1. Το κείμενο της παρούσας Σύμβασης στα αραβικά, κινεζικά, αγγλικά, γαλλικά, ρωσικά και ισπανικά είναι εξίσου αυθεντικό.

2. Για να πιστοποιηθούν τα παραπάνω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι, ειδικά εξουσιοδοτημένοι γι΄ αυτό από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση.

Προηγούμενο: Άρθρο 49