Θρησκευτικά Γ' Δημοτικού (CD-ROM)

 

Θρησκευτικά Γ' Δημοτικού - Προσαρμοσμένη έκδοση για την ενίσχυση της προσβασιμότητας με τη μέθοδο easy to read - κείμενο για όλους

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό 

 

Θρησκευτικά Γ' Δημοτικού - Easy to Read (ZIP)

Θρησκευτικά Γ' Δημοτικού - Easy to Read(ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ)

Θρησκευτικά Γ' Δημοτικού - Easy to Read - (ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)

Θρησκευτικά Γ' Δημοτικού - Easy to Read - (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ)

Θρησκευτικά Γ' Δημοτικού - (ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔOY ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ)

 

Οδηγίες:

Κάντε λήψη του .zip φακέλου από το παραπάνω link και αποσυμπιέστε το στον υπολογιστή σας. Για την αποσυμπίεση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προγράμματα όπως το Winzip και το 7Zip. Στη συνέχεια μπείτε στον φάκελο "Θρησκευτικά Γ΄ Δημοτικού", εκτελέστε το αρχείο 'Start' και ακολουθήστε τις οδηγίες.