Μσυηματικά Γ' Δημοτικού (CD-ROM)

 

Μαθηματικά Γ' Δημοτικού - Προσαρμοσμένη έκδοση για την ενίσχυση της προσβασιμότητας με τη μέθοδο easy to read - κείμενο για όλους

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό 

 

Μαθηματικά Γ' Δημοτικού - Easy to Read (ZIP)

Μαθηματικά Γ' Δημοτικού - Easy to Read(ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ)

Μαθηματικά Γ' Δημοτικού - Easy to Read - (ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)

Μαθηματικά Γ' Δημοτικού - Easy to Read - (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ) 

Μαθηματικά Γ' Δημοτικού - Easy to Read - (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

Μαθηματικά Γ' Δημοτικού - Easy to Read - (Κριτήρια Αξιολόγησης)

 

 

Οδηγίες:

Κάντε λήψη του .zip φακέλου από το παραπάνω link και αποσυμπιέστε το στον υπολογιστή σας. Για την αποσυμπίεση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προγράμματα όπως το Winzip και το 7Zip. Στη συνέχεια μπείτε στον φάκελο "Μαθηματικά Γ' Δημοτικού", εκτελέστε το αρχείο 'Start' και ακολουθήστε τις οδηγίες.