1. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών είναι ο θεματοφύλακας της παρούσας Σύμβασης.

Προηγούμενο: Άρθρο 40

Επόμενο: Άρθρο 42