Ιστορία Δ' Δημοτικού
Μαθηματικά Δ' Δημοτικού
Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό 

Με στόχο την αύξηση της πρόσβασης παιδιών με αναπηρία σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, και θέλοντας να δώσουμε στο σύνολο των εκπαιδευτικών της γενικής και της ειδικής εκπαίδευσης που διδάσκουν κωφούς και βαρήκοους μαθητές θεωρητικές κατευθύνσεις για την κώφωση, την εκπαίδευση Κωφών καθώς και για την επικοινωνία και την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ), σχεδιάσαμε το συγκεκριμένο Βιβλίο Δασκάλου που συνοδεύει το προσβάσιμο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για κωφούς και βαρήκοους μαθητές που αφορά στη Μαθηματικά Δ΄ Δημοτικού. Εδώ χρησιμοποιούμε τον τίτλο «Βιβλίο Δασκάλου» όπως χρησιμοποιείται στα βιβλία της Γενικής Εκπαίδευσης και αναφερόμαστε σε όλες και όλους τους εκπαιδευτικούς. Το παρόν Βιβλίο Δασκάλου για το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό προσβάσιμο από κωφούς και βαρήκοους μαθητές και μαθήτριες δεν αντικαθιστά το Βιβλίο Δασκάλου του μαθήματος.

Μαθηματικά Δ' Δημοτικού - (Λογισμικό) 

Μαθηματικά Δ' Δημοτικού - (ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)

Μαθηματικά Δ' Δημοτικού - (ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ)

 

Οδηγίες:

Κάνετε λήψη των λογισμικών από τους παραπάνω συνδέσμους. Στη συνέχεια τα αποσυμπιέζετε χρησιμοποιώντας π.χ. το Unzip των Windows ή το 7zip πρόγραμμα και ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης.