1. Το κείμενο της παρούσας Σύμβασης θα καταστεί διαθέσιμο σε προσιτές μορφές.

Προηγούμενο: Άρθρο 48

Επόμενο: Άρθρο 50