1. Δεν επιτρέπονται οι επιφυλάξεις που είναι ασυμβίβαστες με το αντικείμενο και το σκοπό της παρούσας Σύμβασης. Οι επιφυλάξεις μπορούν να ανακληθούν οποιαδήποτε στιγμή.

Προηγούμενο: Άρθρο 45

Επόμενο: Άρθρο 47