Ιστορία Γ' Δημοτικού (CD-ROM)

 

Ιστορία Γ' Δημοτικού - Προσαρμοσμένη έκδοση για την ενίσχυση της προσβασιμότητας με τη μέθοδο easy to read - κείμενο για όλους

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό 

 

Ιστορία Γ' Δημοτικού - Easy to Read (ZIP)

Ιστορία Γ' Δημοτικού - Easy to Read(ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ)

Ιστορία Γ' Δημοτικού - Easy to Read - (ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)

Ιστορία Γ' Δημοτικού - Easy to Read - (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ)

 

Οδηγίες:

Κάντε λήψη του .zip φακέλου από το παραπάνω link και αποσυμπιέστε το στον υπολογιστή σας. Για την αποσυμπίεση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προγράμματα όπως το Winzip και το 7Zip. Στη συνέχεια μπείτε στον φάκελο "Ιστορία Γ' Δημοτικού", εκτελέστε το αρχείο 'Start' και ακολουθήστε τις οδηγίες.