Μελέτη Περιβάλλοντος Α'-Δ' Δημοτικού για κωφούς και βαρήκοους μαθητές

Μελέτη Περιβάλλοντος Α'-Δ' Δημοτικού για κωφούς και βαρήκοους μαθητές

Σκοπός του εκπαιδευτικού λογισμικού, το οποίο έχετε στα χέρια σας, είναι, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. τ.Β. αρ. Φύλλου 3003/13-03-03, «η απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων, που επιτρέπουν στο μαθητή να παρατηρεί, να περιγράφει, να ερμηνεύει και σε κάποιο βάθος να προβλέπει τη λειτουργία, τους συσχετισμούς και τις αλληλεπιδράσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, μέσα στα οποία αναπτύσσεται η ανθρώπινη δραστηριότητα στο χώρο και το χρόνο».

Μελέτη Περιβάλλοντος Α'-Δ' Δημοτικού για κωφούς και βαρήκοους μαθητές (CD-ROM)

Μελέτη Περιβάλλοντος Α'-Δ' Δημοτικού για κωφούς και βαρήκοους μαθητές (ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ)

Μελέτη Περιβάλλοντος Α'-Δ' Δημοτικού για κωφούς και βαρήκοους μαθητές (ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ)

Οδηγίες:

Για να διαβάσετε το cd-rom θα πρέπει είτε να το 'κάψετε' σε ένα άδειο cd, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή των Windows ή κάποια εξωτερική (π.χ. τo imgburn), είτε να το ανοίξετε, χωρίς εγγραφή σε cd, με κάποιο πρόγραμμα που διαβάζει αρχεία .iso (π.χ. το dtools lite free)

Για τα Windows 7 μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7