1. Κάθε άτομο με αναπηρίες έχει δικαίωμα σεβασμού της σωματικής και πνευματικής ακεραιότητάς του/της, σε ίση βάση με τους άλλους.

Προηγούμενο: Άρθρο 16

Επόμενο: Άρθρο 18