Προσαρμοσμένη έκδοση για την ενίσχυση της προσβασιμότητας με τη μέθοδο easy to read - κείμενο για όλους για την Δ' Δημοτικού

Προσαρμοσμένη έκδοση για την ενίσχυση της προσβασιμότητας με τη μέθοδο easy to read - κείμενο για όλους για την Δ' Δημοτικού

Online (web) Εφαρμογή: https://prosvasimo.iep.edu.gr/apps/easytoread_NOHTIKH_D/

Offline Εφαρμογή: https://prosvasimo.iep.edu.gr/apps/easytoread_NOHTIKH_D/easytoread_NOHTIKH_D.iso

Βιβλία (σε PDF μορφή): https://prosvasimo.iep.edu.gr/apps/easytoread_NOHTIKH_D/biblia_pdf.zip

Προσαρμοσμένη έκδοση για την ενίσχυση της προσβασιμότητας με τη μέθοδο easy to read - κείμενο για όλους για την Δ' Δημοτικού

 

Σημείωση: Η offline εφαρμογή λαμβάνεται σε μορφή ISO. Στη συνέχεια το αρχείο ISO μπορεί να ανοίξει με κάποιο πρόγραμμα που επεξεργάζεται τέτοιου τύπου αρχεία (ενδεικτικά: https://www.how2shout.com/tools/top-free-iso-reader-software.html). Στη συνέχεια, εφόσον το αρχείο ISO ανοίξει φαίνεται ο φάκελος του προγράμματος και μπορεί να εγκατασταθεί τοπικά στον υπολογιστή.