Μελέτη Περιβάλλοντος Α' και Β' Δημοτικού 
Βιβλία Μαθητή και Τετράδια εργασιών 

Ένα πλήρες εκπαιδευτικό λογισμικό για το μάθημα "Μελέτη Περιβάλλοντος" Α' & Β' Δημοτικού. Περιέχει προσαρμοσμένα όλα τα κείμενα της Μελέτη ς Περιβάλλοντος της Α' και Β' τάξης του δημοτικού καθώς και τα κείμενα των Τετραδίων Εργασιών με κατάλληλο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό (video) στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) από φυσικούς νοηματιστές, έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο από μαθητές που έχουν πρόβλημα ακοής, κωφούς και βαρήκοους. 

Μελέτη Περιβάλλοντος της Α' και Β' τάξης του δημοτικού (CD-ROM)

Μελέτη Περιβάλλοντος της Α' και Β' τάξης του δημοτικού (ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)

Μελέτη Περιβάλλοντος της Α' και Β' τάξης του δημοτικού (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗ)

Μελέτη Περιβάλλοντος της Α' και Β' τάξης του δημοτικού (ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ)

Οδηγίες:

Για να διαβάσετε το cd-rom θα πρέπει είτε να το 'κάψετε' σε ένα άδειο cd, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή των Windows ή κάποια εξωτερική (π.χ. τo imgburn), είτε να το ανοίξετε, χωρίς εγγραφή σε cd, με κάποιο πρόγραμμα που διαβάζει αρχεία .iso (π.χ. το dtools lite free)

Για τα Windows 7 μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7