Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Γ' & Δ' Δημοτικού - Προσαρμοσμένη Έκδοση
Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Γ' και Δ' Δημοτικού
Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό 

Με στόχο την αύξηση της πρόσβασης μαθητών με αναπηρία σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, και θέλοντας να δώσουμε στο σύνολο των εκπαιδευτικών της γενικής και της ειδικής εκπαίδευσης που διδάσκουν κωφούς και βαρήκοους μαθητές θεωρητικές κατευθύνσεις για την κώφωση, την εκπαίδευση Κωφών καθώς και για την επικοινωνία και την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ), σχεδιάσαμε το συγκεκριμένο Βιβλίο Δασκάλου που συνοδεύει το προσβάσιμο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για κωφούς και βαρήκοους μαθητές που αφορά στo Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Γ΄ & Δ΄ Δημοτικού ‐ Στο σκολειό του κόσμου.

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Γ' & Δ' Δημοτικού (CD-ROM)

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Γ' & Δ' Δημοτικού(ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ)

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Γ' & Δ' Δημοτικού - (ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Γ' & Δ' Δημοτικού - (ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ)

 

Οδηγίες:

Για να διαβάσετε το cd-rom θα πρέπει είτε να το 'κάψετε' σε ένα άδειο cd, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή των Windows ή κάποια εξωτερική (π.χ. τo imgburn), είτε να το ανοίξετε, χωρίς εγγραφή σε cd, με κάποιο πρόγραμμα που διαβάζει αρχεία .iso (π.χ. το dtools lite free)

Για τα Windows 7 μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7