από τα νέα αρχεία επιλέξτε το όνομά του ή για τα μεταφορτώσετε όλα μαζί από ένα αρχείο σε συμπιεσμένη μορφή επιλέξτε εδώ.

Αρχή

Δραματική Ποίηση Αριστοφάνη Όρνιθες Γ' Γυμνασίου (Arial Bold 18)

 
Βιβλίο Μαθητή Σελ. (001-075)
  Σελ. (076-149)

 

Αρχή

Θρησκευτικά Γ' Γυμνασίου (Arial Bold 18)

 
 Βιβλίο Μαθητή 1ος Τόμος
  2ος Τόμος

Αρχή

Ιστορία Γ' Γυμνασίου (Arial Bold 18)

 
Βιβλίο Μαθητή Σελ. (001-051)
  Σελ. (052-099)
  Σελ. (100-146)
  Σελ. (147-187)

 

Αρχή

Ιστορία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας (Arial Bold 18)

 
Βιβλίο Μαθητή 1ος Τόμος
  2ος Τόμος
  3ος Τόμος

Αρχή

Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α', Β', Γ' Γυμνασίου (Arial Bold 18)

  α
  1ος Τόμος
  2ος Τόμος

Αρχή

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ' Γυμνασίου (Arial Bold 18)

 
Βιβλίο Μαθητή Σελ. (001-090)
  Σελ. (091-168)
  Σελ. (169-248)

 

Αρχή

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ' Γυμνασίου (Arial Bold 18)

 
Βιβλίο Μαθητή Σελ. (001-075)
  Σελ. (076-151)
Αρχή

Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου (Arial Bold 18)

 
Βιβλίο Μαθητή Σελ. (001-074)
  Σελ. (075-142)
  Σελ. (143-182)
Βιβλίο Μαθητή Σελ. (183-254)

 

Αρχή

Νεοελληνική Γλώσσα Γ' Γυμνασίου (Arial Bold 18)

 
Βιβλίο Μαθητή Σελ. (001-056)
  Σελ. (057-114)
  Σελ. (115-154)
Τετράδιο Εργασιών  

 

Αρχή

Πληροφορική A', B', Γ' Γυμνασίου (Arial Bold 18)

 
Βιβλίο Μαθητή Σελ. (001-059)
  Σελ. (060-101)
  Σελ. (103-158)
  Σελ. (159-217)

Αρχή

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός Γ' Γυμνασίου (Arial Bold 18)

 
 Βιβλίο Μαθητή 1ος Τόμος
  2ος Τόμος

Αρχή

Φιλοσοφικά Κείμενα Γ' Γυμνασίου (Arial Bold 18)

 
Βιβλίο Μαθητή Σελ. (007-059)
  Σελ. (060-113)
  Σελ. (114-151)

Αρχή

Φυσική Γ' Γυμνασίου (Arial Bold 18)

 
Βιβλίο Μαθητή Σελ. (001-063)
  Σελ. (064-126)
  Σελ. (127-181)
Τετράδιο Εργασιών  

 

Αρχή

Χημεία Γ' Γυμνασίου (Arial Bold 18)

 
Βιβλίο Μαθητή Σελ. (001-063)
  Σελ. (064-111)
Τετράδιο Εργασιών  
Περιοδικός πίνακας στοιχείων μέγεθος σελίδας Α3   pdf

 

Αρχή

 
Γ' Τάξη Γυμνασίου Γραμματοσειρά:Arial Bold  Μέγεθος: 28

Αγγλικά Γ' Γυμνασίου (Arial Bold 28)

 
Βιβλίο Μαθητή 1ος Τόμος
  2ος Τόμος
  3ος Τόμος
  4ος Τόμος
  5ος Τόμος

Αρχή

Αγγλικά Τετράδιο Μαθητή Γ' Γυμνασίου (Arial Bold 28)

 
 Τετράδιο Μαθητή 1ος Τόμος
  2ος Τόμος
  3ος Τόμος
  4ος Τόμος
  5ος Τόμος

Αρχή

Αρριανού Αλεξάνδρου Ανάβασις Γ' Γυμνασίου (Arial Bold 28)

 
 Βιβλίο Μαθητή 1ος Τόμος
  2ος Τόμος

Αρχή

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ' Γυμνασίου (Arial Bold 28)

 
Βιβλίο Μαθητή Σελ. (001-040)
  Σελ. (041-073)
  Σελ. (074-098)
  Σελ. (099-135)
Αν δεν εμφανίζεται πλήρως η πολυτονική γραμματοσειρά στα κείμενα χρειάζεται να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας τη νέα έκδοση της γραμματοσειράς Arial. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode)και από το φάκελο (Fonts) που βρίσκεται στον Πίνακα ελέγχου (Control Panel) να σβήσετε τα αρχεία arialbd.ttf, ariali.ttf, arialbi.ttf, arial.ttf. Στη συνέχεια μπορείτε να εγκαταστήσετε τη νέα έκδοση χρησιμοποιώντας τα νέα αρχεία arialbd.ttf, ariali.ttf,arialbi.ttf, arial.ttf. Για να μεταφορτώσετε (download) στον υπολογιστή καθένα από τα νέα αρχεία επιλέξτε το όνομά του ή για τα μεταφορτώσετε όλα μαζί από ένα αρχείο σε συμπιεσμένη μορφή επιλέξτε εδώ.

Αρχή

Βιολογία Γ' Γυμνασίου (Arial Bold 28)

 
Βιβλίο Μαθητή Σελ. (001-048)
  Σελ. (049-092)  
  Σελ. (093-140)
  Παράρτημα
Τετράδιο Εργασιών  
Εργαστηριακός Οδηγός      

 

Αρχή

Γραμματική Αρχαίων Γυμνασίου - Λυκείου (Arial Bold 28)

 
 Βιβλίο Μαθητή 1ος Τόμος
  2ος Τόμος
  3ος Τόμος
  4ος Τόμος
  5ος Τόμος

Αρχή

Δραματική Ποίηση - Αριστοφάνη Όρνιθες Γ' Γυμνασίου (Arial Bold 28)

 
Βιβλίο Μαθητή Σελ. (001-051)

Αρχή

Δραματική Ποίηση Ευριπίδου Ελένη Γ' Γυμνασίου (Arial Bold 28)

 
Βιβλίο Μαθητή Σελ. (001-033)
  Σελ. (034-063)
  Σελ. (064-092)
  Σελ. (093-122)
  Σελ. (123-146)  
Αν δεν εμφανίζεται πλήρως η πολυτονική γραμματοσειρά στα κείμενα χρειάζεται να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας τη νέα έκδοση της γραμματοσειράς Arial. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode)και από το φάκελο (Fonts) που βρίσκεται στον Πίνακα ελέγχου (Control Panel) να σβήσετε τα αρχεία arialbd.ttf, ariali.ttf, arialbi.ttf, arial.ttf. Στη συνέχεια μπορείτε να εγκαταστήσετε τη νέα έκδοση χρησιμοποιώντας τα νέα αρχεία arialbd.ttf, ariali.ttf,arialbi.ttf, arial.ttf. Για να μεταφορτώσετε (download) στον υπολογιστή καθένα από τα νέα αρχεία επιλέξτε το όνομά του ή για τα μεταφορτώσετε όλα μαζί από ένα αρχείο σε συμπιεσμένη μορφή επιλέξτε εδώ.

Αρχή

Θρησκευτικά Γ' Γυμνασίου (Arial Bold 28)

 
Βιβλίο Μαθητή 1ος Τόμος
  2ος Τόμος
  3ος Τόμος
  4ος Τόμος
  5ος Τόμος

Αρχή

Ιστορία Γ' Γυμνασίου (Arial Bold 28)

 
Βιβλίο Μαθητή Σελ. (001-029)
  Σελ. (030-051)
  Σελ. (052-074)
  Σελ. (075-099)
  Σελ. (100-125)
  Σελ. (126-149)
  Σελ. (150-170)
  Σελ. (171-187)

 

Ιστορία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας Α', Β', Γ' Γυμνασίου (Arial Bold 28)

 
 Βιβλίο Μαθητή 1ος Τόμος
  2ος Τόμος
  3ος Τόμος
  4ος Τόμος
  5ος Τόμος
  6ος Τόμος

Αρχή

Ιστορία Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας Α' Β 'Γ' Γυμνασίου (Arial Bold 28)

 
  Βιβλίο Μαθητή 1ος Τόμος
  2ος Τόμος
  3ος Τόμος
  4ος Τόμος
  5ος Τόμος
  6ος Τόμος

  Αρχή

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ' Γυμνασίου (Arial Bold 28)

 
Βιβλίο Μαθητή Σελ. (001-052)
  Σελ. (053-098)
  Σελ. (099-149)
  Σελ. (150-203)
  Σελ. (204-248)

 

Αρχή

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ' Γυμνασίου (Arial Bold 28)

 
Βιβλίο Μαθητή 1ος Τόμος
  2ος Τόμος
  3ος Τόμος
  4ος Τόμος
  5ος Τόμος
  6ος Τόμος

Αρχή

Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου(Arial Bold 28)

 
Βιβλίο Μαθητή Σελ. (001-041)
  Σελ. (042-074)
  Σελ. (075-109)
  Σελ. (110-142)
  Σελ. (143-182)
  Σελ. (183-224)
  Σελ. (225-254)

 

Αρχή

Νεοελληνική Γλώσσα Γ' Γυμνασίου (Arial Bold 28)

 
Βιβλίο Μαθητή Σελ. (001-041)
  Σελ. (041-076)
  Σελ. (077-111)
  Σελ. (112-139)
  Σελ. (140-154)
Τετράδιο Εργασιών Σελ. (01-42)
  Σελ. (43-76)

 

Αρχή

Πληροφορική Γ' Γυμνασίου (Arial Bold 28)

 
Βιβλίο Μαθητή Σελ. (176-202)
  Σελ. (203-212)

 

Αρχή

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός Γ' Γυμνασίου (Arial Bold 28)

 
 Βιβλίο Μαθητή 1ος Τόμος
  2ος Τόμος
  3ος Τόμος
  4ος Τόμος

Αρχή

Φιλοσοφικά Κείμενα Γ' Γυμνασίου (Arial Bold 28)

 
Βιβλίο Μαθητή Σελ. (007-034)
  Σελ. (035-054)
  Σελ. (055-081)
  Σελ. (082-106)
  Σελ. (107-133)

Αρχή

Φυσική Γ' Γυμνασίου (Arial Bold 28)

 
Βιβλίο Μαθητή Σελ. (001-033)
  Σελ. (034-063)
  Σελ. (064-086)
  Σελ. (087-118)
  Σελ. (118-153)
  Σελ. (154-181)
Τετράδιο Εργασιών  

 

Αρχή

Χημεία Γ' Γυμνασίου (Arial Bold 28)

 
Βιβλίο Μαθητή Σελ. (001-037)
  Σελ. (038-073)
  Σελ. (074-111)
Τετράδιο Εργασιών Σελ. (01-35)
  Σελ. (36-54)
Περιοδικός πίνακας στοιχείων μέγεθος σελίδας Α3 pdf  

 

Αρχή