Προηγούμενο: Τίτλος    Επόμενο: Εισαγωγή

 

 

Σε αυτή την ιστοσελίδα θα βρεις:

 

 

1. Η συμφωνία για τα δικαιώματα
των ατόμων με αναπηρία

 

2. Τι σημαίνουν οι λέξεις

 

3. Οι βασικές ιδέες της συμφωνίας

 

4. Τι πρέπει να κάνουν οι χώρες

 

5. Ισότητα

 

6. Γυναίκες με αναπηρία

 

7. Παιδιά με αναπηρία

 

8. Ενημέρωση για τα άτομα με αναπηρία

 

9. Προσβασιμότητα

 

10. Δικαίωμα στη ζωή

 

11. Κίνδυνοι

 

12. Ίση μεταχείριση από τον νόμο

 

13. Δικαιοσύνη

 

14. Ελευθερία

 

15. Προστασία από σκληρή μεταχείριση
ή τιμωρία

 

16. Προστασία από την εκμετάλλευση
και την κακοποίηση

 

17. Προστασία κάθε ατόμου με αναπηρία

 

18. Μετακίνηση και ζωή

 

19. Ανεξάρτητη διαβίωση και ένταξη στην κοινωνία

 

20. Κινητικότητα

 

21. Ελευθερία της γνώμης
και πρόσβαση στην πληροφορία

 

22. Σεβασμός στην προσωπική ζωή

 

23. Σεβασμός στο σπίτι και την οικογένεια

 

24. Εκπαίδευση

 

25. Υγεία

 

26. Υπηρεσίες αποκατάστασης

 

27. Εργασία

 

28. Επίπεδο ζωής

 

29. Συμμετοχή στην πολιτική

 

30. Πολιτισμός, ψυχαγωγία και αθλητισμός

 

31. Πληροφορίες

 

32. Συνεργασία μεταξύ των χωρών

 

33. Εφαρμογή της συμφωνίας

 

34. Επιτροπή για τα δικαιώματα
των Ατόμων με Αναπηρία

 

35. Εκθέσεις από τις χώρες που συμμετέχουν

 

36. Εξέταση των εκθέσεων

 

37. Συνεργασία μεταξύ των χωρών
και της Επιτροπής

 

38. Συνεργασία της Επιτροπής
με άλλες οργανώσεις

 

39. Η έκθεση της Επιτροπής

 

40. Συναντήσεις των χωρών

 

41. Ο φύλακας της συμφωνίας

 

42. Υπογραφή της συμφωνίας

 

43. Έγκριση της συμφωνίας

 

44. Ομάδες χωρών

 

45. Αρχή της συμφωνίας

 

46. Αποδοχή της συμφωνίας

 

47. Αλλαγές στη συμφωνία

 

48. Εάν μια χώρα θέλει να βγει από τη συμφωνία

 

49. Πρόσβαση στη συμφωνία

 

50. Η συμφωνία σε άλλες γλώσσες

Συντελεστές