Μελέτη Περιβάλλοντος της Α' και Β' τάξης του δημοτικού - Προσαρμοσμένη Έκδοση με τη μέθοδο easy to read - κείμενο για όλους (CD-ROM)

Μελέτη Περιβάλλοντος Α' και Β' Δημοτικού 
Ψηφιακό Εκπαιδευτικό ΥλικόΠροσαρμοσμένη έκδοση για την ενίσχυση της προσβασιμότητας με τη μέθοδο
easy to read - κείμενο για όλους

Ένα πλήρες εκπαιδευτικό λογισμικό για το μάθημα "Μελέτη Περιβάλλοντος" Α' & Β' Δημοτικού. Περιέχει προσαρμοσμένα όλα τα κείμενα της Μελέτη ς Περιβάλλοντος της Α' και Β' τάξης του δημοτικού καθώς και τα κείμενα των Τετραδίων Εργασιών με κατάλληλο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό (video) στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) από φυσικούς νοηματιστές, έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο από μαθητές που έχουν πρόβλημα ακοής, κωφούς και βαρήκοους. 

Μελέτη Περιβάλλοντος της Α' και Β' τάξης του δημοτικού - Προσαρμοσμένη Έκδοση με τη μέθοδο easy to read - κείμενο για όλους (CD-ROM)

Μελέτη Περιβάλλοντος της Α' και Β' τάξης του δημοτικού - Προσαρμοσμένη Έκδοση με τη μέθοδο easy to read - κείμενο για όλους (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ)

Μελέτη Περιβάλλοντος της Α' και Β' τάξης του δημοτικού - Προσαρμοσμένη Έκδοση με τη μέθοδο easy to read - κείμενο για όλους (ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)

Μελέτη Περιβάλλοντος της Α' και Β' τάξης του δημοτικού - Προσαρμοσμένη Έκδοση με τη μέθοδο easy to read - κείμενο για όλους (ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ)

Μελέτη Περιβάλλοντος της Α' και Β' τάξης του δημοτικού - Προσαρμοσμένη Έκδοση με τη μέθοδο easy to read - κείμενο για όλους (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ~613MB)

Μελέτη Περιβάλλοντος της Α' και Β' τάξης του δημοτικού - Προσαρμοσμένη Έκδοση με τη μέθοδο easy to read - κείμενο για όλους (TΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α ~189MB)

Μελέτη Περιβάλλοντος της Α' και Β' τάξης του δημοτικού - Προσαρμοσμένη Έκδοση με τη μέθοδο easy to read - κείμενο για όλους (TΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β ~592MB)

 

Meleth Perivalontos A B Dhmotikou Back
Οδηγίες:

Για να διαβάσετε το cd-rom θα πρέπει είτε να το 'κάψετε' σε ένα άδειο cd, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή των Windows ή κάποια εξωτερική (π.χ. τo imgburn), είτε να το ανοίξετε, χωρίς εγγραφή σε cd, με κάποιο πρόγραμμα που διαβάζει αρχεία .iso (π.χ. το dtools lite free)

Για τα Windows 7 μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7

 

[/pb_text][/pb_column][/pb_row]