Βλέπω και Καταλαβαίνω

Βλέπω και Καταλαβαίνω
Πιλοτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων γραμματισμού των κωφών και βαρήκοων παιδιών με έμφαση στη χρήση της τεχνολογίας

Ειδική Εκπαιδευτική Ανάγκη: Προβλήματα Ακοής

Το εκπαιδευτικό λογισμικό "Βλέπω και Καταλαβαίνω" έχει ως στόχο την ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης των κωφών και βαρήκοων παιδιών. Αποτελείται από δύο μέρη: α) Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει κείμενα από τα βιβλία του γλωσσικού μαθήματος τα οποία εμπλουτίστηκαν με οπτικές ή οπτικο-κινητικές πληροφορίες (βίντεο στην ΕΝΓ, εικόνες, οπτικά σχεδιαγράμματα) και ερωτήσεις κατανόησης. β) Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τη διαχείριση, όπου οι εκπαιδευτικοί έχουν δύο επιλογές: ι) να δου κάποια στατιστικά στοιχεία για την αλληλεπίδραση του μαθητή με το εκπαιδευτικό λογισμικό, και ιι) να επεξεργαστούν ένα υπάρχον κείμενο, δηλαδή να αλλάξουν λέξεις, βίντεο, εικόνες, σχεδιαγράμματα, ερώτησεις ή να δημιουργήσουν νέα κείμενα με δικές του εικόνες, βίντεο και σχεδιαγράμματα.

Βλέπω και Καταλαβαίνω (CD-ROM)

 

Βλέπω και Καταλαβαίνω

 

 

Οδηγίες:

Για να διαβάσετε το cd-rom θα πρέπει είτε να το 'κάψετε' σε ένα άδειο cd, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή των Windows ή κάποια εξωτερική (π.χ. τo imgburn), είτε να το ανοίξετε, χωρίς εγγραφή σε cd, με κάποιο πρόγραμμα που διαβάζει αρχεία .iso (π.χ. το dtools lite free)

Για τα Windows 7 μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7